Norden ønsker å bedre kontakten med Russland. Et forsøk er å sikre en akseptabel status for Nordisk ministerråds kontor i Nordvest-Russland.

 

Dagfinn Høybråten har dialog med russiske myndigheter (Foto: norden.org)
Dagfinn Høybråten er i dialog med russiske myndigheter (Foto: norden.org)

Ifølge Nordisk ministerråd så ønsker man å intensiverer dialogen med det russiske utenriksdepartementet angående endring av juridisk status for ministerrådets kontor i Nordvest-Russland.

– Jeg oppfatter at signalene fra utenriksdepartementet de siste dagene uttrykker en reell vilje til en konstruktiv dialog om dette, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten, ifølge norden.org.

Status for ministerrådets kontor i St. Petersburg har blitt diskutert en tid og ble aktualisert sist uke etter at den lokale påtalemyndigheten i St. Petersburg den 12. januar påtalte at ministerrådets virksomhet i Nordvest-Russland er politisk. Ifølge russisk lov krever dette registrering som utenlandsk agent. Høybråten beklager denne tolkningen.

– Både Nordisk ministerråd og de nordiske landene tar dette spørsmålet svært alvorlig, poengterer Høybråten.

Nordisk ministerråds virksomhet i St. Petersburg har i 20 år vært preget av tillitsfullt og godt samarbeid med Russland. Ministerrådet understreker at virksomheten man utøver i Nordvest-Russland har fungert helt innenfor rammen for overenskomstene med Den russiske føderasjonen. Nordisk ministerråd og de nordiske landene arbeider for å nå fram til en løsning som gjør det mulig at virksomheten i Nordvest-Russland kan fortsette.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*