Stefan Løfven fortalte om god vekst i svensk økonomi, men arbeidsløsheten er nær det dobbelte av hva vi har i Norge( Foto: Regeringen.se)
Stefan Løfven fortalte om god vekst i svensk økonomi, men arbeidsløsheten er nær det dobbelte av den norske(Foto: Regeringen.se)

Den svenske industriproduksjonen falt med 1,4 prosent i juni, sammenliknet med samme måned året før.  Svenske eksperter hadde ventet en vekst i juni på prosent , skriver Statistiska centralbyrån(SCB) i Stockholm. Partilederne Stefan Löfven og Jonas Gahr Støre , som nylig møttes på Utøya, mener Norge og Sverige kan komme til å endres radikalt i fremtiden. Begge politikere ønsker sterkere satsing på teknologi. Sverige har igjen den sterkeste økonomiske veksten i Norden og mangler arbeidskraft, mens , mens Norge sliter med økende arbeidsledighet. I juni viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at arbeidsledigheten i Norge er oppe i 4,2 prosent, noe som er det høyeste tallet siden 2005. Første august var den svenske arbeidsløsheten 7,6 prosent, og ferske tall fra SCB viser at den svenske veksten avtar, skriver Nordens Nyheter.

Best på miljø

– Vi skal ha de aller beste produktene og ligge langt foran med miljøteknikk, sa Stefan Löfven, Sveriges statsminister og leder for Arbeiderpartiets (Ap) søsterparti Socialdemokraterna da han møtte partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet på Utøya. Sverige hadde i fjor en netto innvandring på 80.000 mennesker. Fremveksten av segregerte innvandrersamfunn har skapt dyp bekymring i Sverige. Samtidig hevder mange at svenskene har vært redde for å debattere innvandring, og nå mangler altså statsminister Stefan Løfven arbeidskraft i næringslivet. Dermed kreves det omfattende opplæring av nye innvandrere. Stefan Løfven sa at næringspolitikk, kunnskapsoppbygging så alle kan væe i «fremtidsprosjektet Sverige», sa Statminister Stefan Löfven.

Vekst i næringslivet

For første gang på flere tiår er en større andel av arbeidsføre innbyggere i jobb i Sverige enn i Norge. Blant menn i aldersgruppen 25-54 er 5 prosent flere i jobb sammenlignet med Norge.I juni viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at arbeidsledigheten i Norge er oppe i 4,2 prosent, noe som er det høyeste tallet siden 2005. Men den svenske arbeidsløsheten er altså nesten dobbelt så høy, viser Nordens Nyheter. Samtidig viser internasjonal statistikk fra OECD for perioden 2000-2015 at sysselsettingsgraden, altså andelen av befolkningen som er ijobb nå for første gang siden årtusenskiftet er høyere i Sverige enn i Norge i denne perioden.

La frem feil tall

— Jeg vil tro vi må tilbake til 80-tallet for å finne tall som viser lavere sysselsettingsgrad i Norge enn i Sverige, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.  Innovasjon og sysselsetting var nøkkelord da han lørdag besøkte Utøya sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foran en fullsatt sal med AUF-ungdommer diskuterte de to partilederne arbeidsledighet, klimapolitikk og faren for fremvekst av parallellsamfunn. Dette var Jonas Gahar Støres hovedtema da han besøkte USA i sin sommerferie i år.Dette var andre gang AUF-ungdommene var samlet på Utøya etter terrorangrepet i 2011. En undersøkelse fra World Values Survey, som i flere tiår har undersøkt verdier og holdninger i ulike samfunn over hele verden, viser at nivået på tillit mellom mennesker er svekket i Sverige de siste årene, skriver Aftenposten. Da han var i opposisjon, hevdet Stefan Löfven at den svenske velferdsstaten var i ferd med å bli avviklet. Fredag talte Jonas Gahr Støre til ungdommene på Utøya. og lovet gratis fastlege for 16- og 17-åringer, skriver Nordens Nyheter.

Partileder Jonas Gahr Støre tok imot Sveriges statsminister Stefan Løfven på Utøya( Foto: Arbeiderpartiet)
Partileder Jonas Gahr Støre tok nylig imot Sveriges statsminister Stefan Løfven på Utøya. (Foto: Arbeiderpartiet)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*