Adm. dir. og president i NIB Andre Küüsvek er fornøyd med 2022(Fto: NIB)

I løpet av de første seks månedene av 2022 har banken sett en betydelig økning i etterspørselen etter sin finansiering. NIB innvilget totalt 2.203 millioner euro i nye lån og utbetalte 2.142 millioner euro, sammenlignet med henholdsvis 664 millioner euro og 1.266 millioner euro i samme periode i 2021.

Det nye utlånet ble fordelt på ulike sektorer og land og inkluderer bærekraftslenkede lån og NIBs første kjøp av en obligasjon kvalifisert under minimumskravet for egne midler og kvalifiserte forpliktelser (MREL) utstedt av en finansinstitusjon.

– I disse tider har behovet for Norden og Baltikum for å akselerere den grønne omstillingen og bli uavhengig av russisk olje og gass blitt enda mer presserende. NIB har allerede finansiert en rekke fornybar energi- og overføringsprosjekter på tvers av medlemslandene, noe som er kjernen i bankens mandat. Vi fortsetter å gi støtte til å gjøre disse målene til virkelighet og for å transformere de vanskelige næringssektorene som også må bli grønne, sier André Küüsvek, NIB-president og administrerende direktør.

For å møte etterspørselen etter finansiering hadde NIB et rekordstort antall finansieringstransaksjoner og hentet inn 5,5 milliarder EUR i ny finansiering i første halvår 2022. Blant andre transaksjoner utstedte banken sin første NIB Environmental Bond (NEB) denominert i danske kroner ( DKK). Den åtteårige obligasjonen på 2 milliarder DKK ble drevet av innenlandske investorer med fokus på ESG. Banken har nå utstedt totalt 6,2 milliarder euro i miljøobligasjoner under sitt NEB-rammeverk siden 2011.

«Inntjeningen fra NIBs kjernevirksomhet hadde en sterk utvikling i første halvår 2022 og netto renteinntekter endte på 104 millioner euro, som er en økning sammenlignet med samme periode i fjor. Utlånsporteføljen er også fortsatt sterk og det var en reversering på EUR 8 millioner i tapsavsetninger i løpet av de første seks månedene av 2022, sier Kim Skov Jensen, NIBs visepresident og finansdirektør.

Nettoresultatet for perioden utgjorde EUR 39 millioner, sammenlignet med EUR 82 millioner i 2021. Nedgangen i nettoresultatet skyldes hovedsakelig urealiserte tap på virkelig verdi på finansielle instrumenter brukt til sikringsformål, og da banken har til hensikt å holde disse sikringene før forfall vil disse tapene ikke bli realisert.

Andre Küüsvek i Nordiska Investeringsbanken(Foto: NIB)

Banken er i en sterk finansiell posisjon som bekreftet av vår Triple-A rating, som ble bekreftet av Standard & Poor’s og Moody’s i april. NIBs kredittvurdering, høyest mulig fra ratingbyråer, gjenspeiler dens høye eiendelskvalitet, solide likviditet og kapitaldekning, sterke balanse og eierskap.

Delårsrapporten er tilgjengelig på NIBs nettsider.

NIB is an international financial institution owned by eight member countries: Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. The Bank finances private and public projects in and outside the member countries. NIB has the highest possible credit rating, AAA/Aaa, with the leading rating agencies Standard & Poor’s and Moody’s.For further information, please contact
André Küüsvek, President & CEO, at +358 10 618 001, info@nib.int

Kim Skov Jensen, Vice President & CFO, at +358 10 618 0209, kim.jensen@nib.int

Jukka Ahonen, Senior Director, Head of Communications, at +358 10 618 0295, jukka.ahonen@nib.int


This information was brought to you by Cision http://news.cision.com

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*