ZTE megrense av amerikanske eksportrestriksjoner (Foto: flickr.com)
ZTE Corp begrenses av amerikanske eksportrestriksjoner (Foto: flickr.com)

Det amerikanske handelsdepartementet har iverksatt eksportrestriksjoner mot den kinesiske produsenten av telekomutstyr, ZTE, og tre andre selskaper, for påståtte brudd på amerikanske eksportkontrollregler mot Iran.

Restriksjonene vil gjøre det vanskelig for selskapene å kjøpe inn amerikanske produkter, fordi det nå kreves at underleverandører til blant annet ZTE må søke om eksportlisens/konsesjon før de sender amerikanskprodusert utstyr eller deler til ZTE. Ifølge en melding fra handelsdepartementet som vil bli offentliggjort i neste uke i USAs Federal Register, vil slike konsesjonssøknader stort sett bli avslått.

Restriksjonene trer i kraft tirsdag, ifølge Reuters , og gjelder for alle selskaper over hele verden som ønsker å sende amerikanskproduserte produkter til ZTE Corp og de andre tre selskapene i Kina.

«Dette gir en betydelig tilleggsbyrde å handle med ZTE,» uttalte en høytstående tjenestemann i handelsdepartementet. Vedkommende ønsket ikke å kommentere hvorvidt den amerikanske regjeringen kan iverksette ytterligere tiltak mot ZTE.

ZTE, som har hovedsete i Shenzhen, en by rett nord for Hongkong, sa i en melding søndag at de var klar over medieoppslag om amerikanske eksportrestriksjoner.

«ZTE er svært bekymret over medieoppslag knyttet til det amerikanske handelsdepartementets undersøkelser,» sa selskapet. «ZTE har jobbet med tilhørende amerikanske departementer med undersøkelser siden 2012 og opprettholder kontinuerlig kommunikasjon med tilhørende avdelinger og er forpliktet til å fullt behandle og løse eventuelle problemer.»

Handel med aksjer i ZTE, som også selger elektroniske enheter som smarttelefoner i hele den vestlige verden, ble suspendert mandag på de respektive børsene i Hong Kong og Shenzhen.

Kinesiske myndigheter uttrykte tidligere på mandag sinne over USAs beslutninger om eksportlisens.

Nasjonal sikkerhetstrussel

Kinesiske telekomselskaper har vært i søkelyset før. Amerikanske myndigheter har tidligere nektet kinesiskprodusert telekomutstyr i amerikanske mobilnett fordi produsentene er underlagt politisk kontroll, og dermed ikke kan sies å være 100 % kommersielle selskaper med kun forretningsmessige drivere. Slike selskaper utgjør dermed en nasjonal  sikkerhetstrussel for USA, slås det fast i en kongressrapport fra 2012.

Australske myndigheter er også skeptiske, og har nektet blant annet Huawei i å delta i offentlige anbud. Britiske myndigheter er også skeptiske og har blant lagt ned forbud  mot bruk av Huaweis videokonferansesystem for sine ansatte. Indiske myndigheter har også uttrykt bekymring for de kinesiske leverandørene og nasjonal kontroll over eget nett.

Og Norge? Huawei er hovedleverandør til Telenor på blant annet 3G og 4G, og kan hvis de vil, hente ut uante mengder med data. Og de spør selvsagt ikke Telenor om lov.

Og NetComs leverandør av 4G: Huawei..

PST har tidligere uttrykt bekymring for at Norge ikke lenger har kontroll over eget ekomnett (digi.no 2. februar 2015).  Men så lenge det bare er meninger fra PST, og verken den forrige eller nåværende regjering er bekymret, kan selskapene jobbe i fred for norske myndigheter.

(Kilder: Reuters, WSJ, TheRegister, digi.no)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*