Sentralbanksjef Stefan Ingves får ros av USA(Foto: Riksbanken)

Svenske kroner er årets vinner på valutamarkedet slår det amerikanske finanstidsskrifter Barron fast. Dermed kan man forvente at svensk økonomi med dets mange internasjonale selskaper vil komme raskt tilbake på børsene når verdend har fått sin avksine, skriver Expressen i Stockholm. Men oljefondet har ikke hatt sterkere avkastning enn i 2019. Nå venter verden med spenning på oljefnddirektør Nicolai Tangens tall for fondet i 2020.

Den norske Statens pensjonsfond utland fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent, tilsvarende 1 692 milliarder kroner, ifølge en pressemelding 20. februar 2020.Dette er den høyeste kroneavkastningen i et enkeltår i fondets historie. Det er samtidig den nest beste avkastningen i prosent. Sterke børskurser på fondets aksjer i USA kan gjøre 2020 til et ganske bra år når NBIM legger frem tall for i år like over nyttår.

–2019 har vært et svært godt år for fondet. Markedsverdien av fondet økte 1 832 milliarder kroner til 10 088 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette er den største verdistigningen i et enkelt år i fondets historie, sier Øystein Olsen, leder for hovedstyret i Norges Bank.

Rekordavkastning

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 26,0 prosent. De unoterte eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 6,8 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 7,6 prosent. Fondets samlede avkastning var 0,23 prosentpoeng høyere enn avkastningen på referanseindeksen.

–2019 har vært et historisk godt år, drevet av positiv aksjeavkastning i alle fondets hovedmarkeder og i samtlige aksjesektorer, sier leder i Norges Bank Investment Management Yngve Slyngstad.

Fondet utgjorde totalt 10 088 milliarder kroner per 31. desember 2019, hvorav 70,8 prosent var investert i aksjer, 2,7 prosent i unotert eiendom og 26,5 prosent i rentepapirer.

Svekket kronekurs

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 127 milliarder kroner. Tilførselen fra den norske stat var 18 milliarder kroner for året som helhet. Men den norske oljeformuen er plassert i utenlandske aksjer, mens de svenske storbedriftene jobber ut fra Sverige. Dermed er det usikkert å slå fast om norsk eller svensk økonomi vil vise sterkest vekst når pandemine snart er over, skriver Norfdens Nyheter i et nyttårsinnlegg.

Direktør Nicolai Tangen i Oljefondet legger snart frem nye tall (Foto: NBIM)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*