Tapping av mobiltelefoner brukes i etterforskning i både hemmelige og ordinære politisaker (Foto: Desertsun.com)
Tapping av mobiltelefoner brukes i etterforskning i både hemmelige og ordinære politisaker (Foto: Desertsun.com)

 

 

 

«Stortinget og statsministeren overvåkes» var tittelen på Aftenpostens førsteside 3. desember 2014. «Utenfor Stortinget og regjeringskontorene er det plassert  avanset spionutstyr som overvåker mobiltelefoner. Det er ikke kjent hvem som står bak». PST mistenker fremmed makt for å står bak mobilspionasjen», skriver Aftenposten 16. desember. » Eksperter peker mot USA, Kina og Russland.» Sentrale norske myndigheter innrømmer at de ikke har lett etter spionasjeutstyr (såkalte IMSI-catchere) etter Aftenpostens avsløring. Politiets sikkerhetstjeneste(PST) ønsker heller ikke å uttale seg til Aftenposten, og deres tidlige uttalelser om at de ikke ser noen grunn til å igangsette etterforsking, er mildt sagt merkelige. Dermed har Nordic News henvendt seg til svenskene.

Nordic News har bedt svensk militær etteretning om hva som kan være svaret. Dagens Nyheter har nemlig gjort en tilsvarende undersøkelse som Aftenposten.

IMSI-catcher, oppretter falsk basestasjon for å overvåke mobilsamtaler.
IMSI-catcher, utstyr til å spore og overvåke mobilsamtaler.

Pressetalsmann Fredrik Wallin i Försvarets Radio Anstalt(FRA) i Stockholm, henviser oss høflig til Säpo (Det svenske Sikkerhetspolitiet) og PST (Politiets sikkerhetstjeneste). Wallin sier at Forsvarets etteretning i Norge har en tilsvarende funksjon som FRA, og han sier at samarbeidet mellom de nordiske landene er godt. FRA driver altså med såkalt «signalspaning» utenfor Sverige rettet mot fremmed makt (ikke Norge). Nordic News’ konklusjon er at at PST i Norge kan bedrive overvåkning dersom det er behov for det, på samme måte som Säpo driver med lovlig overvåkning i Sverige.

Hva gjør svenskene ?

Nordic News gjengir her deler av innholdet i FRA`s svenske nettsider. Vi tar forbehold for at vi har oversatt dette til norsk, og forkortet deler av teksten som på vanlig måte har en byråkratisk karakter: «Försvarets radioanstalt (FRA) er en sivil etat med hovedkontor på Lovön, like utenfor Stockholm. FRAs virksomhet skal bidra til vern av Sverige og svenske interesser. Det gjøres bl.a. ved å gi våre kunder unik informasjon om viktige utenlandske forhold som har betydning for svensk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, for å styrke informasjonssikkerheten av kritisk infrastruktur.»

Krever godkjenning

Etteretning utført av Försvarets Radioanstalt (FRA) krever godkjenning av Forsvarets etterretningstjenestes militære domstol.
Retten vurderer om det er i samsvar med loven og regjeringens nasjonale fokus å starte såkalt signalspaning. Retten avgjør hvilke søkeord eller kategorier av søkeord som kan brukes. Retten avgjør hva FRA skal ha tilgang til. Den statlige inspeksjonen for forsvarets etteretning (Siun) i Sverige kontrollerer FRA. Siun holder øye med FRA virksomhet og sikre etterlevelse av loven. PST i Norge har besluttet å iverksette etterforskning for å undersøke om opplysningene som har fremkommet den siste tiden rundt falske basestasjoner dreier seg om ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for fremmede stater jf. straffeloven § 91a. PST skriver på sine nettsider at mobilovervåkning slik Aftenposten beskriver i sin artikkel ikke er ukjent for PST. Det kan være en rekke forklaringer bak funnene. PST sitt hovedfokus er på hvorvidt disse funnene kan spores tilbake til ulovlig etterretningsvirksomhet fra fremmede stater.

Streng svensk kontroll

I tillegg til ovennevnte holder en parlamentarisk komité (etterretningskomité) øye med FRAs virksomhet. Etteretning i regi av FRA rettet mot utenlandske forbindelser må ha bred støtte fra den svenske utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette kan innebære, for eksempel etteretning om:

– Militær kapasitet på utlandet
– Støtte for de svenske militære operasjoner i utlandet
– Utvikling og spredning av informasjon i andre land
– Internasjonal terrorisme
– Digitale angrep fra utlandet til sensitiv informasjon i Sverige
– Menneskerettighetene i land under autoritært styre

Signalspaning gjøres på vegne av regjeringen, Forsvaret, sikkerhetspolitiet og / eller Politi. FRA signalspaning krever tillatelse fra den svenske Defense Intelligence Court som regelmessig granskes av Siun, og Regjeringens etteretningskomite. Det foreligger et eksplisitt forbud i loven for FRA å samle signaler der både avsender og mottaker befinner seg i Sverige (Dette er i tråd met Ketil lunds uttalelser i Aftenposten om at signalovervåkning i Norge må godkjennes av Stortinget).
FRA`s oppgave er å bidra til å styrke informasjonssikkerheten i viktige tjenester i Sverige og teste sårbarheten av IT-systemer. Dette kan for eksempel være informasjonssikkerheten i offentlige etater eller innen kritisk infrastruktur. Kommunikasjonssjef Fredrik Wallin i FRA i Stockholm sier til slutt at samarbeidet om etteretning og sikkerhet i Norden er meget godt, og så godt som det kan bli med ulik sikkerheetspolitisk tilknytning for de fem nordiske landene.

Fredrik Wallin, talsperson for FRA, sier samarbeidet med Norge er godt (Foto: SVT.se)
Fredrik Wallin, talsperson for FRA, sier samarbeidet med Norge er godt (Foto: SVT.se)

Selv om svenskenes kontroll over FRA sier å være god, hevder SVT i en «Uppdrag Granskning» dokumentar i 2013 at FRA samarbeider med amerikanske NSA om hacking og datainnbrudd – hvor de blant annet har hentet informasjon fra Snowden-dokumentene. Internasjonalt samarbeid om mobilovervåking i Oslo med PST sin medvirkning er derfor også en nærliggende mulig forklaring på den ulovlige overvåkingen i sentrale områder av Oslo.  Kommmunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST sier til Nordens Nyheter at man ikke  driver med noen form  for ulovlig overvåkning i Norge. Han  legger til at saken stiller seg annerledes dersom det foreligger  kriminelle forhold.

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*