President Donald Trump fotografert av Pixabay

Oljefondets avkastning i første kvartal 2019 var 9,1 prosent eller 738 milliarder kroner. Verdien av verdens største statlige oljefond rundet nylig ti tusen milliarder kroner. I andre kvartal 2019 var avkastningen 256 milliarder kroner. Federal Reserve går mot et rentekutt på sentralbankens møte torsdag. President Donald Trump kan påny sette fart i verdens børser. I Trumps presidentperiode, har aksjeindeksen i USA steget 34 prosent(Dow Jones), inklusive et midlertidig kursfall. Oppgangenpå børsen fra januar 2017 til september 2018 var på hele 30 prosent. Forrige mandag satte den amerikanske S- & P- indeksen(Standard& Poor) ny rekord med 3027,4 poeng. Onsdag 30. oktober presenterer det statlige norske oljefondets resultater for fondets tredje kvartal i 2019. Torsdag er det rentemøte i USA. Dermed har amerikansk økonomi stor betydning for oljefondets fremtidige avkastning, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Teknologiaksjer opp

Oljefondets investeringer i teknologiselskaper hadde den sterkeste avkastningen med en oppgang på 17,6 prosent inn i 2019. Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2019 en avkastning på 9,1 prosent, tilsvarende 738 milliarder kroner. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 12,2 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på 1,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 2,9 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,2 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen. Verdens aksjemarkeder opplevde en sterk oppgang i årets første kvartal etter en svak avslutning på 2018.

Forberedt på berg-og-dalbane

-Dette er fondets sterkeste kroneavkastning i et kvartal noensinne. Vi er en betydelig aksjeinvestor som må være forberedt på store svingninger i fondets markedsverdi i takt med utviklingen i de globale aksjemarkedene, sa Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management presentasjonen av resultatet for annet kvartal 2019.

Kronekursen styrket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 60 milliarder kroner. I første kvartal ble fondet tilført 8 milliarder kroner.

Fondet hadde en verdi på 8 938 milliarder kroner per 31. mars 2019, hvorav 69,2 prosent var investert i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom og 28,0 prosent i rentepapirer.

De største aksjepostene

Oljeforndets ti største aksjeposter har en verdi på 600 milliarder kroner. Fem av selskapene er teknologiaksjer, ett oljeselskap, en matgigant, to legemiddelselskaper og et amerikansk retailselskap. Microsoft er oljefondets kjæledegge og har økt verdien med 55 milliarder kroner fra 2015 til og med 2019 så langt. Amazon.co. Inc. Har hatt en verdiøkning på 52 milliarder kroner de siste fire årene. Matvaregiganten Nestel har økt i verdi med 18 milliarder kroner, og den norske staten eier 2,51 prosent av selskapet, som gjør NBIM til selskapets største enkeltaksjonær. Alphabet, som er største eier i Google, har økt med 29 milliarder i verdi fra 2015. Oljeselskapsts Shell har økt 28,7 milliarder i verdi siden 2015. Roche og Novartis, sveitiske legemiddelselskaper har økt 11 milliarder kontra 9 milliarder i verdi siden 2015. Facebook Inc. har økt 30 milliarder i verdi og amerikanske Berkshire Hathaway har økt vel 20 milliarder kroner i verdi. Med dette, må vi berømme adm. Direktør Yngvar Slyngstad med tanke på verdiøkningen i NBIM`s største selskaper de siste fire årene.

Redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen, kommenterer veksten i det norske oljefondet(Foto: N.P. Tanderø)

Oljefondets største eierandeler i aksjemarkedene(Kilde: NBIM)

Verdier ved utgangen av andre kvartal 2019. Millioner kroner.

Selskap Land Beholdning
Microsoft Corp USA                                                     85 370
Apple Inc USA                                                     79 226
Amazon.com Inc USA                                                     69 178
Nestle SA Sveits                                                     69 138
Alphabet Inc USA                                                     60 297
Royal Dutch Shell Plc Storbritannia                                                     54 828
Roche Holding AG Sveits                                                     46 271
Novartis AG Sveits                                                     42 815
Facebook Inc USA                                                     42 530
Berkshire Hathaway Inc USA                                                     37 175

Best på teknologiaksjer

Oljefondets investeringer i teknologiselskaper hadde den sterkeste avkastningen med en oppgang på 17,6 prosent inn i 2019. Statens pensjonsfond utland (NBIM) fikk i første kvartal 2019 en avkastning på 9,1 prosent, tilsvarende 738 milliarder i en analyse 30. september 2019. Dersom president Donald Trump får det som han vil øker aksjeverdiene på den amerikanske børsen ytterligere, skriver Nordic News i en kommentar.

Oljefondet i tredje kvartal

Oljefondets avkastning i tredje kvartal ble på 236 milliarder kroner, eller 1,6 prosent. Dette er noe svakere enn tidligere kvartaler i 2019 Det positive resultatet skyldes særlig aksjeoppgang i USA, og god avkastning på amerikanske statsobligasjoner, skriver NBIM i en fersk pressemelding. Aksjeoppgangen i årets tre første kvartaler har sammen med en svakere krone sendt oljefondets verdi over 10.000 milliarder kroner. I dagens analyse av oljefondets største poster, ser du i denne artikkelen hvilke aksjer som har steget mest fra 2015 frem til idag, skriver Nordens Nyheter. Dagbladet skriver onsdag denne uken at Yngve Slyngstad går av som direktør i det statlige norske oljefondet(NBIM), som forvaltes av Norges Bank og Finansdepartementet

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*