Finansminister Magdalena Andersson skryter av svensk økonomi før valget til høsten(Foto: Regeringen.se)

Den svenske modellen leverer fortsatt, skriver regjeringen Staffan Løfven. Siden 2014 har Sverige hatt høyere vekst enn alle andre EU-land og de fleste andre industriland, og veksten blir høy også i 2018. Sysselsettingen har økt med 250 000 i samme periode og andelen sysselsatte i Sverige er på høyeste nivå på 25 år. Sverige har også den høyeste sysselsettingsraten som er målt i et EU-land. Ungdomsarbeiderne er den laveste siden 2003. Etterspørselen etter arbeidskraft vil forbli høy og arbeidsledigheten synker til 6,2 prosent i 2018, skriver regjeringen i den såkalte «Vårproposisjonen.»

Femti milliarder pluss

Sverige ventes få et overskudd på nærmere 50 milliarder kroneer i perioden . Offentlige finanser har vist overskudd siden 2015 og forventes å fortsette å gjøre det i de kommende årene. Overskuddet anslås å utgjøre om lag 1 prosent av BNP i 2018 og 2019 og deretter komme fram. 2,021. Politiett i Sverige får 200 millioner svenske kroner mer, og eldreomsorg og sykehussatsing øker med 300 millioner. Budsjettet kalles » Stockholms-vennlig» av opposisjonen, skriver Nordedns Nyheter.

-I de kommende årene ser vi at velferdens behov vil øke mens vi lever lenger og flere barn blir født. Det blir neste oppgave neste arbeidsperiode. Derfor prioriterer denne regjeringen tiltak for økt sikkerhet for et sverige som holder sammen, foran store skattedrag for de rikeste, sier finansministeren.

Sverige i FN`s sikkerhetsråd:Utenriksminister Ri Young Ho fra Nord-Korea tidligere i vår med Sveriges utenriksminister Margot Wallestrøm om et møte med president Trump(Foto: Japan Times)

Fler svenske jobber

Til tross for den positive utviklingen er det fortsatt utfordringer på arbeidsmarkedet. Regjeringen vil derfor fortsette med sin brede jobber agenda av handlingen for flere og enklere måter å jobbe initiativ, et initiativ for de som leter etter arbeid bør ha rett kompetanse, tiltak for landet å vokse og investeringer i klima, velferd, infrastruktur og boliger. Derfor vil regjeringen i 2014s forandringsbudsjett legge til ca 0,4 milliarder kroner til innsats i svenske og sommerjobber for unge mennesker. Etter en lang periode med svekket kunnskap, forbedrer svenske studenters resultater i internasjonale undersøkelser. Samtidig, regjeringen i ulikhet i skolen er for stor, og vil arbeide videre med å kunnskaps resultatene vil fortsette å øke og redusere ulikhet.

Sverige blir fossilfritt

Regjeringen vil ikke at miljøspørsmål skal overleveres til fremtidige generasjoner. Reduserte klimagassutslipp kan kombineres med økonomisk utvikling, og målet er at Sverige skal bli verdens første fossilfrie velferdsland. Ved å ta ansvar for vår klimapåvirkning hjemme, viser vi lederskap for verdens land. Det grønne skiftet skaper også nye jobber. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet til Sverige vil ikke ha noen netto utslipp av klimagasser i 2045, til miljømålene og energi bli mer bærekraftig. Allerede i vårendringsbudsjettet vil ytterligere SEK 0,5 milliarder bli investert i år. Hvis trivsel fungerer bra, fremmer det god økonomisk utvikling og bidrar til økt sikkerhet, likestilling og likestilling. I dag jobber mer enn 100 000 mennesker i velferd enn når regjeringen tok stilling. Men mer må gjøres. Det neste tiåret trenger minst 200.000 flere ansatte. Regjeringen legger allerede om lag 1,5 milliarder kroner til velferdsbudsjettet i 2018, inkludert bedre tilgjengelighet i helsevesenet og økt sikkerhet for eldre. Høy sysselsetting, gode skoler og generell velferd legger grunnlaget for et trygt samfunn, skriver regjeringen.

Sverige bør være trygt

Det er behov for kraftinnsamling for å opprettholde sikkerhet og demokrati. Det er gjort store anstrengelser for å gjøre politiet mer og bedre rustet i kampen mot kriminalitet, for å bekjempe terrorisme og for å styrke forsvaret. Arbeidet har begynt, men mer må gjøres, regjeringen vurderer. Derfor vil ca 0,3 milliarder kroner for 2018 bli lagt til i vårendringsbudsjettet til blant annet Politi og toll, som Nordens Nyheter skriver i ingressen i denne artikkelen.

En viktig del av regjeringens arbeid med å realisere sin politikk er å utarbeide forslag til statsbudsjettet. Forslagene vil bli sendt til riksdagen vår og høst. Regjeringens budsjettforslag for 2018, som ble sendt til riksdagen i september, er nå avgjort av riksdagen. Spring Economic Bill sendt Stortinget 16. april 2018. Den borgerlige partiene mener Regjeringen staser for lite med tanke økt kriminalitet og eldrebølgen i Sverige, skriver Nordens Nyheter.

Den svenske statsministeren Stefan Løfven omgitt av sine ministre før høstens Riksdagsvalg(Foto: Regringen.se)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*