Statssekretær Widar Skogan var tydelig på at økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig, da han holdt innlegg på den årlige fagsamlingen til Landbrukets Økoløft.  Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge, påpekte at landbruks- og matministeren må tørre og framsnakke økobønder. Statssekretær Widar SKogan er nummer tre fra venstre( Foto: Regjeringen/Flickr)

Mål om mer økologisk landbruk

– Alt som man naturgitt kan produsere økologisk i Norge, og det er etterspørsel etter, bør produseres her. Dette er en klar målsetning fra Landbruks- og Matdepartementet, sa statssekretær Widar Skogan, på den årlige fagsamlingen for Landbrukets Økoløft – landbrukets felles prosjekt for å fremme økologisk drift og produksjon. Her trakk den ferske statssekretæren frem nasjonal strategi for økologisk jordbruk, som ble vedtatt i 2018.

I forbindelse med arbeidet med ny strategi for økologisk landbruk i 2018 ble de tallfestede målene knyttet til økologisk jordbruk og forbruk i Norge erstattet med en målformulering som sier at det skal stimuleres til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Regjeringen er tydelig på fordelene av økologisk jordbruk.

– En viktig årsak til å videreutvikle økologisk jordbruk er at driftsformen kan bidra til å gjøre norsk jordbruk mer miljøvennlig. Økologisk produksjon bidrar til dette både gjennom den økologiske produksjonen i seg selv og ved at erfaringer og kunnskap fra økologiske driftsformer kan overføres til det konvensjonelle jordbruket, fortsatte Skogan.

Skogan, med 20 års gårdsdrift i Troms bak seg, var klar på at man må ha fokus på mulighetene, og at gode eksempler som #inspirasjonsbøndene er en god måte å formidle positive historier. I tillegg påpekte han at regjeringen vil arbeide for mer forskning og utvikling, målrettet informasjonsarbeid og utvikling av en effektiv verdikjede for å øke produksjon og forbruk av økologisk landbruk og mat i Norge.

Muligheter innen økologisk drift

– Norsk landbruk skal vokse som næring. Da må vi jakte på mulighetene. Økologisk landbruk er absolutt en slik mulighet,» sa generalsekretær i Norges Bondelag Sigrid Hjørnegård, som også ser muligheter innenfor økologisk produksjon.
For å realisere mulighetene er det viktig at den nasjonale strategien følges opp, og at den nye regjeringen tar eierskap og utvikler feltet videre. 

Kjersti Hoff, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag var enig, og la til at «det trengs stimuli om vi skal kunne produsere det forbrukeren ønsker i framtida.» 
Norske forbrukere ønsker mer økologiske varer, og det norske landbruket må forberede seg på framtidas marked nå.

Et av tiltakene i strategien for økologisk landbruk er etableringen av et økologiprogram, som Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge, har etterspurt.
– Økologisk landbruk er løsninga for fremtida, og når markedsaktører som Rørosmeieriet ikke får tak i nok økologisk melk i sin region trengs det tiltak som bidrar til at bønder ser fremtid i økologisk produksjon, mener Solberg.

I tillegg til økologiprogrammet var det også fokus på å ta i bruk dialogforumet som før jul ble startet av forrige landbruksminister Bård Hoksrud;
– Landbruks- og matministeren må tørre å framsnakke økobøndene i markedet og bruke det nyopprettede dialogforumet til å sikre at de som vil satse på økologisk landbruk får markedsadgang. Økologisk Norge har foreslått at verdikjeden for økologisk frukt og grønt er tema for møtet våret 2019. Kartleggingsarbeidet er i gang, fortsetter Solberg.

Økologiprogrammet skal bli lagt frem under jordbruksforhandlingene i 2019, og Markus Brun Hustad, prosjektleder for Landbrukets Økoløft, håper på klare politiske virkemidler og en tydelig vei videre for økologisk landbruk i Norge.

– Gjennom Landbrukets Økoløft har hele landbruket satt fokus på de gode eksemplene og løsningene som finnes innenfor økologisk landbruk, men bøndene trenger også langsiktige rammebetingelser og satsing fra staten for å ta steget og legge om sin produksjon, sier Brun Hustad.

Inspirasjonsbønder over hele landet

Landbrukets Økoløft løfter frem gode eksempler på dyktige økologiske bønder, og har valgt ut 30 inspirasjonsbønder som viser frem god agronomisk drift, og tilbyr kunnskap til bønder som vil legge om til økologisk eller ta i bruk økologiske metoder. Bøndenes drift er spredd over de fleste landbruksproduksjoner, og har gårder fra Pasvikdalen i nord til Marnardal i sør.

Inger-Lise Ingdal er blant de nyrekrutterte inspirasjonsbøndene for 2019, og ser frem til å bidra til at enda flere bønder får interesse for økologisk produksjon; – Jeg merker at den nye generasjonen bønder er genuint interessert i økologiske metoder. Når vi bare har tre prosent matjord i Norge er det viktig at vi tar godt vare på den, slik den også er fruktbar for generasjonen som kommer etter oss, sier Ingdal.

– Landbrukets Økoløft er et historisk samarbeidsprosjekt hvor aktørene i landbruket har gått sammen med målsetting om mer norske økologiske landbruksprodukter. Inspirasjonsbøndene i prosjektet viser at det går an å produsere all slags mat av høy kvalitet over hele landet – også økologisk, sier prosjektleder i Landbrukets Økoløft Markus Brun Hustad.

Inger Lise Ingdal(Foto: Lanfdbrukets økoloft)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*