Konsernsjef Christian Rynning Thønnesen og Statkraft vil betale utbytte igjen( Foto: Statkraft)

Ny utbytteforventning for Statkraft, skriver Nordens Nyheter. Regjeringen har lagt frem forslag til ny utbytteforventning for Statkraft i revidert nasjonalbudsjett.

 Den nye utbytteforventningen er basert på at Statkraft skal betale et utbytte på 85 prosent av realisert overskudd fra norsk vannkraftvirksomhet og 25 prosent av realisert overskudd fra øvrig virksomhet. Med norsk vannkraftvirksomhet menes de samme aktivitetene som inngår i Statkrafts norske vannregnskap, skriver regjeringen i en pressemelding.

 Store reinvesteringer

Den nye utbytteforventningen er blant annet begrunnet med at Statkraft står overfor store reinvesteringer i norsk vannkraft i årene som kommer og at selskapet skal gis mulighet for vekst i øvrig virksomhet.

 – Dette er positivt for den strategiske utviklingen av Statkraft som et ledende selskap innenfor fornybar energi. Den vil gi økt investeringskapasitet og forutsigbarhet for Statkraftkonsernet i årene som kommer, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 Det er foreslått at den nye utbytteforventningen innføres fullt ut med virkning for regnskapsåret 2017. Utbyttet til staten vil være 2400 millioner kroner for regnskapsåret 2016. Forslaget forutsetter Stortingets samtykke., sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad,  knut.fjerdingstad@statkraft.com

Statkrafts ambisjon er å fortsette å vokse og bli et ledende internasjonalt selskap for ren energi fra fornybare og klimavennlige kraftkilder, skrivere selskapet på sine nettsider..

Siden starten i 1895 har Statkraft foretatt en spennende reise fra å være en norsk vannkraftpioner til å bli Europas største fornybarselskap, med fremtidsrettede virksomheter i mer enn 20 land over hele verden.

I dag er det rundt 3.700 medarbeidere i Statkraft. Vi produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Vi er en global markedsaktør innenfor energihandel. Og vi fortsetter å planlegge fornybare investeringer både i Norge og internasjonalt.

-Vi har en langsiktig vekstambisjon og har en strategi som legger opp til store investeringer i fornybar energi i Norge, i Europa og i fremvoksende markeder i Asia og Sør-Amerika. Det handler i hovedsak om vannkraft og vindkraft, men vi ser også på muligheter innenfor solenergi og biomasse, sier Fjæringstad.

På mange måter er vi mer innovative enn noen gang. Verden har forandret seg enormt siden den norske stat kjøpte sine første vannfallrettigheter i Paulenfossen i Vest-Agder for 120 år siden. Det vil den fortsette å gjøre. Og vi ser at verdens energibehov stadig øker.

Statkraft satser på fornybar energi(Foto: Hans Christian Asbjørnsen)

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*