Forskningsprosjekter går i økende grad i retning av å løse samfunnsutfordringer og bidra til utvikling av gode løsninger, sier Jardar Andersen, PhD og avdelingsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

–Det er lite av rapportskriving som havner i en skrivebordsskuff. For å utvikle gode og relevante prosjekter er forskere avhengig av å samarbeide med andre. Transportøkonomisk institutt samarbeider med mange av aktørene i transportbransjen, både på energi, kjøretøy, kollektivtransport, logistikk og så videre.  Astrid Bjerke Lund  er kommunikasjonssjef for PR,web, sosiale kanaler og innhold(Foto: Mynewsdesk/ Oslo Met)

Samarbeide med andre

–Det er lite av rapportskriving som havner i en skrivebordsskuff. For å utvikle gode og relevante prosjekter er forskere avhengig av å samarbeide med andre. Transportøkonomisk institutt samarbeider med mange av aktørene i transportbransjen, både på energi, kjøretøy, kollektivtransport, logistikk og så videre–Det er lite av rapportskriving som havner i en skrivebordsskuff. For å utvikle gode og relevante prosjekter er forskere avhengig av å samarbeide med andre. Transportøkonomisk institutt samarbeider med mange av aktørene i transportbransjen, både på energi, kjøretøy, kollektivtransport, logistikk og så videre–Det er lite av rapportskriving som havner i en skrivebordsskuff. For å utvikle gode og relevante prosjekter er forskere avhengig av å samarbeide med andre. Transportøkonomisk institutt samarbeider med mange av aktørene i transportbransjen, både på energi, kjøretøy, kollektivtransport, logistikk og så videre–Det er lite av rapportskriving som havner i en skrivebordsskuff. For å utvikle gode og relevante prosjekter er forskere avhengig av å samarbeide med andre. Transportøkonomisk institutt samarbeider med mange av aktørene i transportbransjen, både på energi, kjøretøy, kollektivtransport, logistikk og så videre.

MobilityLab – idéverksted for grønn transport
Forskningsinstituttet TØI er del av MobilityLab i StartupLab, og har åpne dører til oppstartsbedrifter innen transport og logistikk. MobilityLab kom i stand for å skape nye, grønne transportløsninger og består av blant andre StartupLab, Posten, Telenor, Møllergruppen (Wolksvagen i Norge) og CircleK.

-For oss som driver forskning er det fint å kjenne småbedrifter som ligger i forkant av utviklingen. Startups kan gå inn i enkelte forskningsprosjekter sammen med oss, og dette tilfører prosjektene aktualitet og en forankring i en mer miljørettet fremtid som alle har fokus på nå.

-Transportbransjen vil oppleve store endringer de neste årene. Derfor er både gründerne og store etablerte aktører viktige for oss, sier Jardar Andersen.


– Lett å slå av en prat og sondere muligheter
Henrik Hatlebrekke leder MobilityLab i StartupLab og ser fordelene av å kjenne forskere på feltet. –Vi er på fornavn med mange enkeltpersoner i Transportøkonomisk institutt. De jobber i Forskningsparken sånn som oss, og da er det lett å ta kontakt, sier Henrik. Vi har store industriaktører med, og ulike innfallsvinkler vil nok berike både forskningen og industrien.

I søkeprosessen til forskningsmidler kan oppstartsmiljøet bidra med en annen tilnærming enn forskere – f.eks på å vurdere verdi, kommersielt men også virkning for samfunnet. En gründer har som regel en kort tidshorisont og Henrik opplever at det er krevende å overtale startups til å delta i forskningsprosjekter som går over lang tid. For noen er likevel resultatene i den andre enden viktige nok til at de prioriterer samarbeid, i f.eks EU-finansierte prosjekter. Resultatene fra forskningsprosjektet kan gi mange svar på i hvilken retning de bør utvikle tjenesten eller produktet.

-Vi har flere case hvor bedrifter har fått åpnet flere dører gjennom MobilityLab. Her i Forskningsparken er systemet for elbil-lading levert av oppstartsbedriften Meshcrafts, og her er også bildelingstjenesten Hyre med to bilder.

Forskningsprosjekter går i økende grad i retning av å løse samfunnsutfordringer og bidra til utvikling av gode løsninger, sier Jardar Andersen, PhD og avdelingsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

–Det er lite av rapportskriving som havner i en skrivebordsskuff. For å utvikle gode og relevante prosjekter er forskere avhengig av å samarbeide med andre. Transportøkonomisk institutt samarbeider med mange av aktørene i transportbransjen, både på energi, kjøretøy, kollektivtransport, logistikk og så videre.( Foto: Jardar Andersen er tatt og bearbeidet for Nordic News av redaktør Flemming Dahl/Samferdsel)

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*