Hugo Dijkgraf er konserndirektør for teknologi(CTO) og er ansvarlig for Wintershall Deas globale letevirksomhet(Foto: BASF/Wintershall)

Wintershall Dea har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnen på Bergknapp-funnet i Norskehavet. Samlete utvinnbare ressurser i oljefunnet er beregnet til mellom 40 millioner og 84 millioner fat oljeekvivalenter (boe). I tillegg ble det påvist mellom 13 og 56 millioner fat oljekvivalenter i Åreformasjonen. Det tyske storkonsernet BASF SE eier 67 prosent av aksjene i Wintershall DEA, skriver Nordens Nyheter i en analyse før det norske Stortinsvalget.
 

Boreriggen Deepsea Aberdeen ble brukt til å gå inn i Bergknapp-brønnen og avgrense funnet som ble gjort våren 2020. I Garn- og Tilje-formasjonen ble funnet av olje bekreftet. I tillegg ble det påvist gass i Åre-formasjonen. De utvinnbare ressursene i Garn og Tilje er beregnet til mellom 40 og 84 millioner fat oljekvivalenter, mens Åre-formasjonen inneholder tilleggsressurser på mellom 13 og 56 millioner fat oljekvivalenter.

Bergknapp-funnet ligger rundt 200 kilometer nord for  Kristiansund og rundt åtte kilometer vest for det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet. Partnerskapet vil sette i gang arbeidet med å se på mulige utbyggingsløsninger av funnet.

– Vi er svært godt fornøyd med at avgrensningsbrønnen var en suksess og at vi dermed kan bekrefte et nytt funn på Haltenbanken i Norskehavet. Nå vil vi sammen med våre partnere jobbe mot investeringsbeslutning og utbygging av feltet. Disse nye utvinnbare ressursene bidrar til vekststrategien vår i Norge og styrker vår posisjon som langsiktig aktør på norsk sokkel, sier Hugo Dijkgraf, konserndirktør for teknologi (CTO) og ansvarlig for Wintershall Deas globale letevirksomhet.

Bergknapp er er den andre brønnen Wintershall Dea er operatør for i 2021, og den ble boret rett etter Dvalin Nord-funnet i PL211, også i Norskehavet.

– Bergknapp er et viktig funn som befester Wintershall Deas posisjon på Haltenbanken. Med feltene Maria og Dvalin, har selskapet allerede etablert seg som en sentral operatør i området. Bergknapp og Dvalin Nord forsterker denne posisjonen, sier Alv B. Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge. 

Wintershall Dea er operatør for PL863S Bergknapp med 40% andel. Spirit Energy Norway AS og DNO Norge AS er partnere, hver med 30% eierandel.

Riggen Deepsea Aberdeen blir nå flyttet til det Wintershall Dea-opererte Vega-feltet i Nordsjøen.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele verdikjeden i oppstrømsvirksomheten. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning, samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.BASF produserte opprinnelig fargestoffer. Rundt første verdenskrig begynte de syntetisk produksjon av nitrogenholdig gjødsel, og nobelprisvinnerne Fritz Haber og Carl Bosch, som arbeidet med ammoniakksyntesen (Haber-Bosch-metoden), var begge tilknyttet selskapet. Selskapet stod bak oppfinnelsen av magnetofonen (lydbånd) i 1930-årene, etter at det i 1925 ble sammensluttet med Farbwerke Hoechst, Friedrich Bayer & Co. og andre til I. G. Farbenindustrie AG med Carl Bosch som direktør, et konsern som ble oppløst av de allierte i 1945. Badische Anilin- & Soda-Fabrik ble reorganisert i 1952 og tok i 1973 i bruk forkortelsen BASF som firmanavn.I september 2018 avtalte BASF og LetterOne å slå sammen sine oljevirksomheter til det nye selskapet Wintershall DEA. Det norske oljefondet har aksjer for 5,7 milliarder kroner per 31. desember 2020, og eier dermed 1,35 prosent av dette tyske industrikonsernet, skriver Nordens Nyheter.

Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea i Norge.

German visit to Norway:

Norwegian Carbon Capture and storage projects sparks interest from Germany

– Politicians and representatives from one of Europe’s largest waste-to-energy markets visited Fortum Oslo Varme’s CCS-project in Oslo
 

On Wednesday a delegation of members of the Bundestag, German officials and other business representatives arrived in Norway for a three-day tour of carbon capture and storage (CCS) initiatives. First stop was the carbon capture project at Fortum Oslo Varme’s waste-to-energy plant in the Norwegian capital.

