Konsernsjef i Aneo, Ståle Gjersvold, og konserndirektør for vekst fornybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe, har nå gjort sin første investering i ny energiproduksjon utenfor Norge.

Fornybarkonsernet Aneo kjøper to svenske vindparker for drøyt 1 milliard kroner. Investeringen er den første Aneo gjør i ny energiproduksjon utenfor Norge.

TrønderEnergi og HitecVisions etablerte i fjor sommer det nye nordiske fornybarkonsernet Aneo. Selskapet har et mål om å øke produksjonen av vindkraft med 10 til 12 TWh (terrawatt-timer) innen 2030. Det tilsvarer rundt åtte prosent av dagens norske kraftproduksjon. Aneo jakter derfor prosjekter i hele Norden, og nå er den første store avtalen om kjøp av fornybar energiproduksjon, et faktum.
— Vi har inngått avtale om å kjøpe Grimsås og Brännliden vindparker i Sverige. Kjøpet representerer en økning på nær 30 prosents av Aneos eierskap i vindkraftproduksjon, og er et viktig første steg i etableringen av Aneo som fullintegrert vindkraftaktør i Sverige. Sverige vil bli et viktig marked for oss, sier konserndirektør for vekst fornybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Strøm til 18.000 husstander
Aneo kjøper de to svenske vindparkene av investeringsfondet Marguerite. Kjøpsavtalen har en verdi på drøyt 1 milliard kroner. Totalproduksjonen for vindparkene på 285 GwH (gigawatt-timer), tilsvarer forbruket til cirka 18.000 svenske husstander.
— Aneo har bidratt til et stort løft for vindkraft i Norge, og har samme ambisjon i Sverige. Aneo skal være en innovativ og trygg partner for alle som vil bidra til energiomstillingen i Norden, sier Skeidsvoll Moe.

Økt fornybarkapasitet
Mens Grimsås vindpark ligger i Tranemo kommune i Västergötland, sør i Sverige, ligger Brännliden vindpark utenfor Storträsk i Skellefteå, nord i Sverige. De to vindparkene har totalt 23 vindturbiner.
— Marguerites mål da vi gikk inn i det svenske produksjonsmarkedet i 2018, var å øke fornybarkapasiteten. Vi er glade for å ha deltatt i avkarboniseringen av elektrisitetssystemet gjennom bygging og produksjon av disse to landbaserte vindparkene, sier Guillaume Rivron, partner i Marguerite.

Legger til rette
Aneo, som i første omgang har en investeringskapasitet på 15 til 20 milliarder kroner, har ambisjon om å bidra med kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering i hele Norden, og bidra til at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for kundene, samfunnet og eierne.
Hovedtyngden av nye investeringer skal rettes mot ny kraftproduksjon innen vind- og solkraft. Mange av disse investeringene kan komme til å bli gjort utenfor Norges grenser, om regjeringens forslag til nytt skatteregime for vindkraft i Norge blir vedtatt.
— For å lykkes med våre vekstambisjoner, er vi avhengig av fornuftige rammevilkår. Vi merker oss at svenske myndigheter over tid har vært opptatt av å legge til rette for vindkraft gjennom stabile og forutsigbare rammevilkår. Det gjør Sverige til et interessant marked for oss, sier konsernsjef i Aneo, Ståle Gjersvold.

Satser bredt i Sverige
Aneo etablerte i fjor kontor med egne ansatte i Stockholm, og har store ambisjoner for videre vekst i Sverige innen blant annet elbillading, utslippsfrie byggeplasser og energieffektivisering i dagligvarebutikker og industrien. Aneo er allerede inne i 43 svenske supermarkeder (store dagligvarebutikker), hvor selskapet bidrar med energieffektiviseringstjenester.
Aneo eier også 36,5 prosent av børsnoterte Scandinavian Biogass og 23 prosent i Sunna Group (solkraft) med hovedkontor i Åre.


Kontaktinformasjon:
Stig Tore Laugen, kommunikasjonsdirektør, Aneo: stig.tore.laugen@aneo.com Tlf.: 916 00 217

FAKTA:

Vindparkene
Brännliden vindpark (igangsatt 2018) i Skellefteå og Grimsås vindpark (igangsatt 2020) i Tranemo har hhv. 10 Vestas turbiner (V136 – 4,2 MW)) og 13 Siemens turbiner (SG 3.6-130), og ligger i prisområde SE1 og SE3. De to parkene har en installert effekt på henholdsvis 42 og 47 megawatt (MW), og en samlet normalproduksjon på cirka 285 gigawatt (GWh) i året. Begge parkene er til sammenligning noe mindre enn Frøya vindpark, med sine 14 turbiner og en årsproduksjon på cirka 200 GWh.

Aneo
Aneo skal bidra kraftutbygging, elektrifisering og energieffektivisering slik at den nødvendige energiomstillingen blir lønnsom for kundene, samfunnet og eierne våre.
Etter investeringen i Sverige, eier og drifter Aneo totalt 16 vindparker og 431 vindturbiner. Etter kjøpet i Sverige, eier, opererer og forvalter Aneo totalt 9,3 TWh, med trøndersk og svensk fornybar energi, herav 1,3 TWH egeneid vindkraftproduksjon.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*