Kongsberg Defence får stadig flere oppdrag fra amerikanske bedrifter omkring F-35( Foto: Lockheed Martin)
Kongsberg Defence får stadig flere oppdrag fra amerikanske bedrifter omkring F-35( Foto: Lockheed Martin)

Amerikansk økonomi viser stadig tegn på styrke og gårsdagens BNP for Q3 på 3,5 % årlig vekst overgikk både våre forventinger (3,2%) og konsensus (3%). Det var ny sterk vekst i næringslivets investeringer og nettoeksporten bidro til veksten med hele 1,3 %poeng. Gårsdagens tall forsterker vårt syn på at den amerikanske veksten fortsatt er solid og at arbeidsledigheten fortsatt vil falle. Våre anslag tilsier at vi kan få full sysselsetning i den amerikanske økonomien allerede i midten av 2015, ett år før Feds prognoser. I sum tror Nordea Markets at markedet priser inn for lite tilstramminger fra Fed over de neste årene.

Kongsberg Gruppens skriver i en pressemelding at det ligger betydelige muligheter foran oss, sa konsernsjef Walter Qvam.Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence Systems, som utgjør mer enn 80 prosent av driftsinntektene, hadde et kvartal med gode resultater. Samlet har konsernet en meget sterk ordrereserve og det ligger betydelige muligheter fremfor oss, sier Konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Walter Qvam. Store deler av oppdragene er i USA.

Kongsberg Gruppen fikk et resultat før skatt på 490 millioner kroner i tredje kvartal 2014, sammenlignet med 408 millioner kroner samme periode i 2013, opplyser selskapet fredag. Arbeidsløsheten er fortsatt satbil i oktober. Nav-direktør Joakim Lystad skriver i en pressemelding fredag at man venter at arbeidsledigheten vil øke noe i tiden fremover.I oktober ble det 400 flere helt arbeidsledige i Norge, viser sesongjusterte tall. Ved utgangen av måneden var antallet registrert til 72.100 personer, tilsvarende 2,7 prosent av arbeidsstyrken.I oktober er forbrukertillitsindeksen (CCI) på minus 3,2 poeng, det laveste nivået siden desember 2011, viser den siste tillitsmålingen fra Opinion.

Japanske stimuli

Bank of Japan( BoJ) overrasket i natt med å utvide rammen for sine obligasjonskjøp med til JPY 80 tn i årlig rate fra JPY 60-70 tn. Det var med hårfin margin dette ble vedtatt, fire av ni i styret stemte i mot. Ingen hadde ventet nye tiltak fra BoJ nå. Svak vekstsignaler og tegn til at inflasjonen korrigert for momsøkningen er i ferd med å bli for lav igjen var nok det som fikk flertallet i styret til å reagere. Og finansmarkedene jublet. Nikkei er opp nesten 5 %, og JPY ble svekket. Men vil det hjelpe på økonomien? Tja. Inflasjonen vil kunne stige noe igjen hvis svekkelsen av JPY holder seg, og det vil også kunne gi noe sterkere eksportvekst. Men som også sentralbanksjef Kuroda har sagt tidligere, det er grenser for hva man kan oppnå med pengepolitikken. Statsminister Abe tredje pil, reformer, trengs. Foreløpig har han ikke turt å ta radikale grep på den fronten. Så vi er fortsatt svært skeptisk til at Japan vil komme seg ut av lavvekst-lavinflasjon-høygjeld fellen, skriver Nordea Markets i sin fredagsrapport.

Uendret norsk situasjon

Etter en svak utvikling i den underliggende inflasjonen i september venter Norge litt høyere prisvekst i oktober. Underliggende inflasjon venter stiger til opp til 0,9 % i oktober, fra 0,8 %i september. Det markante fallet i oljeprisen den siste tiden trekker energikomponenten i inflasjonen ned fra september til oktober, noe som gjør at en oppgang i inflasjonen som følge av baseeffekt etter fallet i energiprisene i fjor høst likevel ikke kommer. Samlet inflasjon i Norge var uendret i oktober på 0,3 %.

– Vi må tilbake til oktober 2011 for å finne et tilsvarende fall i forbrukertilliten. Indeksen for oktober ligger langt under gjennomsnittet etter ti målinger i år. Alle de fire indikatorene som samlet utgjør forbrukertillitsindeksen har en markant negativ utvikling fra september til oktober. Det største fallet er knyttet til forventningene til den økonomiske situasjonen for Norge om 12 måneder, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion i en pressemelding.

Konsernsjef Walter Kvam i Kongsberg-gruppen har glede av sterkere økonomisk vekst i USA(Foto:DnV/Kongsberg)
Konsernsjef Walter Kvam i Kongsberg-gruppen har glede av sterkere økonomisk vekst i USA(Foto:DnV/Kongsberg)

 

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*