St Gobain er eet fransk multinasjonalt selskap med 13 000 ansatte i Norden og Baltikum(foto: Wikipedia)

Ledelse og ansatte i Weber har brettet opp ermene og tar nå et solid grep om egen framtid. – Endringene er nødvendige og ønskelige, fastslår Kristin Røed Eriksen, direktør for forretningsenhet Weber. St Gobain har tretten tusen ansatte i 100 virksomheter i Norden og Baltikum, ifølge selskapets nettsider. Selskapet har Thierry Lambert, som delegatf or St Gobain i Norden og Baltikum. Det amerikanske investeringsselskapet BlackRock er største institusjonelle eier i St Gobain(se analyse i denne artikkelen.

Det skjer merkbare endringer i den norske organisasjonen, og utviklingen har skutt fart etter at Weber ble en del av storfamilien Saint-Gobain GLAVA. Den nye organiseringen har nettopp til hensikt å ta ut synergier i det norske markedet, og det har gitt Weber en ekstra motivasjon for å sette fart på interne endringsprosjekter.

– Bransjen har endret seg. For vår del er det særlig dette med at folk flest ikke lenger bygger kjellere med Leca som har fått merkbare konsekvenser. Vi må derfor tenke nytt og annerledes, slår Røed Eriksen fast.
Hele organisasjonen er involvert i det storstilte endringsprosjektet, og allerede nå er det klart at prosessen vil få konsekvenser blant annet for lager- og produksjonsstruktur i Norge. Endelig struktur er ikke besluttet, men vil bli offentliggjort så fort den endelige kabalen er lagt. Hensikten er å bygge en ny, enklere, robust og mer effektiv operasjon. På enkelte områder skal Weber også samarbeide med GLAVA.

– Dette er jo egentlig en utvikling som har pågått lenge. Når Weber, Gyproc og GLAVA nå er blitt en del av samme familie her i Norge, har det vært en katalysator for Weber til å ta de siste, nødvendige skrittene, sier Jon Karlsen, som er administrerende direktør i Saint-Gobain GLAVA.
Leca er i dag skilt ut og er i realiteten en handelsvare for Weber. Karlsen og Røed Eriksen understreker at det nå er «på innsiden» de største endringene skjer.

– Enkelte kunder vil nok for eksempel måtte endre litt på sine henterutiner, men i det store og hele er det ikke snakk om de store tingene utad. Det vi imidlertid håper markedet vil merke, er at vi styrker oss i salgsfront og bygger en mer moderne organisasjon. Vi skal bli bedre på service, levering og produksjonseffektivitet, sier Karlsen.

Kristin Røed Eriksen (Weber) og Jon Karlsen (Saint-Gobain GLAVA) bygger en ny og mer slagkraftig operasjon i Norge (foto: Unni Bjørgeengen).

Om Weber i Norge

Weber er ledende innen murverk og murverksrelaterte produkter. I Norge er Weber organisert som en del av Saint-Gobain GLAVA, som består av merkevarene Weber, Gyproc og GLAVA. Weber har en merkevare som er tuftet på innovasjon til beste både for miljø og mennesker.

Weber er ledende innen murverk og murverksrelaterte produkter. I Norge er Weber organisert som en del av Saint-Gobain GLAVA, som består av merkevarene Weber, Gyproc og GLAVA. Weber har en merkevare som er tuftet på innovasjon til beste både for miljø og mennesker.

Kristin Røed Eriksen (Weber) og Jon Karlsen (Saint-Gobain GLAVA) bygger en ny og mer slagkraftig operasjon i Norge.

Flernasjonalt byggekonsern

Saintt Gobain er et multinasjonalt byggekonglomerat med virksomhet i 27.land. Konsernet har 100 bedrifter i Norden og Baltikum. Saint Gobain S.A. har det amerikanske investeringsselskapet Black Rock som største enkeltinvestor. Wendel har 2,5 prosent og NBIM har 1,71 prosent. Black Rocks samarbeidspartner Vanguaard har 2,25 %. Franske institusjoner eier 22,2 prosent. Vi ser at det norske oljefondet på 8 200 milliarder kroner indirekte har betydelige minoritetsinteresser i Saint Gobain:

