Konsernsjef Richard Heiberg i Sparebanken Hedmark betlaer ut utbytte til kundene( Foto: Mynewsdesk)
Konsernsjef Richard Heiberg i Sparebanken Hedmark betlaer ut utbytte til kundene( Foto: Mynewsdesk)

Som første bank i Norge vil Sparebanken Hedmark dele av overskuddet og betale utbytte til kundene på samme måte som til eierne. Kundene vil da automatisk motta et årlig beløp basert på bankens overskudd og hvor mye de selv har i innskudd og lån.
Mange kjenner til kundeutbytte eller overskuddsdeling både fra samvirke, forsikring og dagligvare, men fram til nå har ingen bank hatt myndighetenes godkjenning til å dele ut kundeutbytte, sier adm. direktør i Sparebanken Hedmark til Nordens Nyheter.

Ja fra myndighetene
Nylig ga Finansdepartementet sin tilslutning til at Sparebanken Hedmark som første bank i Norge kan gi årlig kundeutbytte basert på bankens overskudd. Opptjeningsåret starter rett på nyåret. Kunder vil da på bakgrunn av hva de har i lån og innskudd gjennom 2017, få utbetalt kundeutbytte etter at bankens regnskap er vedtatt i begynnelsen av 2018.

– Dette er en viktig dag for oss. Vi har jobbet i nærmere to år for å få på plass ordningen. Vi er glade og stolte over at vi nå endelig har fått tillatelse til å dele ut en andel av overskuddet til kundene våre, sier administrerende direktør Richard Heiberg i Sparebanken Hedmark.

Å skape sammen
– Bankens visjon er «Sammen om å skape» og det å dele ut kundeutbytte er i tråd med våre grunnverdier som sparebank. Det er bankens representantskap som hvert år tar stilling til hvor mye som skal deles ut i kundeutbytte. Kundene vil årlig få penger tilbake på konto og beløpets størrelse vil variere ut fra hvor stort bankens overskudd er og hvor stort lån og innskudd kundene har.

En fordel for kunder
Kriteriene er satt slik at kundeutbytte betales til personer og bedrifter med innskudd på inntil 2 millioner kroner og/eller lån i banken på inntil 2 millioner kroner. Dersom banken tjener 1 milliard kroner, vil Sparebanken Hedmark kunne dele ut cirka 165 millioner kroner i utbytte til kundene. Dette kan bety inntil 4 000 kroner rett inn på konto hvis du gjennom hele året har to millioner kroner eller mer i lån. – Dette er et virkelighetsnært eksempel og vil utgjøre beløp som teller i en vanlig husholdning, sier Heiberg. Har du fullt opptjeningsgrunnlag, med to millioner kroner i lån og to millioner kroner i innskudd gjennom hele året vil du kunne få inntil 8 000 kroner i kundeutbytte.

Banken ønsker å dele ut kundeutbytte til kundene og gi litt tilbake i stedet for å beholde disse pengene eller dele dem ut i gaver. Dette har blant annet bakgrunn i bankens nye eierstruktur. Bankens største eier, Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse, vil videreføre den vanlige gaveutdelingen i Hedmark.Dette er ikke gjort av andre banker i Norge før, skriver banken i en pressemelding.

– Sparebanken Hedmarks formål er å drive god bank. Det objektive målet på god bankvirksomhet er avkastning på egenkapitalen og fornøyde kunder. Avkastningen på egenkapitalen deles nå med både eiere og kunder. Kundene vil få forholdsmessig like mye i utbytte som eierne. Bra business for oss skal være bra business for kundene, sier Richard Heiberg.

Fakta om kundeutbytte

Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye. Kundeutbytte deles ut til de som er kunder i banken etter hvor mye lån og innskudd de har i banken. Også kunder i Bank 1 Oslo Akershus vil motta kundeutbytte fra fusjonstidspunktet, som er planlagt fra den 3. april. Utbyttet er basert på daglig saldo* gjennom siste kalenderår fra og med 2017 og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + utlån på inntil 2 millioner, altså for inntil 4 millioner kroner, som er maksimum beregningsgrunnlag for både innskudd og lån, som beregnes på samme måte som for renter. Kundeutbyttet utbetales etter at årsregnskapet er vedtatt. Både utbyttet til egenkapitalbeviseierne og kundeutbyttet vedtas årlig av representantskapet i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet. Første utbetaling skjer på nyåret i 2018. Sparebanker skiller seg fra forretningsbanker ved at de både har egenkapital som eies av vanlige eiere slik som i et aksjeselskap, og egenkapital som er selveiende og eies av banken. Den selveiende egenkapitalen er unik for sparebanker og det er utbyttet til denne kapitalen som banken deler ut til kundene. Bankens utbytte til kundene er forholdsmessig like stort som utbyttet til de som eier egenkapitalbevis. Utbyttet fordeles ut fra hvor stor andel av egenkapitalen som eies av egenkapitalbeviseiere og hvor stor andel av egenkapitalen som er selveiende (eies av banken). Egenkapitalbevis er sparebankenes svar på aksjer, skriver banken i en pressemelding.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*