Styreleder Martin Wintercorn i svenske Scania
Styreleder Martin Wintercorn i svenske Scania

Scanias hovedkontor forblir i Sverige, og selskapet skal utvikles videre globalt herfra, heter det i en uttalese etter at tyske Volkswagen ønsker å overta den svenske buss- og lastebilprodusenten Scania. Scanias styre har nedsatt en uavhengig komite som skal vurdere Volkswagens tilbud til aksjonærene. Deutsche Bank og Morgan Stanley er engasjert som finansielle rådgivere.Oljefondet har aksjer for 1,2 milliarder norske kroner i Scania, skriver Nordens Nyheter.

Komiteen vil foreta en grundig analyse og deretter komme med sin uttalelse om tilbudet. Komiteen nedsatt av styret anbefaler alle aksjonærer å vente med å ta en endelig avgjørelse til all relevant informasjon er tilgjengelig. Mannheimer Swartling er engasjert som juridisk rådgiver og JKL som kommunikasjon rådgiver.

-Mandatet til komiteen er å ta det ansvaret som styret ville hatt i forhold til et offentlig tilbud og dermed opptre til beste for alle aksjonærer, sier Åsa Thunman , Leder av komiteen.

-Komiteen vil vurdere all informasjonen som er inkludert i tilbudet. Vi har merket oss at Volkswagen ikke ser for seg noen vesentlige endringer med hensyn til Scania og at Scanias hovedkontor og dets utviklingssentre vil forbli der hvor de er i dag. Disse forholdene er selvsagt av betydning for selskapet og for Sverige, sier Peter Wallenberg jr, som også sitter i styrekomiteen.

-Arbeidet i komiteen er svært viktig . Jeg har delegert noe av mine plikter som tillitsvalgt for å oppfylle mine plikter som styremedlem , sier Johan Järvklo .

Arbeidet i komiteen er på dette punktet på et tidlig stadium , og komiteen vil selvfølgelig ta hensyn til ytterligere viktig informasjon , inkludert tilbudsdokumentet.Det foreligger ingen datoer satt for videre kommunikasjon og publisering av informasjon fra styret. Den uavhengige styrekomiteen av følgende styremedlemmer: Åsa Thunman ( styreformann ), Peter Wallenberg Jr , Peter Abele , Johan Järvklo og Håkan Thurfjell, der styreleder Åsa Thunman er talaskvinne . Styreleder Martin Winterkorn fra Volkswagen og nestleder Leif Østling sitter ikke med i komiteen.

Fem hundre millioner

Norges Banks oljefond kan tjene fem hundre millioner på sin investering på vel en millliard i Scania-aksjer. Statens Pensjonsfond Utland eide aksjer for 1,25 milliarder norske kroner i Scnaia i januar og får nå trolig en femtimprosent gevinst på aksjene. Volkswagen kjøper alle utestående A-og B-aksjer i lastebilprodusenten Scania til en verdi av SEK 200 per aksje . Prisen gir en premie på 57 og 53,3 prosent basert på gjennomsnittskurs i løpet av de siste nitti handelsdagene. Det svenske nyhetsbyrået SIX News skriver at budet ser ut til å være rimelig .SEB skriver også at tilbudet ser rimelig ut men en økning på 4-12 prosent kunne rettferdiggjøres. Handelsbanken at 200 per aksje er en rimelig pris for Scania som et selvstendig selskap . Inkluderer vi fremtidige synergier med MAN, gir en kontantstrømanalyse en verdi av 241 svenske kroner. Svenske institusjoner kontrollerer 24,1 prosent av kapitalen i Scania . Disse eierne kan stoppe tilbudet. Hvis dette skjer hever neppe Volkswagen budet, Dermed kan vi få en fusjon mellom Scania og MAN , som også eies av Volkswagen, skriver Nordens Nyheter.

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*