St Gobain S.A. Shareholders
Name Equities %
Amundi Asset Management SA (Investment Management) 40,965,518 7.40%
First Eagle Investment Management LLC 14,523,575 2.62%
Wendel SA (Private Equity) 14,153,490 2.56%
The Vanguard Group, Inc. 12,564,871 2.27%
Norges Bank Investment Management 8,337,284 1.51%
Lyxor International Asset Management SAS 7,994,225 1.44%
BlackRock Fund Advisors 7,125,654 1.29%
Fidelity Management & Research Co. 5,592,143 1.01%
BNP Paribas Asset Management France SAS 5,014,734 0.91%
Schroder Investment Management Ltd. 4,290,810 0.78%

Amundi Asset Management Largest shareholders

Shareholders
Name Equities %
Crédit Agricole SA 141,057,392 70.0%
Fidelity Management & Research Co. 3,677,444 1.82%
Henderson Global Investors Ltd. 2,517,779 1.25%
Norges Bank Investment Management 1,646,493 0.82%
Artemis Investment Management LLP 1,550,863 0.77%
Moneta Asset Management SAS 1,544,204 0.77%
FIL Investment Advisors (UK) Ltd. 1,363,120 0.68%
The Vanguard Group, Inc. 1,180,145 0.59%
BDL Capital Management SAS 1,095,510 0.54%
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 1,022,010 0.51%

Credit Agricole S.A. Major shareholders

Shareholders
Name Equities %
SAS Rue la Boétie 1,611,969,963 56.6%
Crédit Agricole SA Employee Stock Ownership Plan 114,039,868 4.01%
Norges Bank Investment Management 39,023,538 1.37%
The Vanguard Group, Inc. 27,567,348 0.97%
BlackRock Fund Advisors 17,740,143 0.62%
Templeton Global Advisors Ltd. 12,427,712 0.44%
Lyxor International Asset Management SAS 11,714,763 0.41%
Henderson Global Investors Ltd. 11,263,824 0.40%
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 9,831,069 0.35%
Caixabank Asset Management SGIIC SA 8,648,462 0.30%

Kilder: Denne artikkelen bygger på en pressemelding fra Mynewsdesk(NH&ST) og Nordens Nyheters egen internasjonale analyse.  Vi har også hentet inn opplysninger om ierskap hos 4-traders.com, som er et internasjonalt analysebyrå)

Denne artikkelen har 3 kommentarer

  1. Hei! Vi har sendt ut denne pressemeldingen på vegne av oppdragsgiver. Og så dukker den opp på nettsiden deres i en helt annen versjon, med bilde og fiktivt sitat fra Pierre-Andre de Chandellar og en rekke feilaktige faktaopplysninger. Håper det er mulig å få fjernet artikkelen så fort som mulig. Eventuelt om dere forholder dere til den faktiske pressemeldingen som ble sendt ut. Fint med en tilbakemelding.

    Vi siterer Mynewsdesk som har skrevet pressemeldingen. Vi har foretatt en analyse av konsernet på fritt redaksjonelt grunnlag og hentet en sitat fra den nordiske sjefen i St Gobain Weber. Vi har ikke sitert CEO de Chandellar, men brukt et bilde av ham med kilde St Gobain. Informasjonen om eierskapet i St Gobain har vi hentet fra 4-Traders.com og er til fri bruk for pressen. Vi har angitt kilde for det dere i PR-bransjen har levert, og med flere års erfaring fra NH&ST( soms eier Mynewsdesk) bør dere sette pris på våre mer dyptpløyende analyser. Ingenting her er feil så jeg bestrider din mail som redaktør: Mvh Nils Petter Tanderø co/editor Nordic News.

  2. Nils Petter Tanderø

    Vi siterer Mynewsdesk som har skrevet pressemeldingen. Vi har foretatt en analyse av konsernet på fritt redaksjonelt grunnlag og hentet en sitat fra den nordiske sjefen i St Gobain Weber. Vi har ikke sitert CEO de Chandellar, men brukt et bilde av ham med kilde St Gobain. Vi har sitert Thierry Lambert, delegat or St Gobain i Norden og Baltikum. Informasjonen om eierskapet i St Gobain har vi hentet fra 4-Traders.com og er til fri bruk for pressen. Vi har angitt kilde for det dere i PR-bransjen har levert, og med flere års erfaring fra NH&ST( soms eier Mynewsdesk) bør dere sette pris på våre mer dyptpløyende analyser. Ingenting her er feil så jeg bestrider din mail som redaktør: Mvh Nils Petter Tanderø co/editor Nordic News.

  3. Takker for hyggelig telefonsamtale. Vi bestrider som sagt ikke (selvfølgelig ikke!) ditt redaksjonelle rom å jobbe i, men reagerte på faktafeil i saken. Takker for at det nå er rettet opp!

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*