Finansminister Siv Jensen kan få tusen nye milliarder kroner i løpet av årt(Foto: Flickr)

Norgs Bank skriver på sine nettsider at fondets markedsverdi sank i løpet av første kvartal 2018 med 364 milliarder kroner til 8 124 milliarder kroner. Nå ser oljefondets verdi ut til å bli over 8500 milliarder kroner før 2018 er slutt. Kanskje til og med nærmere 9000 milliarder kroner. Finansminister Siv Jensen kan se frem til tirsdagens reviderte nasjonalbudsjett, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

Markedsverdien av aksjeinvesteringene var 5 376 milliarder kroner, mens eiendomsinvesteringene hadde en markedsverdi på 217 milliarder kroner. Renteinvesteringenes markedsverdi var 2 532 milliarder kroner. Før 17. mai var oljefondet på totalt 8396 milliarder. Dermed har den norske regjering hentet inn 364 milliarder kroner pluss de elleve milliardene regjeringen allerede har tatt ut ut.

I første kvartal 2018 fikk fondet en avkastning på -171 milliarder kroner. Den norske stat foretok et uttak på 11 milliarder kroner. Endringer i kronekursen medførte at fondets verdi sank med 183 milliarder målt i norske kroner. Mer informasjon om fondets avkastning. Nå er dette beløpet hentet inn igjen, skriver Nordens Nyheter.

Fondet var ved utgangen av første kvartal 2018 investert med 66,2 prosent i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 31,2 prosent i rentepapirer. Dermed har oljefondet økt med 2569 milliarder kroner på fem år. Dermee har statsminister Erna Solberg fått et ekstra bruttonasjonalbudsjett i gave.

 

Finansminister Siv Jensen arbeider med å revidere budsjettet for 2018(Foto: Regjeringen)

Oljefondets verdi på fem år tusen milliarder

2014 6431
2015 7475
2016 7510
2017 8488
2018 8124
2018 (mai) 8404
2019 (NN) 9000

Solid norsk økonomi

Oljeprisen er nå over 40 prosent høyere enn regjeringens anslag for 2018, når det reviderte statsbudsjettet kommer tirsdag.

– Høy oljepris vil øke inntektene til staten, men de pengene skal jo spares, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til Dagens Næringsliv.

Når finansminister Siv Jensen legge frem revidert statsbudsjett for 2018, er virkeligheten for norsk økonomi en helt annen enn da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober i fjor.I budsjettet fra oktober hadde regjeringen et anslag på en oljepris på 438 kroner fatet i 2018, noe som tilsvarer rundt 55 dollar. Dette tilsvarte omtrent oljeprisen på dette tidspunktet.Siden har oljeprisen steget til 77 dollar fatet.

På grunn av en svak kronekurs er oljeprisen målt i kroner nå hele 618 kroner. Det er på nivå med gullalderen før oljeprisen falt igjen høsten 2014

Tusen nye milliarder inn

Bjarne Schieldrop i SEB sier til DN at snittet for 2018 så langt ligger på 68,83 dollar fatet. Oljeanalytikeren mener at dersom man tar for seg markedet for resten av året, så gir det en snittpris på 73,30 dollar fatet.

– Det skal skje ganske dramatiske ting for at den gjennomsnittlige oljeprisen for 2018 skal ende på 55 dollar, sier Teodor Sveen-Nilsen, oljeanalytiker i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv. Nordens Nyheter skriver i dagens kommentar at dersom finansminister Siv Jensen er heldig, får hun tusen nye milliarder å rutte med når året er omme. dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå eller høyere, skriver Nordic News.

Statsminister Erna Solberg og Siv Jensen på Stortinget før fremleggelsen av revidert statsbudsjett(Foto: Stortinget)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*