Bertel Haarder og Anette Lind fotografert på Christiansborg for Norden.org Foto med lisens til fri bruk av Norden.org og samarbeidspartnere. ( Fotograf: Charlotte de la Fuente

Bertel Haarder fra Danmark er valgt til president for Nordisk råd for 2021. Nordisk råds presidium valgte ham til president på et digitalt møte torsdag. Annette Lind fra Danmark ble valgt til visepresident.

I Bertel Haarder får Nordisk råd en rutinert politiker som president. Han ble valgt inn i Folketinget, Danmarks parlament, for første gang i 1975 og har vært minister i totalt 22 år. Han er også mangeårig medlem av Nordisk råd og rådets presidium, og for dem som følger nordiske spørsmål, er Bertel Haarder en velkjent person.

Nordisk samarbeid ligger Bertel Haarder varmt om hjertet, og under covid-19-krisen har han som leder for det nordiske Grensehinderrådet flere ganger oppfordret de nordiske regjeringene til å samarbeide mer i kampen mot pandemien.

Pandemien i fokus

Håndteringen av pandemien og det framtidige nordiske krisesamarbeidet er følgelig et prioritert område i det danske presidentskapsprogrammet for 2021. I programmet sies det blant annet at pandemien fikk de nordiske landene til å agere hver for seg, noe som førte til problemer for dem som jobber, studerer, reiser og investerer i et annet nordisk land.

Det danske presidentskapets budskap er at de nordiske landene må lære av feilene, blant annet når det gjelder grenserestriksjonene.

– Jeg håper vi lærer av de dårlige erfaringene med grensestengninger. Jeg synes ikke vi skal gjenta grensestengningene, de har etter min mening ingen effekt. Og hvis det skal stenges grenser, så må det skje i tett samarbeid mellom landene, sier Bertel Haarder.Danmarks presidentskapsprogram i Nordisk råd for 2021

Satsing på beredskap

Det danske presidentskapsprogrammet etterlyser en sterkere fellesnordisk beredskapsstrategi slik at landene står bedre rustet for ulike kriser i framtiden, som pandemier og naturkatastrofer. Programmet framhever også betydningen av økt forsvars- og sikkerhetssamarbeid og en nordisk satsing på Arktis.

– Det har oppstått en stormaktsrivalisering i Arktis som Norden bør reagere på via samarbeid for å sikre Arktis som et lavspenningsområde. Det fortjener større fokus i Nordisk råd, heter det i programmet.

Ellers framhever det danske programmet blant annet økt samarbeid om klimaspørsmål, arbeidet mot grensehindre, samarbeid innenfor kultur og turisme og satsinger på nordisk språkforståelse.

Annette Lind vil dessuten slå et slag for kampen for demokrati, som også nevnes i det danske programmet. Demokratiet er truet, også i Europa.

– Vi ser at demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsippet er under hardt press også helt nær oss i Europa. Utviklingen i for eksempel Polen og Ungarn går i feil retning når det gjelder demokrati. Derfor er det uhyre viktig at vi her i Norden samler oss om våre felles verdier og arbeider for en sunn demokratisk utvikling i Europa og verden, sier Annette Lind.

Tiltrer ved årsskiftet

Bertel Haarder er medlem av partiet Venstre, som er et borgerlig liberalt parti. I Nordisk råd tilhører han Midtengruppen. Han var president for Nordisk råd også i 2011.

Annette Lind er sosialdemokrat og tilhører Den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd.

De tiltrer som president og visepresident ved årsskiftet.

Nordisk råd er det offisielle organet for samarbeidet mellom de nordiske parlamentene. Rådet har 87 medlemmer som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*