Konsernsjef Morten Fon i Jotun(Foto; Mynewsdesk)

Sandefjord, 18. februar 2020) Jotun omsatte for 21 070 millioner kroner i 2020, en økning på sju prosent sammenlignet med året før. Driftsresultat endte på 3 489 millioner i et år som ble sterkt preget av koronapandemien.

Pandemien innvirket negativt på salget i alle segmenter i 2020, og justert for valutaeffekter som følge av en svakere norsk krone var underliggende salgsvekst på tre prosent. Veksten skyldes i hovedsak økt salg av dekorative malinger.

– Koronapandemien påvirket Jotun på ulike måter i 2020. Vi har opplevd salgsnedgang i Sørøst-Asia og lav vekst i Midtøsten, samtidig som vi har hatt en kraftig salgsvekst i andre viktige markeder som Skandinavia, Tyrkia og Saudi-Arabia. Gjennom hele denne perioden har det imidlertid vært viktig for Jotun å opprettholde drift og bevare organisasjonen i en krevende tid. Vi har derfor valgt å ikke permittere ansatte eller gå til oppsigelser, sier konsernsjef Morten Fon.

Driftsresultatet er opp med 50 prosent i forhold til 2019. Økningen forklares i hovedsak av bedrede marginer, god kostnadskontroll og valutaeffekter.

Investeringer

Jotun investerte 1 407 millioner kroner i 2020, noe som utgjør om lag sju prosent av omsetningen og er i tråd med strategiske ambisjoner. De største investeringene var knyttet til nye produksjonsanlegg i Vietnam og Egypt, fabrikkoppgraderinger i Norge og Tsjekkia, nytt regional- og forskningssenter i Dubai og ferdigstillelse av konsernets nye hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord.

Fremtidsutsikter

I tiden fremover forventer Jotun lavere aktivitet i nybyggmarkedet for skip, og et svakere olje- og gassmarked. Råvareprisene begynte å stige mot slutten av fjoråret og er ventet å fortsette å øke, og det er fortsatt knyttet mye usikkerhet til hvordan koronapandemien vil utvikle seg i 2021.

– Samlet gjør dette at vi går inn i året med realistiske forventninger. Erfaringer fra året som har gått har imidlertid igjen vist robustheten i Jotuns forretningsmodell, med fire ulike segmenter og et bredt geografisk fotavtrykk. Sammen med en sterk bedriftskultur gjør dette oss trygge på at Jotun vil oppnå videre lønnsom vekst også i årene som kommer, sier Fon.

Finansielle nøkkeltall (millioner kroner)20202019Endring
Driftsinntekter21 07019 6527 %
Driftsresultat3 4892 32050 %
Resultat før skatt3 1582 07952 %
Jotuns resultater de siste to årene(Ill: Jotun)
Jotuns anlegg «Prosjekt Gimle i Sandefjord(Foto: Jotun)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*