Tim Cook løftet Apple til å bli oljefondets beste investering i 2014(Foto:Apple)
Tim Cook løftet Apple til å bli oljefondets beste investering i 2014 (Foto:Apple)

 

Den britiske storbanken HSBC er oljefondets femte største investering, og sammen med det amerikanske investeringsselskapet BlackRock er fondet  storbankens største institusjonelle investor, skriver  Nordens Nyheter / Nordic News. Amerikanske Apple er det norske oljefondets «superaksje» blant de globale selskapene når Norges Bank skal gjøre opp status for 2014.  Finansdepartementet skal fastsette nye beholdningsverdier for aksjer i 8000 selskaper i 82 land før 10. mars. Konsernsjef Tim Cook løftet   Apple med 35 prosent i løpet av 2014. Det sveitsiske legemiddelselskapet Novartis AG tok sølvmedaljen med en verdiøkning for egne   aksjer på 28,3 prosent på et år. Oljefondet kan notere en verdiøkning på over 14 milliarder kroner i disse to selskapene. Oljefondets  strategiske partner, amerikanske BlackRock, tok bronsen, med en verdiøkning på 20,7 prosent, som økte  fondets verdi med 4,7 milliarder kroner. Den tyske bilprodusenten BMW økte med 20,5 prosent og tilførte fondet 3,5 milliarder i 2014, mens den sveitsiske  matvaregiganten Nestle , fortsatt er fondets største aksjeinvestering.

Femten store investeringer

Oljefondet får et blandet år når Norges Bank legger frem nye beholdningstall i mars. Verdiøkningen på fondets femten største investeringer  er på nærmere 18 milliarder kroner det siste året. Det norske oljefondet, som er største «Sovereign Wealth Fund» , har investert 317  milliarder i de femten største investeringene, noe som har gitt en verdiøkning på 5,39 %. NBIM`s avkastning vil ligge noe under 2 % og  under 300 milliarder kroner for 2014 for hele fondet når nye beholdningstall legges frem i mars. Nordens Nyheter har bare sett på  aksjeinvesteringene som står for 60 % av fondet. Beregningene for 2014 er Nordens Nyheters egne fordi Norges Bank ikke gir
opplsyninger om beholdningsverdier før i mars 2014.

Topp-femten-listen

Her er oljefondets største aksjeinvesteringer(beholdningstall fra desember 2013) i milliarder norske kroner: Kilde Norges
Bank/Euroinvestor/ Selskapsinformasjon/ Nordens Nyheter:
Investering       Endring aksjekurs     %  år             Verdiendring mrd kroner  Norsk eierandel%
Nestle CH                           39,3            + 5,1                                                  2,0                        2,73
Shell UK                             29,0             – 1,2                                                 -0,4                        2,06
Novartis CH                       26,1          + 28,3                                                 7,4                          1,98
Apple Inc US                      21,1           +35,0                                                 7,4                          0,69
HSBC UK                           25,0              -9,0                                                -2,3                          1,99            Roche AG CH                   24,2                1,3                                                -0,4                          1,65

BlackRock US                   22,7                 20,7                                               4,7                          7,08

BP UK                                 20,2                 -6,6                                              -1,3                          2,20
BG Group UK                    22,0               -10,0                                             -2,2                          4,98
BASF Ger                            18,3                 -2,1                                              -0,4                          3,07
Total SA Fr.                        18,2                 10,3                                               1,9                           2,06
BMW Ger.                           13,0                26,6                                               3,5                           2,91
Credit Suisse                      13,0                      0                                                  0                           4,38
UBS AG CH                        14,3               -15,9                                              -2,3                           3,22
Santander Sp.                    10,5                 -6,2                                              -0,7                           1,70

Forsiktig vekst

Nestles omsetning første halvår 2014 var på CHF 43 milliarder, som tilsvarer 4,7% organisk vekst, 2,9% reell intern vekst. Oljefondets  verdiøkning i de femten største investeringene var på 5,39 prosent i 2014( årsbasis februar 2013/2014). Norges Banks Investment  Management har hatt dialog med 20 selskaper i 2014. Fondet har hatt en dialog med britiske BG Group med «etterfølgende planlegging for  selskapets ledelse». Fondet bekrefter at det har vært dialog mellom oljefondet og BG Group. Tidligere konsernsjef Helge Lund er som  kjent konsernsjef i BG Group.

