SAS skriver at man har nådd en viktig milepæl i den såkalte kapittel 11-prosess i USA og har utnevnt Castlelake, L.P., som representant for visse fond og nærstående parter («Castlelake»), Air France-KLM S.A. («Air France-KLM») og Lind Invest ApS («Lind Invest»), samt den danske staten «Investorene») som det vinnende budkonsortiet i en anskaffelsesprosess for exitfinansiering, skriver styreleder Carsten Billing i en melding til aksjonærene i SAS. Nordens Nyheter tror at den svenske Wallenberg-gruppen har tapt millionbeløp på en mangeårig investering i SAS, uten å ha fått dette bekreftet.

Den avtalte transaksjonsstrukturen inkluderer en investering i det rekonstruerte SAS på totalt 1 175 millioner USD (12,925 milliarder SEK[1]), bestående av 475 millioner USD (5,225 milliarder SEK) i nye unoterte aksjer og 700 millioner USD (7,7 milliarder SEK) i sikrede konvertible obligasjoner, samt et lån på USD 500 millioner (5,5 milliarder SEK) fra Castlelake for å refinansiere SAS’ eksisterende debitor-in-besittende («DIP») lån. Som en del av transaksjonen er det meningen at SAS heretter skal slutte seg til SkyTeam Alliance («SkyTeam»), som Air France-KLM er et grunnleggende medlem av, og forlate Star Alliance, med forbehold om relevante godkjenninger og fullføringen av kapittel 11 prosess.

Hard innsats for SAS

Anko van der Werff, konsernsjef i SAS, uttalte, «Gjennom de siste månedene har vi arbeidet hardt
for å forbedre vår kostnadsstruktur og forbedre vår finansielle posisjon. Vi gjør fremskritt, men
det gjenstår mye arbeid og den pågående streiken har gjort en allerede utfordrende situasjon
enda vanskeligere. Chapter 11-prosessen gir oss juridiske verktøy til å akselerere vår
transformasjon, samtidig som vi kan fortsette virksomheten som vanlig. Vi vil fortsette med å
bygge det nettverk av flyruter, produkter og tjenester som våre kunder forventer, både under og
etter denne prosessen. Jeg er overbevist om at denne prosessen vil gjøre oss i stand til å bli et
enda bedre flyselskap for våre kunder, samt en sterkere forretningspartner i årene som kommer.
Å gjøre SAS til et mer konkurransedyktig flyselskap vil kreve bidrag fra hele laget og
byrdefordeling fra alle interessegrupper. Vi oppfordrer SAS Scandinavias pilotforeninger til å
bidra konstruktivt i denne prosessen.»

Styrking av SAS’

SAS FORWARD ble lansert for å sikre langsiktig konkuranseevne for SAS i en global flybransje
gjennom en total transformasjon av forretningsvirksomheten. Planen tar sikte på å styrke SAS’
finansielle posisjon, og å oppnå en bærekraftig kostnadsstruktur med en årlig kostnadsreduksjon
på ca. SEK 7,5 milliarder. Planen inkluderer også innhenting av minst SEK 9,5 milliarder i ny
egenkapital i tillegg til å redusere og konvertere mer enn SEK 20 milliarder fra gjeld til egenkapital
(av hvilket hoveddelen er balanseført gjeld), inkludert statlige hybridlån, kommersielle hybridlån,
sveitsiske obligasjonslån, statlige terminlån og leasingforpliktelser for fly, samt forpliktelser
under vedlikeholdskontrakter og andre driftsmessige kontrakter.
SAS har gjort fremskritt i dette arbeidet, og har identifisert brorparten av de SEK 7,5 milliarder i
reduserte årlige kostnader, fortsatt å investere i digitale løsninger og bærekraftstiltak og mottatt
støtte fra de svenske, danske og norske regjeringene. Selskapet har også møtt potensielle
investorer og vært i aktiv dialog med flere interessenter for å forbedre sin generelle finansielle
styrke. Chapter 11-prosessen har til hensikt å akselerere transformasjonsprosessen.
Reduksjon eller konvertering av statlig gjeld krever godkjenning fra henholdsvis EU-kommisjonen
og EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med gjeldende statsstøtteregler. Som tidligere meddelt, er
en stor del av den nye aksjekapitalen forventet å hentes inn fra nye investorer. Den planlagte
reduksjonen eller konverteringen av gjeld til egenkapital og utstedelse av nye aksjer, er forventet
å resultere i en vesentlig utvanning for eksisterende aksjonærer. Enhver utstedelse av nye aksjer
vil være underlagt godkjenning fra generalforsamlingen, samt regulatoriske godkjenninger.
Upåvirket drift – fortsatt kundebetjening
SAS’ drift og planlagte flyvninger er upåvirket av chapter 11-begjæringen, og dets styre og
ledelse beholder ansvaret for selskapets virksomhet. SAS’ reservasjoner, kundeservice, SAS
EuroBonus og all annen kundeservice og systemer vil fungere som normalt. Atskilt fra chapter
11-prosessen, vil streiken igangsatt av SAS Scandinavias pilotforeninger fortsette å påvirke
planlagte flyvninger.

Her er rettslige dokumenter

Rettsdokumenter og andre dokume dokumenter knyttet til chapter 11 prosessen i USA er tilgjengelig på en separat nettside administrert av SAS’ claims agent, Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Informasjon er også tilgjengelig ved å ringe (844) 242-7491 (USA/Canada) eller +1 (347) 338-6450 (internasjonalt), eller via e-post til SASInfo@ra.kroll.com. Nordens Nyheter tillegger for egen regning at det kan skje at dagens aksjonærer i SAS mister alle sine juridiske rettegheter. Men Nordic News ahar ikke fått dette bekreftet på rettslig hold.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*