Sentralbanksjef Stefan Ingves venter svakere økonomi(Foto: Riksbanken)
Svakere svensk økonomisk utvikling, kan få følger for den norske renten. I det norske statsbudsjettet for 2019 fra i høst legger regjeringen opp til å bruke 231,2 milliarder oljekroner. I revidert nasjonalbedsjett nylig økte pengebruken med 6,8 milliarder norske kroner. Dette er en riktig beslutning av finansminister Siv Jensen fordi lavere svensk etterspørsel påvirker eksport og import til og fra Norge, skriver Nordens Nyheter.  Norges Bank skriver likevel at den norske styringsrenten skal opp allerede i juni.

Svakere svensk krone

SDR, spesielle tegningsrettigheter, Spesielle Tegningsretter, er et internasjonalt reserveaktiva opprettet av Det internasjonale pengefondet, IMF, for å kunne sammenlikne medlemslandenes valuta. Verdien av SDR er beregnet som en kurv med dollar, euro, yen og pund. Tusen svenske kroner har en verdi på 75,23 SDR, mens tusen norske kroner er verdt 82,78 SDR. Dermed har verdi på norske kroner målt i SDR. Dette kan få følger for Norges Banks styringsrente fordi Sverige er en av våre største handelspartnere.

Lavere inflasjon

Inflasjonsforventningene i Sverige falt litt i mai ifølge Kantar Prosperas maimåling. Pengemarkedsaktørene forventer nå at verken KPI eller KPIF skal være på 2% målet innen fem år. Dermed faller inflasjonen i Sverige. På fem år forventes KPI-inflasjonen nå å være 1,9 prosent, ned fra 2 prosent i april-undersøkelsen.Om fem år er forventningene uendret på 1,8 prosent i Sverige.

Fire øre svakere

Forventningene for den svenske styringsrenten er uendret på kort sikt. I tremånedersperioden forventes det fortsatt en rente på minus 0,3 prosent, og på ett års tid forventes reporenten å være 0 prosent, på samme nivå som i april-undersøkelsen.Om to og et halvt år har forventningene blitt redusert med 0,1 prosentpoeng til 1,2 prosent. Forventninger til den svenske kronekursen er altså nedskrevet. Pengemarkedsaktørene forventer nå at kronen skal ende opp 3-4 øre svakere mot euro og dollar i løpet av de neste tre månedene i forhold til forventningene i april-undersøkelsen. Selv på lengre sikt, opptil to år, forventes den etterfølgende kronen å være svakere enn man tidligere trodde.

Synker mot dollar og euro

Forventningene for den svenske styringsrenten er uendret på kort sikt. I tremånedersperioden forventes det fortsatt en rente på minus 0,3 prosent, og på ett års tid forventes reporenten å være 0 prosent, på samme nivå som i april-undersøkelsen.Om to og et halvt år har forventningene blitt redusert med 0,1 prosentpoeng til 1,2 prosent. Forventninger til den svenske kronekursen er altså nedskrevet. Pengemarkedsaktørene forventer nå at kronen skal ende opp 3-4 øre svakere mot euro og dollar i løpet av de neste tre månedene i forhold til forventningene i april-undersøkelsen. Selv på lengre sikt, opptil to år, forventes den etterfølgende kronen bli svakere enn man tidligere trodde.

Norsk rente skal opp

Pengepolitisk rapport 1/19, som ble publisert 21. mars, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent i mars. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av det neste halve året.

Utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19.Hovedstyret i Norges Bank vedtok å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding fra Norges Bank.

Sentralbanksjef Øystein Olsen(Foto: Nancy Bundt, Norges Bank)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*