Konsernsjef Pekka Lundmark vl bli størst i Europa med norsk hjelp(Foto: Fortum Oy)

Finske Fortum vil kjøpe tyske Uniper gjennom en avtale med E.ON om kjøp av det tyske konsernets eierandel på 46,65% andel i Uniper, skriver Bloomberg bekrefter at det pågår forhandlinger om E.ONs eierandel i det tyskbaserte energiselskapet Uniper. En avtale mellom partene vil være underlagt nødvendige godkjenninger fra myndighetene. Oljefondet og amerikanske BlackRock er med i kulissene og sikrer dermed finnene majoritet om avtalen går gjennom, skriver Nordens Nyheter.

Fondet sikrer majoritet

Amerikanske Black Rock og det norske oljefondet sikrer majoritetseierskap i Uniper med tilsammen 12,07% av aksjene. Fortum skal etter planen overta 46,7 prosent av energiselskapet E.ON. Den finske staten eiere 50,8 prosent av Fortum, mens Black Rock og det norske oljefondet eier 4,43 prosent av aksjene. NBIM og Norges Bank er som kjent dominerende minoritetsaksjonær i investeringsselskapet Black Rock. Hafslund er stor på obligasjonssiden i Fortum, og eier 32,8 % HNA obl. og 36 % HNB-obligasjoner ifølge 4-traders.

Førti milliarder kroner

Skulle Fortum inngå en avtale med E.ON, vil Fortum gi et frivillig overtakelsestilbud («Offer») til alle aksjonærer i Uniper under den tyske verdipapirforetak og børsloven. E.ON tilbyr sin eierandel på 46,65% i Uniper fra 2018. Fortum, tilbyr Uniper-aksjonærer, inkludert E.ON, en totalverdi på 22 euro per aksje i kontanter. Tilbudet, tilsvarer en egenkapitalverdi på nær 38 milliarder norske kroner (EUR 3,76 milliarder) for E.ONs eierandel på 46,65% i Uniper og på 8,05 milliarder euro for 100% av Unipers utestående andel. Unipers aksjonærer kan tilbys aksjer. Totalverdien innebærer en premie på 36% til prisen før intens spekulasjon på en potensiell transaksjon i slutten av mai, samt en premie på 120% til den opprinnelige handelsprisen etter  spin-off på 10 euro.

-Tilbudet vil være en attraktiv mulighet for Unipers aksjonærer å få fullverdien av investeringen, skriver konsernsjef Pekka Lundmark i Fortums i en pressemelding. Transaksjonen er basert på en strategisk og økonomisk begrunnelse. Investeringen bygger på Fortums tidligere kapitalomleggingsstrategi og investeringskriterier. Unipers forretninger er godt tilpasset Fortums kjernekompetanse, og ligger nær Fortums hjemmemarkeder og er svært kontantgenererende.

Overtar også kull

-Unipers rolle som leverandør av forsyningssikkerhet Fortums ambisjon om å akselerere energitransitten med økende fornybar generasjon av innovative løsninger når Europa overgår fra en konvensjonell til en renere og sikrere energi fremtid, skriver Pekka Lundmark. Virksomheten og kompetansen til Fortum og Uniper er komplementære. Unipers produksjonsportefølje i Sverige erhovedsakelig basert på CO2-fri vannkraft og atomkraft, og er derfor en utmerket passform med Fortum, en av de reneste kraftproduksjonene i Europa. I Russland er Unipers produksjonsflåte, som Fortums, i stor grad basert på høy effektiv gassfyrt generasjon. I Europa har Uniper en teknologisk avansert, fleksibel og svært kostnadseffektiv generasjonsportefølje, hovedsakelig basert på gass, kull og vannkraft. Unipers kraftverk og gassaktiver har en avgjørende rolle i å levere forsyningssikkerhet og rimelig energi ettersom Europa overgår til lav utslippsenergi. I tillegg har Uniper omfattende handelsvareaktiviteter som er komplementære til kraftproduksjonsvirksomheten. Næringsvirksomheten inkluderer også stor gasslagring og langsiktige kontraktsporteføljer som spiller en nøkkelrolle for å sikre forsyningssikkerhet.

Klaus Schäfer er toppsjef i energiselskapet Uniper,som blir finsk(Foto: Uniper)

Nesten tusen milliarder

I 2016 utgjorde Unipers salg 67,3 milliarder euro og en justert EBITDA på 2,1 milliarder euro. Konsernets konsoliderte kraftproduksjonskapasitet utgjorde 38 gigawatt og kraftproduksjon 139 terawatt-timer. Selskapet sysselsetter rundt 13.000 personer.Fortum bekrefter at den tidligere foreslo Uniper-ledelsen en full forretningsforetaksavtale, herunder forpliktelser for å beskytte interessene til Unipers viktigste interessenter. Som Uniper har uttalt sin intensjon om å forbli uavhengig, vil Fortum i den aktuelle transaksjonen fokusere på å være en aktiv, støttende og pålitelig aksjonær i Uniper og en konstruktiv strategisk partner til Uniper, dets ledelse og ansatte, forutsatt at en avtale med E .ON kan nås, og tilbudet blir gjennomført. E.ON holder en telekonferanse med media der Fortums konsernsjef Pekka Lundmark deltar, avholdes 20. september kl. 16.00 EEST (15.00 CEST).

Direktør Lartry Fink i amerikanske Black rock er nøkkelen til en god avtale for finske Fortum(Foto: Black rock)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*