Sparebanken Øst skriver i en pressemelding at den har kjøpt seg opp i den norske bitcoin børsen NBX. Banken betaler 15 millioner kroner for en eierandel tilsvarende 16,3% av Nordic Block Exchange.

Børsen ble grunnlagt i 2018 av Bjørn Kjos og hans svigersønn Stig Aleksander Kjos-Mathisen. De har som mål å kapre markedsandeler i det norske markedet for kjøp og salg av kryptovaluta. Selskapet har fortsatt en lang vei å gå, i en bransje preget av tøff konkurranse.

Privatøkonomi.net har tidligere publisert en guide til bitcoinkjøp, hvor det fremgår at de fleste nordmenn handler bitcoin via utenlandske selskap, slik som Coinbase og Binance. Årsaken er mangelen på et innenlandsk tilbud av kryptobørser.


Lanserer børs for kryptovaluta i september

NBX har planer om å lansere tjenesten i midten av september 2019. Selskapet hentet i fjor inn hjelp fra en gruppe kanadiske utviklere, og signerte samtidig en avtale med Norwegian Air.

Avtalen med Norwegian Air sørger for at NBX kunder vil belønnes i form av poeng som de kan benytte på flyreiser når de kjøper bitcoin via plattformen.

Sparebanken Øst kaller NBX et “disruptivt og spennende prosjekt”, som kan utfordre det eksisterende økosystemet innen finansielle tjenester. Banken har som uttalt mål å opparbeide seg lærdom og kunnskap om kryptobransjen, i håp om å kapre nye kunder.

Sparebanken Øst var også en tidlig investor i betalingsformidleren Vipps, kjent som Norges største app for overføring av penger mellom privatpersoner.


Kjøp, salg og handel med krypto

NBX har som mål å bli en tjenesteleverandør innen kjøp og salg av bitcoin mellom privatpersoner. Dette markedet er preget av tøff konkurranse fra utenlandske selskap, som allerede i stor grad dominerer det norske markedet.

Tjenesten vil fungere på samme måte som en tradisjonell børs, ved at kunder kan kjøpe og selge krypto seg i mellom. NBX sine inntekter vil genereres via et transaksjonsgebyr. Til forskjell fra tradisjonelle verdipapirer, er det ingen krav om at handelen må foretas via en megler.

NBX vil tilby en form for sparekonto, som betyr at kundene kan oppbevare sine kryptomidler på børsen. De har i tillegg luftet tanken om å utvikle andre blokkjedebaserte løsninger innen kryptoøkonomien.


Flere vil sende penger med bitcoin

Bitcoin feberen i Norge har avtatt noe, etter å ha nådd kokepunktet i 2018. Mange nordmenn satser fortsatt tungt på bitcoin, i håp om at investeringen skal kunne gi god avkastning de neste årene. Prisestimatene spriker samtidig mye.

Mens noen eksperter roper varsku og advarer mot en boble, har andre lovpriset bitcoins potensiale. Den amerikanske investoren Tim Draper er blant de som spår et sterkt “bull marked” de neste årene. Han hevder at prisen kan tippe inntil 250.000 dollar i løpet av år 2023.

Bakgrunnen for spådommen er troen på at bitcoin kan spise en stadig større andel av det internasjonale markedet for pengeoverføringer. Draper spår at bitcoin kan kommer til å overta hele 5% av dette segmentet i 2023.

Skulle bitcoin nå en pris på 250.000 dollar, vil det tilsvare en økning fra dagens nivåer på 2.630%.


Høy risiko

Investeringer i bitcoin forbindes med svært høy risiko. Mangelen på et internasjonalt regelverk og prissvingninger har ført med seg problemer for de som benytter kryptovalutaen.

Donald Trump og finansminister Steven Mnuchin er blant de som har uttrykt skepsis mot bitcoin, og det er fortsatt mye usikkerhet omkring hvordan USA og andre vestlige land vil regulere industrien.

For at bitcoin skal lykkes i å spille en sentral rolle i verdensøkonomien vil flere land måtte innføre nasjonale regelverk som åpner for bruken av bitcoin som gyldige betalingsmetoder.

Prisvolatitliteten har også til tider vært ekstremt, der bitcoin har svingt inntil 20% i verdi på utvalgte dager. Dette utgjør en risiko for de som ønsker å motta eller sende betalinger ved hjelp av bitcoin.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*