Styreleder Carl-Henric Svanberg i BP har løftet oljeselskapet igjen. Han er også styreleder i Volvo.(Foto: Volvo AB)

Store oljeselskaper som deltar på norsk sokkel i Nordsjøen eller Barentshavet har økt kraftig i verdi det siste året. Royal oljefondets aksjer i Dutch Shell har økt med 8,2 milliarder i verdi(pluss 18,3 prosent), aksjeposten på 17,5 milliarder kroner i British Petroleum har steget med 1,5 milliarder( pluss 8,3%). Bare amerikanske Exxon Mobiles aksjer i fondets portefølje, har susnket med 3,6 prosent. Det vil si at fondet har tapt nesten en milliard kroner på en aksjepost på 26,4 milliarder kroner. Men oljefondets oljeaksjer er ikke solgt. Nordsjøoljen Brent har altså steget fra 50 dollar fatet til over 56 dollar fatet siden slutten august, noe som kan henføres til frykt for krig  med Nord-Korea.

– Gjennom de siste tre, fire månedene har vi fått etterspørselsvekst som vi ikke har sett siden 2010, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets til Dagens Næringsliv.Nordens Nyheter har i den sammenheng gått gjennom NBIM`s ti største oljeinvesteringer som har steget med 32 milliarder i aksjeverdi det siste året ifølge Euroinvestor.

Euroinvestors statistikk.

Oljeprisen skal opp

Oljeprisen har denne måneden steget fra 50 dollar fatet til over 56 dollar fatet siden slutten av august. I Pengepolitisk Rapport som ble lagt frem torsdag formiddag påpeker Norges Bank at oljeinvesteringene ser ut til å passere bunnen i år. Norges Bank oppjusterer også sine anslag for petroleumsinvesteringene i forhold til forrige rapport i juni. Sentralbanken venter nå at oljeinvesteringene vil falle med én prosent i 2017, mot et forventet fall på 5,2 prosent i forrige rapport. Her er oversikten over det norske oljefondets største investeringer i europeiske og amerikanske olje – og energiselskaper)(vekst på årsbasis i prosent og kroner):

Royal Dutch Shell 44,9 mrd. NOK(+18,3 prosent opp, +8,3 milliarder NOK)
Exxon Mobile 26,4 mrd. NOK(-3,6 mrd. NOK, -950 mill. NOK)
British Petroleum 17,5 mrd NOK(+8,3% prosent opp,+ 1,5 mrd. NOK)
Total 17,4 mrd. NOK(+16,2 %prosent opp, +2,8 mrd. NOK)
ENI 8,8 milliarder NOK, +16,8 %, +774 mill. NOK)
Conoco Phillips 3,9 mrd NOK(+25,3 prosent, 986 mill. NOK)
Engie(EDF)3,7 mrd. NOK(+40,3 %, 1,5 mrd. NOK)
Gazprom PJSC 2 mrd. NOK(-13,3, -233 mill.NOK)
Lundin 0,6 mill. NOK(+17,6%, +106 mill)
Gazprom Neft 0,56 mill.NOK uendret.

Statoil har til sammenlikning steget med 21,14 % i år og aksjen omsettes over NOK 155,80 på Oslo Børs.

Faller mindre i år

– Investeringstellingen og nasjonalregnskapet tyder på at petroleumsinvesteringene vil falle mindre i år enn anslått i forrige rapport, særlig målt i faste priser, skriver Norges Bank i sin rapport. Nordsjøoljen Brent, som brukes som en referanse for oljehandel verden over, handles fredag for 56,52 dollar fatet, det høyeste siden februar og rykker dermed godt ifra den amerikanske lettoljen som ikke har vært i nærheten av en lignende utvikling.

– Verdensmarkedet har gjort det mye bedre enn det amerikanske markedet. Gjennom de siste tre, fire månedene har vi fått en etterspørselsvekst som vi ikke har sett siden 2010, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets. I tillegg har USAs energiinformasjonskontor (EIA) revidert ned prognosene for skiferoljeproduksjonen i USA – som er positivt for alle oljepriser. Meglerhuset Morgen Stanley oppjusterte fredag sitt anslag for brentolje i fjerde kvartal til 55 dollar fatet fra tidligere anslag på 50,5 dollar, ifølge TDN Finans. En annen viktig forklaring er, ifølge Kjus, at Opec har vært flinke til å etterleve kuttstrategien sin. Det samme har de oljeproduserende landene som står utenfor Opec gjort.

– Russland har også levert det de sa de skulle levere av produksjonskutt. Saudi-Arabia eksporterer mindre enn dehar gjort på lenge og holder det de lovet, sier Kjus.

Neppe nye kutt

Fredag møtes Opec-landene og de andre landene som har sluttet seg til kuttavtalen i Wien i Østerrike for å diskutere hvordan kuttavtalen går. Landene møttes allerede torsdag til et uoffisielt møte og mye tyder på at en eventuell forlengelse av kuttavtalen som i utgangspunktet skal vare til mars neste år ikke blir en realitet.

– Alle er enige om at det er for tidlig å snakke om et konkret tidspunkt for en forlengelse, sa den russiske energiministeren Alexander Novak til Associated Press torsdag kveld. Goldman Sachs mener også Opec har råd til å vente med å bli enige om en forlengelse.

– Hovedfokuset på møtet vil være å overvåke etterlevelsen av kuttene som har nådd nye høyder på 110 prosent i august, i tillegg til produksjonsnivåene til Libya og Nigeria, skriver Goldman Sachs i et notat, ifølge Bloomberg

News.

Fritatt for kutt

Fra Wien har det allerede kommet nyheter om at Nigeria vil delta i Opecs produksjonskutt når landet konsistent produserer i området av 1,8 millioner fat per dag. Det sier Nigerias oljeminister Emmanuel Ibe Kachikwu, skriver TDN Finans. Ministeren sier videre at landet ikke vil delta i kuttene før den nåværende kuttavtalen utløper. Nigeria har sammen med Libya vært fritatt kuttavtalen og det har tidligere vært spekulert i om Opec vil tvinge de to landene til å forplikte seg til produksjonskvoter, men det har foreløpig vært uaktuelt for Opec.

Går mot vinter

Han peker på en overraskende sterk vekst i etterspørsel etter global olje som den primære årsaken til prisoppgangen de siste månedene. I andre kvartal var det en etterspørselsvekst på 2,3 millioner fat om dagen. Det er mildt sagt ganske sterke tall, som nok kom overraskende på de fleste.

– Når jeg drar fem års scenarioer bruker jeg 1,2 millioner fat om dagen, sier Kjus om sine prognoser for etterspørselsvekst.

Oljeprisen har også fått et ekstra dytt oppover av orkanen Harvey som i flere dager stanset mange av raffineriene i Texas. Da styrket marginene seg over hele verden som ga enda mer etterspørsel etter Brent-relatert olje. Det faktum at vi går mot vinter på den nordlige halvkule øker selvsagt etterspørselen, skriver Nordens Nyheter i en oljeanalyse. Det norske oljefondet nådde nylig for første gang 1000 milliarder dollars, melder Norges Bank.

Oljerigg på Statfjord C, somendelig  opplever bedre oljepriser igjen( Foto. Harald Pettersen/ Statoil)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*