President John Dramani Mahama fra Ghana åpnet et norsk-afrikansk seminar om økonomi og næringsliv( Foto: Regjeringen)
President John Dramani Mahama fra Ghana åpnet et norsk-afrikansk seminar om økonomi og næringsliv( Foto: Regjeringen)

Oljefondets største investering i Syd-Afrika er en milliard kroner i oljeselskapet Sasol Limited. Norges Banks Investment Management eier 0,54 prosent av aksjene i selskapet. Oljefondets investeringer i Afrika er på 21 milliarder kroner, som utgjør 2,3 prosent av NBIM`s investeringer på 913 milliarder i USA. Samlede investeringer i Tyskland, Frankrike og UK er på 887 milliarder kroner. Investeringene i Afrika utgjør 6,38 prosent av samlede investeringene i Asia. Les mer om Oljefondets verdi på 5742 milliarder kroner i siste del av denne artikkelen.

Bidrar med 300 mill.

Utenriksminister Børge Brende sier til Nordens Nyheter at mer enn 700 millioner mennesker i Afrika mangler elektrisitet, og kontinentet trenger sårt investeringer i fornybar energi. Norge vil derfor bidra med 300 millioner kroner til Green Africa Power, et nytt fond som skal stimulere kommersielle aktører til slike investeringer sør for Sahara, sier Brende. Afrikanske og norske ledere akselererer infrastrukturen i Afrika Denne uken møttes 35 foredragsholdere og flere enn 400 afrikanske og norske næringslivsledere på Norwegian-African Business Summit for å diskutere hvordan vi sammen kan forbedre afrikansk infrastruktur gjennom økt handel og samarbeid. I tillegg var flere enn 30 ambassadører fra Norge og Afrikanske land med. President John Dramani Mahama av Ghana, utenriksminister Børge Brende og Dr. Faith Birol, sjefsøkonom ved International Energy Agency (IEA), var blant deltagerne ved årets konferanse, som ble arrangert av Norwegian-African Business Association (NABA).

Nytt fond

-Mer enn 700 millioner mennesker i Afrika mangler elektrisitet og kontinentet trenger sårt flere investeringer i fornybar energi. Derfor er jeg glad for å meddele at Norge vil bidra med 300 millioner kroner til Green Africa Power, gjennom et nytt fond som skal stimulere kommersielle aktører til å investere i fornybar energi sør for Sahara. Energi er en nøkkel til utvikling og næringslivet har en nøkkelrolle, sier utenriksminister Børge Brende til Nordens Nyheter. Han sier videre at Storbritannia allerede er engasjert i fondet, og med dette bidraget står Norge og Storbritannia sammen om å finansiere fornybar energi, redusere karbonutslipp og øke tilgangen til rene energikilder til millioner av mennesker i Afrika,sa Børge Brende videre.

Vil ha investeringer

-Når folk møtes og deler kunnskap, vil muligheter oppstå. Samtalene som skjer på Norwegian-African Business Summit vil øke forståelsen for det afrikanske kontinentet og bidra til økte investeringer, samarbeid og vekst i Afrikas infrastruktur. En velfungerende infrastruktur er en fundamental komponent for å få Afrikanske økonomier til å blomstre, sier daglig leder Eivind Fjeldstad, daglig i NABA til Nordic News. NABA nylig åpnet et kontor i Nairobi, Kenya, derFelix Osok arbeider som regionsjef for Øst-Afrika. Dette er et tydelig signal på vårt engasjement i Øst-Afrika, hvor vi vil jobbe videre for lønnsommenæringsmuligheter innen sektorene olje og gass, akvakultur, skogbruk og treforedling, sier Fjeldstad videre.

Flere muligheter

James Mworia, konsernsjef i Centrum Investment sier at tidspunktet for å investere i Afrika er nå. Han sier at risikoen ved investering i Afrika er ikke så høy som mange har antatt, derimot er det ”smart business,” sier Mworia. Investering i infrastruktur, spesielt innen energisektoren, er grunnleggende for å øke produktiviteten i Afrika. Samtidig tilrettelegger det for flere investeringsmuligheter og forbedrer levevilkårene i Afrika. Presidenten av Ghana åpnet som nevnt konferansen med en innledende tale om årets tema som er ”Kartlegging av det infrastrukturelle landskapet i Afrika.” Presidenten viste til Ghanas suksesshistorie og understreket behovet for at internasjonale selskaper støtter og oppfordrer til utviklingen av kontinentet

Økte med tusen milliarder

Statens Pensjonsfond Utland, også kjent som Oljefondet, leverte tilnærmet nullavkastning i tredje kvartal.Med en avkastning på beskjedne 0,1 prosent, som tilsvarer 15 milliarder kroner, i tredje kvartal klarte ikke Oljefondet slå markedet. Den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene var 0,5 prosentpoeng lavere enn referanseindeksens avkastning i tredje kvartal. Men Oljefondets verdi har økt med 1025 milliarder kroner fra tredje kvartal 2013 frem til idag.

– Men dette kvartalet har vært et svakt relativt kvartal, sa Oljefond-sjef Yngve Slyngstad under fremleggelsen av kvartalsresultatet nylig. Men verdiøkning er ikke realiserte inntekter og børsene kan falle dramatisk fremover. Men det norske Oljefondet har idag en verdi på 5739 milliarder kroner mot en verdi på 4714 milliarder i tredje kvartal 2013. Dermed er den temporært svake avkastning uten stor betydning for Oljefondet, viser Nordens Nyheters analyse.

Europeiske aksjer

Samtidig som det har gått dårlig i flere sektorer og regioner Oljefondet er investert i, er fondet inne i er periode der det skal endre strategi. Dermed er det noen avvik mellom Oljefondets vekt i investeringer og vekten i Finansdepartementets referanseindeks, som Oljefondet måles etter. Under fremleggelsen av kvartalsresultatet pekte Slyngstad på fem faktorer som har trukket ned avkastningen: Størstedelen av effekten kommer fra Oljefondets overvekt av europeiske aksjer. Europeiske aksjer har levert dårlig dette kvartalet, med en negativ avkastning på -4,3 prosent. Oljefondets strategi om å investere mer i mindre selskap og være undervektet i store selskaper gjorde utslag på avkastningen. De store selskapene gjorde det nemlig signifikant bedre i kvartalet.

BG Group dro opp

Enkeltinvesteringer i konsumsektoren bidro også negativt. I første rekke refererer Slyngstad til den britiske dagligvarekjeden Tesco, som ifølge oljefondsjefen har «levert elendig». Men her er Oljefondet en meget betydelig aksjonær. Energiselskapet BG Group er et annet eksempel på en fremtidsrettet investering som nå ledes av tidligere Statoil-sjef Helge Lund.Oljefondet har lavere løpetid på lån enn referanseindeksen Flere fremvoksende rentemarkeder, særlig Russland og Brasil, bidro negativt. Blant Oljefondets nye strategiske grep, er å investere en større andel i eiendom og nord-amerikanske aksjer. Det betyr ikke et nedsalg for europeiske aksjer, men oppkjøp i USA frem til andelen øker i forhold til den europeiske, skriver Nordens Nyheter. Men det store verdifallet på aksjebørsene har altså ikke nådd det norske oljefondet, noe norsk og nordisk presse ikke har fått med seg.

Utenriksminister Børge Brende ga 300  millioner kroner til investeringer i utvikling i Afrika( Foto:Regjeringen/Utenriksdepartementet)
Utenriksminister Børge Brende ga 300 millioner kroner til investeringer i utvikling i Afrika( Foto:Regjeringen/Utenriksdepartementet)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*