Det var først og fremst de amerikanske aksjene som bidro til oljefondets vekst i tredje kvartal, aller mest Apple, etterfulgt av Amazon og Microsoft. For aksjer notert i USA alene var avkastningen 7,3 prosent, tilsvarende 6,9 prosent målt i lokal valuta. USA var oljefondets største enkeltmarked, og sto for 39,1 prosent av aksjeinvesteringene.

Oljefondet tjente 174 milliarder kroner i tredje kvartal, tilsvarende 2,1 prosent. Men nå heller sjefen kaldt vann i blodet på de største optimistene, ifølge NTB. Det er de amerikanske aksjene i fondet som har gitt best avkastning , skrev Nordic News for en tid tilbake.

– Vi må være forberedt på en korreksjon. Det er ingen spådom om at nå kommer det, men vi registrerer at veksten i tredje kvartal har kommet i færre markeder og færre selskaper, sier leder Yngve Slyngstad for Norges Bank Investment Management til NTB.

Han la fredag fram et resultat som viser at Statens pensjonsfond utland hadde en avkastning på 2,1 prosent – tilsvarende 174 milliarder kroner – og karakteriserte det som «egentlig et godt kvartal». Bak tallene skjuler det seg blant annet en styrket krone som trekker veksten tilbake 181 milliarder kroner, samt en formidabel vekst i nordamerikanske aksjer, men en svak utvikling i de fleste andre markedene oljefondet er inne i.

I Asia var det grovt sett bare Japan som trakk i positiv retning, ifølge Slyngstad, som poengterte at når markedet blir «smalere og smalere» og færre land gjør det bra, så er det et tegn på at markedet har problemer med prissettingen. Veksten i USA knytter seg delvis til ulike forventninger til fremtidig økonomisk vekst, og usikkerhet knyttet til effektene av økte handelsbarrierer.

Lavere enn målestokken
– Vi er forberedt på at 2018 blir et år der vi ligger etter referanseindeksen. Rundt 80 prosent av avkastningen har kommet de siste fem årene. Vi må være forberedt på at så god avkastning på så kort tid vil kunne føre til noen kvartaler eller år med betydelig negativ avkastning, sa Slyngstad under presentasjonen.

– I ni av de siste ti kvartalene har vi hatt positiv avkastning. Det er uvanlig. Vi har hatt en årlig avkastning som er mer enn dobbelt så høy som vårt beste anslag for ti år siden. Det kan vi heller ikke forvente i årene framover, understreket han.

Det var fondets aksjeinvesteringer som fikk det klart beste resultatet. De vokste med 3,1 prosent. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 1,9 prosent, mens renteinvesteringene var ned 0,3 prosent.

Selv i et godt tredje kvartal var utviklingen til fondet 0,2 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen, indeksen fondet måler seg mot. Fjerde kvartal har så langt vært svakt, og Slyngstad mener det er tegn som tyder på at fjerde kvartal som helhet kan ende dårlig.

Oljefondets største aksjeinvesteringer.Kilde NBIM


Apple Inc., US

AMAZON.COM.US

MICROSOFT Inc US

ALPHABET Inc. US

Royal Dutch Shell,UK/Nederland

Nestle S.A. CH

NOVARTIS   CH

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*