Mens EU forbereder seg på å ratifisere sitt reviderte direktiv om behandling av avløpsvann i 2024, leverer Alfa Laval allerede løsninger i henhold til de fremtidige standardene. Selskapets siste installasjon i Norge benytter en membranteknologi som muliggjør etterlevelse av det reviderte direktivet, og som ikke minst bidrar til lavere utslipp av skadelige forurensninger til elver og sjø. Her er tre viktige punkter:

  • Med det reviderte direktivet vil operatører av avløpsvann være forpliktet til å gjenvinne næringsstoffer fra avløpsvann, tilpasset nye standarder for mikroforurensninger og overvåkingskrav for mikroplast.
  • Installasjonen i Norge skal illustrere Alfa Lavals teknologi for membranseparasjon og dens evne til å forbedre vannkvaliteten og fjerne skadelige forurensninger som mikroplast og «evigvarende kjemikalier» også kjent som PFAS.
  • Det reviderte direktivet vil endre kravene og standardene for avløpsvannbehandling i hele EU, og gjøre løsninger som Alfa Lavals viktigere enn noen gang.

«De styrkede standardene vil øke etterspørselen etter nye behandlingsteknikker og teknologier for å håndtere disse skadelige mikroforurensningene,» sier Nish Patel, president for Food & Water Division hos Alfa Laval og fortsetter; «Vår membranseparasjonsteknologi forbedrer vannkvaliteten og oppfyller de nye kravene. Våre løsninger er også energieffektive, og bidrar dermed til EUs mål om at sektoren skal nå energinøytralitet.»

Sarpsborg-anlegget, som skal settes i drift i 2027, vil være et topp moderne energinøytralt anlegg. Det skal sikre rent vann til innbyggere rundt Oslofjorden ved å rense kommunalt avløpsvann og fjerne skadelige mikroforurensninger før de når fjorden.

”Den økende befolkningen og den økende aktiviteten langs Oslofjorden har bidratt til økt utslipp til fjorden. Dette har ført til at den økologiske tilstanden i fjorden er satt under sterkt press. Alfa Laval kan gjennom vår membranteknologi være en viktig bidragsyter til en renere og livskraftig fjord.” sier Stig Brox, områdesalgssjef i Norge, som var en del av prosjektteamet.

”Renseanlegget i Sarpsborg er en milepæl for Alfa Lavals satsning på bærekraftige, teknologiske løsninger i Norge” sier Jon Arve Nilsen, administrerende direktør for Alfa Laval i Norge. ”De betraktelige investeringene Alfa Laval gjør på forskning og utvikling av grønn teknologi globalt gir unike muligheter til å realisere betraktelige miljøgevinster innenfor vannbehandling samt en rekke andre applikasjonsområder i Norge”.

Visste du at… Alfa Laval har en omfattende produktportefølje for behandling av avløpsvann, og håndterer ulike trinn i prosessen som slambehandling, avvanning, rengjøring og gjenbruk av vann? Avanserte membraner kan til og med filtrere partikler så små som 0,2 mikrometer, inkludert mikroplast.

Om EUs Urban Wastewater Treatment Directive

Siden vedtaket av EUs direktiv om rensing av avløpsvann fra byer i 1991, har kvaliteten på europeiske elver, innsjøer og hav blitt dramatisk forbedret. Dette 30 år gamle direktivet tar imidlertid ikke for seg forurensning forårsaket av overløp av overvann eller mikroforurensninger som rester fra legemidler og kosmetikk – som har en skadelig effekt på naturen. Derfor satte kommisjonen i oktober 2022 i gang en revisjon av direktivet for å tilpasse det til de nyeste standardene. Når de er vedtatt, vil de tre i kraft gradvis.

Med det reviderte direktivet vil operatører av avløpsvann ikke bare fortsette å ha ansvaret for å samle, behandle, overvåke og sikre forsvarlig utslipp av byavløpsvann, de vil også være forpliktet til å gjenvinne næringsstoffer fra avløpsvann, tilpasse nye standarder for mikroforurensninger og overvåkingskrav for mikroplast. De styrkede standardene vil øke etterspørselen etter nye renseteknikker og teknologier for å redusere energibruk og klimagassutslipp.

  • Pressemelding 26. oktober 2022

“European Green Deal: Commission proposes rules for cleaner air and water”

  • Faktaark, 26. oktober 2022

New rules on treating urban wastewater

  • Mer om mottakelsen av EUs forslag til direktiv for rensing av kommunalt avløpsvann

Revision of EU Urban Wastewater Treatment Directive – consultation statement from KS

Om Alfa Lavals membranteknologi

For å lære mer om Alfa Lavals løsninger for avløpsvannbehandling, besøk vår nettside www.alfalaval.no

Dette er Alfa Laval

Alfa Laval driver virksomhet innenfor områder som næringsmidler, energi og maritime næringer, og selskapet leverer ekspertise, produkter og tjenester til et vidt spekter av bransjer i om lag 100 land. Selskapet har som målsetting å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og stimulere utvikling – og legger alltid ned den ekstra innsatsen som skal til for at kundene skal oppnå sine forretnings- og bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologiløsninger er rettet mot rensing, foredling og gjenbruk av materialer og fremmer derved en mer ansvarlig utnyttelse av naturressurser. Vi har bidratt og fortsetter å bidra til økt energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Alfa Laval sitt arbeid kommer på denne måten ikke bare kundene til gode, men alle mennesker inkludert planeten vår.  Gjør verden til et bedre sted, hver dag. Nøkkelen ligger i Advancing better™.

Trond Mohn, styreleder i Frank Mohn AS, selger bedriften til svenske Alfa Laval for 13 milliarder kroner. Det statlige norske oljefondet har satset 1,9 milliarder norske kroner på svenske Alfal Laval, der den norske finsnsministeren, du og jeg eier 1,61 av selskapet hvis hovedkontor ligger i universitetsbyen Lund i Syd-Sverige.

Til venstre Frank Mohn og sønnen Wilhelm som solgte Frank Mohn AS til Alfa Laval(Foto: Frank Mohn.)

For mer informasjon vennligst kontakt:

Eva Schiller
PR Manager
Alfa Laval
Tel: + 46 46 36 71 01
Mobile: +46 709 38 71 01

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 65 10
 Mobile: +46 730 46 30 90

Lokal kontakt
Jon Arve Nilsen
Administrerende direktør for Alfa Laval i Norge
Mobile: +47 950 52 290


Informasjonen er sendt gjennom Cision http://news.cision.com/no

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*