Ingen har vært mer optimistiske på arbeidsmarkedet de siste ti årene enn bank-, finans-og konsulentbedrifter. Også neste kvartal vil de ansette flere. 

– Omstilling fører tilsynelatende  til en umettelig appetitt på folk, sier Pål Zubi, divisjonsdirektør i konsulent- og rekrutteringsselskapet Experis.

Rask endringstakt

Fra talerstoler, i næringslivspressen og på sosiale medier florerer moteordene: automatisering, maskinlæring, kunstig intelligens. Digitaliserte prosesser. Sprintbaserte  arbeidsmetoder. Alle forteller at endringstakten i arbeidslivet går raskere og raskere.Omstillingspresset har gjort bank-, finans- og konsulentvirksomhet til Norges største 
vekstnæring.

– Hvis du ønsker å jobbe i bank- og finansnæringen, bør du ha ett bein i økonomiverden og ett i teknologiverden, sier Pål Zubi, divisjonsdirektør i Experis.

 – En skulle tro at effektivisering og omorganisering skulle føre til færre ansatte, men resultatet er det motsatte. Antall sysselsatte bare vokser, og ingen næringer er mer optimistiske i arbeidsmarkedet enn de næringene som spesialiserer seg på omstillinger, sier Zubi.

Evig omstilling

 Hvert kvartal måler ManpowerGroup optimismen i arbeidsmarkedet. Hvor mange arbeidsgivere planlegger å ansette flere, hvor mange skal nedbemanne og hvor mange vil bevare arbeidsstyrken som den er. Sammenlagt over de siste ti årene er det ingen sektorer som kan matche optimismen til bank-, finans- og konsulentsektoren.

 Tall fra Statistisk sentralbyrå tegner det samme bildet. Samlet er bank-, finans- og forretningsrettet konsulentvirksomhet Norges største vekstnæring de siste ti årene. Det har blitt hele 21 % flere sysselsatte i det som kan kalles omstillingsnæringene.Zubi trekker frem tre trender som kan være med på å forklare utviklingen.

 – Ny teknologi og økt konkurranse fra utlandet har skapt et stort endringsbehov i mange bransjer, blant annet bank og finans. Omstillingene har krevd spesialistkunnskap, spesielt innenfor IT og teknologi. Resultatet er framvekst av konsulentmiljøer, enten internt i selskapet eller som innleid kompetanse. Denne utviklingen ser heller ikke ut til å stoppe med det  første.

Teknologisk interesse

 I kjølvannet av omstillingene, stilles nye krav til de som arbeider i sektoren. I bank- og finanssektoren flytter kompetansebehovet seg fra de som bygger systemer til de som bruker systemer.

 – Produktutvikling, salg og bankhåndverk er viktige områder hvor økonomiforståelse og myke ferdigheter som kundeservice, kommunikasjon og samarbeid er avgjørende. Teknologiforståelsen kommer i tillegg, forteller Zubi, som har følgende råd til de som vil jobbe i bransjen:

 – Hvis du ønsker å jobbe i bank- og finansnæringen, bør du ha ett bein i økonomiverden og ett i teknologiverden. Det går raskere å lære en økonom å bruke SQL eller Python, enn å gi en teknolog en bachelorgrad i økonomi.Norske arbeidsgivere opprettholder bemanningstakten

Mest optimistiske

 Bak bank-, finans- og konsulentsektoren, er varehandel, olje- og gass og bygg- og anleggsnæringen de mest optimistiske næringene de siste ti årene. For arbeidsmarkedsbarometeret for første kvartal 2019 er det olje- og gass-, kraft- og industrisektorene som er mest optimistiske. Utsiktene er også positive i fire av fem regioner. Bare  arbeidsgivere i Oslo-området ser ut til å stramme inn arbeidsstyrken noe i starten av 2019.

Stor undersøkelse

 ManpowerGroup har spurt 756 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av  de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres  forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på  intervju blant et representativt utvalg bestående av 756 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups  arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Kompetanse innen IT

 Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 500 konsulenter. Vi tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersoner og høyt kvalifiserte konsulenter med kompetanse innen IT, ingeniørfag og økonomi. Blant våre kunder finner du over 90 prosent av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper.Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Manpoers ferske arbeidskraftbaromter( Ill: Mynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*