Sterk valuta negativt

En sterk sveitsisk franc påvirker salget negativt med -8,8%.Trading driftsresultatet for Nestle ble dermed 15,0% (-10 basispunkter); 30  basispunkter i konstant valuta. Underliggende resultat i Nestle per aksje økte 3,6% i konstant valuta. CHF 8 milliarder i aksje buy-back er
tidligere annonsert i europeiske media. Nestles prognose for 2014 bekreftet: organisk vekst rundt 5% og forbedringer i marginene,  underliggende resultat per aksje i konstant valuta og kapitaleffektivitet er ikke klart. Torsdag 19 February 2015 presenterer Nestle  resultatet for 2014. Avkastningen for Oljefondets aksjeinvesteringer er altså ennda ikke klar.

Kontakt med styrene

Oljefondet skriver også at «man har deltatt i prosessen for valg av ny styreleder etter Jorma Ollila i Royal Dutch Shell. Man har også hatt  kontakt med Astra Zeneca for å få styrets vurdering av oppkjøp i 2014. Norges Banks IM har også hatt dialog med styret i svenske Volvo
og Svenska Cellulosa for valg av styremedlemmer. Oljefondet har betydelige eierandeler i Volvo AB og SCA, samt i svenske-finske Stora  Enso, og finske UPM Kymmene. Oljefondet har investert i 8000 selskaper i 82 land, og eier 2,5 prosent av alle borsnoterte aksjer ui  Europa, og 1,3 prosent av alle verdens børsnoterte aksjer. Det amerikanske investeringsselskapet BlackRock er oljefondets internasjonale partner, og de to enhetene ses i noen sammenhenger som en felles børsgruppe.

Kull er billig energi

Det norske oljefondet har investert i følgende selskaper med stor produksjon av energi basert på kull. Her er selskapene oppramset med  andel i prosent av energiproduksjon basert på kull:

RWE AG Tysk 61% kull
SSE Plc UK 56 % kull
Dual Energy 40% kull
EON.SE Tysk 32% kull
GDF Suez Fransk 22% kull
Dominion Recources Inc US 26 % kull

Konsernsjef Paul Bulke i Nestle løfter oljefondets største aksjeinvestering videre frem (foto:Nestle SA)
Konsernsjef Paul Bulke i Nestle løfter oljefondets største aksjeinvestering videre frem (foto:Nestle SA)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nordens Nyheters artikkel om storbaken HSBC skapte aktivitet i Norges Banks Investment Management og i investeringsselskapet BlackRock nylig. Oljefondet er ifølge nettstedene 4-traders og Morningstar største institusjonelle eier med BlackRock på en tredjeplass. De to selskapene betraktes som en børsgruppe fordi Finansdepartementet i Norge er en av de største aksjonærene i BlackRock. Etter artikkelen i Nordic News, har «Government Pension Fund Norway» solgt nær 55 millioner aksjer, og eier nå 375 millioner aksjer i storbanken. Dermed solgte de 12,7 prosent av sin beholdning etter presseomtalen om bankinnskudd i Sveits. HSBC`s hensikt hensikt , var ifølge «Sissleaks» å hjelpe kunder til å unndra skatt. BlackRock har også solgt aksjer, og fordelt resten av posten på tre institusjonelle eiere i BlackRocks navn. Dette viser hvor stort det norske oljefondet har blitt, og at fondet ikke kan være noe miljøpolitisk redskap for norske økonomer. Analyse av globalt eierskap har blitt langt viktigere, når kommentator Kathrine Aspaas skriver i en kommentar i Aftenposten søndag, om den «kinesisk-britiske storbanken» HSBC, som nå altså også er blitt en liten smule norsk.

    Erik Heming, Oslo

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*