Stuart Gulliver har overtatt som CEO i den britiske storbanken HSBC. Oljefondeet har tjent 15 milliarder på ham på ett år( foto: HSBC)

Europeiske aksjer har steget 12 prosent siden årsskiftet, og har dermed knust alle andre regioner i år, med unntak av fremvoksende markeder. Nordens Nyheter har gått gjennom fondets ti største porteføljer i Storbritannia, som har steget med 50 milliarder kroner på ett år.Den amerikanske storbanken JP Morgan ser én veldig god driver for videre oppgang for europeiske aksjer: hvor dårlig de har gjort det etter finanskrisen sammenlignet med amerikanske aksjer. Dermed snur investorene snur seg mot Europa.

Ti største britiske

Dermed har det britiske og de europeiske aksjemarkedene snudd. Her er NBIMs(Norges Banks Investment Management) største aksjeinnehav i Storbritannia med kurser på årsbasis utarbeidet av Euroinvestor. Investering mrd NOK Norsk eierandel Vekst %/ Mrd NOK/år

1. HSBC(Bank) 26 1,84 61 15,3
2. Glencore(industri/gruve) 13 3,07 118 15,3
3. Royal Dutch Shell olje/gass 46 2,33 27 11,2
4. Barclays Bank 12 3,01 30 3,6
5. Glaxosmithkline(legemidler) 15 1,83 15 2,2
6. Tesco (Konsemvarer) 10 5,51 7 0,6
7. Unilever (Dagligvarer) 8 1,68 22 1,6
8.BT Group(olje/gass) 5 1,26 -37 -1,9
9. Smurfit Kappa( Papp/Kartong) 5 9,57 7 0,6
10. Loyds Bank 14 2,89 -2 -0,3

Rentehopp om to år

Aksjemarkedenen i USA har lenge vist oppgang og Nordens Nyheter har skrevet flee analyser av dette( søk i arkivet). Nå starter oppgangen for børsene i Europa, med økte renter som en konsekvens av dette etter 2020. Ref. Skandinaviska Enskilda Bankens seneste konjunkturprognose.

MSCI-indeksen måler utviklingen i aksjemarkedene enten globalt eller i bestemte regioner. Under finanskrisen falt indeksen i både USA og euroområdet. Fra indeksen traff bunnen under finanskrisen i henholdsvis november 2008 i USA og mars 2009 i Europa, har amerikanske aksjer steget med 723 prosent frem til i dag, mens europeiske aksjer har steget med 130 prosent. Ifølge den amerikanske storbanken JP Morgan har europeiske aksjemarkeder én god forutsetning for å prestere fremover: den elendige utviklingen siden finanskrisen sammenlignet med amerikanske markeder. Nordens Nyheter vil i flere artikler se på oljefondets aksjer i store europeiske investorland. Til slutt viser vi største aksjeinvesteringer i henhold til Norges Banks egne beholdstall der du kan gå inn på Euroinvestor for å finne kursutviklingen siste halvår, måned og år:

NBIM`S investering i milliarder og prosent for beholdningssårt 2016: Nestle, Sveits  NOK 51,0  2,65%, Apple, US ANOK  46,5, 0,8% Royal Dutch Shell , UK NOK 46,0, 2,33%, Alphabeth(Google),USANOK  37,0,  0,79%, Microsoft Corp. ,USA  NOK 35,0, 0,86 %, Roche Holding ,Sveits NOK 33,0, 1,93%, Novartis,Sveits NOK  32,0, 1,96 %.

Anthony Smurfit i Smurfit Kappa har gjort det bra på Londonbørsen. Oljefondet eier ti prosent av selskapet(Foto: Smurfit Kappa)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*