Kjell Inge Røkke kan sselge Aker Solutions til Australia( Foto: Aker ASA)

Aker Solutions-aksjen steg først over 5 prosent nylig på oppkjøpsrykter. Upstream skrev at det australske selskapet WorleyParsons er interessert i en fusjon med Aker Solutions. Deretter falt verdien av Kjell Inge Røkkes aksjer med 4,5 milliarder kron13,5 milliarder kroner. Aker-aksjen tynges mest mest av at oljeselskapet Aker BP og oljeserviceselskapet Aker Solutions, som  har falt kraftig på Oslo Børs. Aker Solutions- og Aker BP-aksjen er ned henholdsvis 37 og 28 prosent fra årets høyeste nivå.

Forhandlinger om salg

Dagens Næringslivs rederiavis Upstreams bygger opplysningene på anonyme kilder som hevder at det har kontakt mellom de to selskapene om en mulig fusjon etter en konsolidering i bransjen. Det australske selskapet WorleyParsons eier for øvrig Rosenberg verft i Stavanger, som det kjøpte av Bergen Group i 2013 for 1,1 milliarder kroner. Samtidig vilden norske regjeringen skjerpe inn utenlandske selskapers adgang til eierskap på norsk sokkel, av hensyn til nasjonens sikkerhet. En rekke selskaper, som Halliburton og kinesiske China Offshore Oil Engineering Company, er nevnt som mulige partnere. Boreriggen Songa som borer på Snøhvit-feltet i Barentshavet inngir bekymring. Russiskeide DEA Norge eier 30 prosent av lisensen på feltet, der Statoil er operatør med 50 prosent mens statlige Petoro har 20 prosent. Spekulasjonene om fremtiden til det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeserviceselskapet Aker Solutions har versert i media etter at Akers konsernsjef Øyvind Eriksen åpnet døren for forandringer i et intervju med Dagens Næringsliv. Flere kandidater enn australske WorleyParsons. er nevnt. Største eier i Worley Peaarson er Dar Al-Handasah Consultants Shair & Partners Ltd med base i Beirut. John Michael Grill er nest største eier, som har forhandlet med Kjell Inge Røkkes folk med tanke på å overta Aker Solutions.

Startet i Midt-Østen

I november 1956 åpner fire professorer fra American University of Beirut et spesialisert ingeniørfirma for å møte den økende regionale etterspørselen etter oljeleting og utvinning. Det er begynnelsen til Dar Al-Handasah. Fra sitt  hovedkvarter i Beirut, var det mest dynamiske markedet i regionen på den tiden. De bygger Kuwait Power Station. og utvikler prosjekter med Gulf Cooperation Council (GCC) i Midt-Østen og Afrika. Dette selskapet har bånd til Saudi-Arabiske Almarai. Selskapet har idag 10 250 ansatte, opererer vi på 40 kontorer i Midtøsten, Afrika, Asia og Europa med fem hoveddesignsentre i Beirut, Kairo, London, Pune og Amman. Kamal A. Shair grunnla Dar Al- Handasah. Selskapet har idag alliert seg med enheter omkring det amerikanske investeringsselskapet Black Rock, med det norske oljefondet(NBIM) som medier.

Kjøpte Reinertsen

Aker Solutions kjøpte nylig oljeservicevirksomheten Reinertsen for å styrke sin posisjon som en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester i det norske offshore-markedet.Virksomhetsoverdragelsen forventes å bli gjennomført i andre kvartal, og innebærer at Aker Solutions vil overta Reinertsens olje- og gasseiendeler i Norge. Avtalen ekskluderer Reinertsens gjeld per 19. desember 2016, da selskapet leverte inn begjæring om gjeldsforhandlinger. Kjøpesummen er 212,5 millioner kroner. Reinertsen, som har om lag 700 ansatte, er den tredje største vedlikeholds- og modifikasjonsleverandøren offshore Norge. Selskapets størstekontorer er i Trondheim og Bergen, hvor Aker Solutions også har en solid tilstedeværelse. Reinertsens ordrereserve består blant annet av nøkkelkontrakter med Statoil for vedlikehold og modifikasjoner, inkludert en rammekontrakt på minst seks år som ble tildelt i desember 2015. Ordreboken inneholder også noen mindre ingeniør- og subsea-servicekontrakter.