– We are looking for technologies to solve the CO2 emissions problem. This search led me to Norway and I thank you for the opportunity to find out more about the very advanced possibilities of CO2 separation at the Fortum Oslo Varmes waste incineration plant. The other stations (Norcem and Northern Lights) also made me more than enthusiastic. I am convinced that CCS is a very important possible solution to the emissions problem in industrial processes such as waste and fertilizer handling, cement and steel production. Also for producing blue hydrogen it seems like a promising opportunity. Norway is doing outstandingly important pioneering work here. CCS is one of other very promising solutions and Germany must open up to the use of such technologies, said Bundestag member Oliver Grundmann,  Chairman of the CDU/CSU Parliamentary Association on Maritime Affairs after visiting Fortum Oslo Varme’s waste-to-energy  plant on the outskirts of Oslo, Norway’s capital.

Oslo Varme is developing the world’s first full-scale Carbon Capture and storage (CCS) project for waste-to-energy. When realized, it will remove up to 90% of the CO2 emitted by the plant. The plant is one of Oslo’s largest emitters of CO2, but also one out of two carbon capture plants in the Norwegian CCS-project Longship.

Waste-to-Energy is widely accepted and supported in Germany and large amounts of European waste is end-treated in Germany with stringent cleaning requirements of the flue gas. Fortum Oslo Varme sees CCS as the natural next step in the flue gas cleaning, and if CCS was implemented widely in Germany this could strongly contribute to large emission reductions in the country.

The Oslo-project will become a state-of-the-art facility providing carbon negative end-treatment of residual waste, and be a demonstration plant for European cities aiming to reduce emissions and solve their waste problems. It will allow the city of Oslo to reduce its CO2 emissions by 15% and plays an essential part in the city’s plans to go carbon neutral. 

– It’s been great to have the opportunity to see one of Norway’s key carbon capture plants today and I’m interested in the potential this technology can have on the numerous waste-to-energy facilities in Germany.
– CCS is somewhat of a disputed topic in Germany, but we believe there is an ongoing positive shift towards support for carbon removal technologies in the strive to reach Germany’s goal of climate neutrality by 2045. The need for carbon removal technologies, such as CCS, to fulfill our commitments in the Paris agreement is clearly stated in the latest assessment Report from IPCC. We believe we should explore these technologies as a mean to keep thousands of jobs in key European industries while decarbonizing our societies, Dr. Klaus-Peter Schulze, CDU, commented after the visit.

– We are pleased to welcome the German delegation and to share our knowledge and insights. The recent development in Germany indicates a shift in public recognition of CCS-technology, and this is positive for the opportunities of decarbonizing future waste handling in a circular economy” said Fortum Oslo Varme’s CCS director Jannicke Gerner Bjerkås, after guiding the delegation at the site where they are planning to capture 400 000 tonnes of CO2 from the end-treatment of waste.

The German delegation arrived in Norway Wednesday as guest of the Norwegian Embassy in Germany. The Norwegian state enterprise Gassnova will guide the delegation through the Longship value chain. Starting with carbon capture at hard-to-abate emitters as Fortum Oslo Varme and the Norcem plant in Brevik, to transport and storage at Northern Lights in Øygarden on the Western coast of Norway, and finally to research and development at Technology Centre Mongstad (TCM).

The delegation will meet representatives from the Ministry of Petroleum and Energy, NGOs and businesses engaged in the development of CCS in Norway.

Waste is one of the world’s largest climate challenges. In the EU alone, approximately 100 million tonnes of waste end up in landfill every year. Household waste alone accounts for 5% of global CO2 emissions.
In Germany between 325 and 350 million tonnes (net) of waste are produced in Germany each year.

Large potential for carbon removals in the waste-to-energy sector

According to the IPCC, the IEA, and the European Commission, carbon removals are crucial to reaching the global climate target of net zero by 2050. There are currently around 500 waste-to-energy plants in Europe where CCS could be implemented, and a recent study from ETH Zurich calculated the carbon removal potential of the European waste-to-energy sector to be 36 million tonnes CO2 per year. This equals planting almost 600 million tree seedlings and letting them grow for 10 years.

Longship

Longship is an industrial CCS project  to develop an open access infrastructure with the intent and the capacity to store significant volumes of CO2 from across the European continent.

The Northern Lights project will be completed mid-2024 with a capacity of up to 1.5 million tonnes of CO2 per year in phase one. The ambition is to expand capacity to a total of 5 million tonnes, dependent on market demand.

Both phases will offer flexibility to receive CO2  from European sources, in addition to the 800,000 tonnes of CO2  per year, which will come from Longship.

Further questions / For ytterligere spørsmål:

Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS, +47 905 63 094

Truls E. A. Jemtland, kommunikasjonssjef, +47 47 920 29 480
 

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge. 

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*