NasjonalSikkerhetsmyndighet(NSM) ruster kraftigopp virksomheten( Foto: NSM)
NasjonalSikkerhetsmyndighet(NSM) ruster kraftigopp virksomheten( Foto: NSM)

Spionen jakter på teknologisk informasjon, industrihemmeligheter og verdifulle opplysninger som kan utnyttes politisk eller økonomisk, skriver NSM( Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) i en presssemelding.I meldingen heter det at blant de 88 alvorlige dataangrepene mot Norge i fjor, var et av de største så langt i historien: E-poster med virus ble sendt til aktører i olje- og energisektoren.  Apple   lanserer idag sin nye  i-phone 6, et produkt som forsøker å redusere risikoen for overvåkning  og spionasje.

Hvem  har ansvareet ?

Men hva når et alvorlig dataangrep skjer? Hvem har ansvaret? Det er det ikke enighet om, ifølge norske myndigheter selv, skriver Aftenposten. Arbeidet med en rapport om sikkerhet i mobilnettene og ulovlige falske basestasjoner etter Aftenpostens saker om mobilovervåking, avdekket uenighet mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og politiet.Uenigheten gjelder «beskrivelsen av roller og ansvarsforhold mellom de to etatene i forbindelse med håndtering av alvorlige IKT-hendelser».Det kommer frem i en e-post sendt fra justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet til Aftenposten.I mai ba departementet Politidirektoratet (POD) redegjøre for innholdet i uenigheten og for sitt standpunkt, slik at departementet kan avklare uenigheten.

Avis nektes  innsyn

Aftenposten nektes innsyn i hva politiet svarte, og departementet har unntatt den fra offentlighet.Knut Smedsrud, avdelingsdirektør i avdeling for politifag i Politidirektoratet (POD), sier politiet er samfunnets sivile maktapparat og har ansvaret for å beskytte liv, helse og eiendom, noe som også gjelder ved alvorlige IKT-angrep.

– I initialfasen av en IKT-hendelse kan det ofte være vanskelig å avdekke om det er en bevisst handling eller et uhell, hva som eventuelt er hensikten med handlingen eller hendelsen og hvem som står bak den, sier han ifølge Aftenposten.

Antall alvorlige dataangrep mot Norge øker. Men hvem hos myndighetene har ansvar for å stanse dem, spør Aftenposten  i  artikkelen om  datasikkerhet. Idag lanserer Apple  en ny og mer avansert versjon av i-phone  6, som kan øke  datasikkerheten,men  også gi muligheter for spionasje

Applelegger fremsin nye avvanserte i-phone 6 idag ( Foto: Apple)
Applelegger fremsin nye avvanserte i-phone 6 idag ( Foto: Apple)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*