– Ved å kombinere kunnskapen og erfaringen som selskapene har, vil vi forsterke vår tilstedeværelse i det norske vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet. Dette vil bidra til å sikre kjernekompetanse på nøkkellokasjoner og posisjonere oss for en markedsoppgang, sier Aker Solutions-sjef Luis Araujo.

– Selskapene har også en felles historikk med samarbeid som vi vil bygge videre på, til det beste for våre kunder. Fra 2002 til 2010 jobbet bedriftene sammen på prosjekter gjennom det felles eide selskapet Aker Reinertsen. Reinertsen-ansatte i Trondheim og Bergen vil bli overført til lokale Aker Solutions-kontorer for å kunne realisere noen av synergieffektene som planlegges fremover.

– Vi er glade for å ha funnet et nytt hjem til vår olje- og gassvirksomhet etter en svært vanskelig tid for selskapet vårt, sier Thomas Reinertsen, visekonsernsjef i Reinertsen. – På kort sikt vil vi fremdeles møte på noen utfordringer, men langsiktig vil dette grepet sikre arbeidsplasser i Midt-Norge og gjøre oss i stand til å fortsette den lange historien vi har med å levere tjenester til høy kvalitet. Reinertsen hadde en omsetning på om lag 800 millioner kroner i 2016. Det er forventet at oppkjøpet vil bidra positivt til Aker Solutions inntjening fra 2018.

Lever av oljeindustri

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapets innovative teknologi og kompetanse bidrar til å etablere, øke og forlenge produksjon på oljefelt verden over. Aker Solutions har om lag 14.000 ansatte i rundt 20 land. De siste månedene har det vært skrevet mye om mulige fusjons- eller oppkjøpspartnere for hele eller deler av Aker- og Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Solutions. Ifølge Upstream har samtalene mellom Aker Solutions og Halliburton kjølnet og en ny aktør er på banen Oljeservicebransjen er nå preget av store forandringer, med oppkjøp og fusjoner i jakten på å kutte kostnader. Kjell Inge Røkke og Aker-sjef Øyvind Eriksen har heller ikke lagt noen demper på spekulasjonene rundt Aker Solutions fremtid. «Akers leverandørbedrifter er attraktive. Det er for tidlig å konkludere hva som er riktig for selskapene, aksjonærene og ansatte. Vi er åpne for å bygge større og sterkere selskaper sammen med andre, eller selge oss delvis eller helt ut,» skrev Røkke i aksjonærbrevet til Akers aksjonærer i april.

Globalt selskap

Nordens Nyheter har nylig omtalt Statoils inteesse for det svenske oljeselskapet Lundin. I bransjen snakker man nå pm at Lundin kan bli slukt av Aker BP, fordi BP fins på eiersiden i flerre av de selskapene vi omtaler i denne artikkelen.  Det statlige norske oljefondet er også store i BP sammen med den amerikanske partneren Black Rock. Fondet har aksjer for 198 millioner NOK i australske Worley Persons Ltd.  der man eier 1,32 %.  Oljefondet satser 17,2 milliarder NOk i BP, UK der den norske staen eier 1,65%. Aker ASA eier 40 % i Aker BP der BP PLC eier 30 %.   I selve BP , som ledes av Robert Dudley er Black Rock den største eieren med 3,18 prosent. NBIM har 2,14 prosent og denne gruppen er klart størst i BP. Når det gjelder obligasjoner(holdings) har Rosneft 19,7 %, Aker BP 30 % og BP 64,8 %. China Aviation Oil er en interessant partner på eiersiden, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Andrew Wood er konsernsjef i det australske selskapet WorleyParsons som eier Rosenberg verft(Foto: Smf.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*