Finansminister Siv Jensen legger fram statsbudsjettet 2015.
Finansminister Siv Jensen legger fram statsbudsjettet for 2015 i Stortinget 8. oktober. (Foto: Regjeringen.no)

 

Finansminister Siv Jensen vil sette ned tre ekspertutvalg for å se på bruken av oljepenger. Dermed ønsker regjeringen å endre den norske handlingsregelen for bruk av oljepenger. Ser på man på driftsmidler i en periode med lavere oljepris må regjering ha et mindre ekspansivt statsbudsjett. Ser man på oljepengene som investeringer, øker Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) fra 5500 kroner idag til 5600 milliarder i 2014 og øker deretter til over 6000 milliarder kroner i 2020. Derfor vil Siv Jensen ha flerårige statsbudsjetter. Neste års norske statsbudsjett er svakt ekspansivt fordi regjeringen bruker tre prosent av avkastningen av oljefondet mot 2,8 prosent året før.

Ikke mye bekymret

Finansminister Siv Jensen er ikke bekymret over at oljeprisen er lavere enn normalt. Hun sier til NTB at det ikke ligger noe dramatisk i dette. Nå setter Siv Jenssen ned tre utvalg som skal se på muligheten for å lage budsjetter over flere år samtidig. Dette vil kunne endre den såkalte handlingsregelen, som sier at regjeringen bare kan bruke en prosentvis andel av oljefondet. Onsdag morgen møtte finansministeren pressen utenfor sin bolig i Oslo, før statsbudsjettet presenteres klokken 10.00 i Stortinget. Finansministeren sier til NTB at det er viktig å kreve omstilling i norsk økonomi. Jensen sa at budsjettet både har en veldig tydelig Høyre- og Frp-profil, og samtidig inneholder oppfyllelse av punktene fra samarbeidsavtalen med Venstre og KrF.

Må tekkes sentrum

Det mest kontroversielle forslaget er trolig et skattekutt på hele åtte milliarder kroner i budsjettet for neste år. Dette kan neppe Kristelig Folkeparti uten videre godta, skriver Nordens Nyheter.

– Vi er veldig klar over at vi har en samarbeidsavtale med KrF og Venstre, så vi har selvfølgelig tenkt på det. Det vi først og fremst er opptatt av er riktignok å innfri det som står i regjeringsplattformen, sier Siv Jensen ifølge Dagens Næringsliv. Hun sier at det er viktig at budsjettet som denne regjeringen, som er en mindretallsregjering, legger fram også skal forhandles om. KrF og Venstre vil nok også ha behov for å sette sitt stempel på det. Regjeringen har en helt ordinær prosess med behandlingen av budsjettet. På spørsmål om den synkende oljeprisen har hatt innvirkning på budsjettet, svarte finansministeren at vi som oljenasjon har efaring med at oljeprisen varierer over tid. For øyeblikket er det ikke noe dramatikk i dette sa hun til pressen på Nordstrand i Oslo. Nordens Nyheter vil presentere flere artikler om oljefondet fremover og den første analyserer Norges Banks investeringer i Kina, Hong Kong og Taiwan, der de samlede investeringene i Hong Kong og Taiwan er på 93 milliarder kroner, mens de er på 73 milliarder i Kina (Norges Banks beholdningstall i 2013).

Siv Jensen legger frem statsbudsjettet for 2014/15 i Stortinget 8. oktober(Foto:Stortinget)

Siv Jensen legger frem statsbudsjettet for 2014/15 i Stortinget 8. oktober(Foto:Stortinget)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*