Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea tror at renten må kuttes med lavere oljepris(Foto: Flickr)
Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea tror at renten må kuttes med lavere oljepris(Foto: Flickr)

Det er usikkerhet om oljeprisen. Økonomene i Nordea mener det blir aktuelt med rentekutt fra Norges Bank om oljeprisen faller mer. Flere av økonomiene i verden ser behov for en vitamininnsprøytning. Det gjelder Eurosonen, og våre naboland Danmark, Sverige og Finland. Også norsk økonomi viser slapphetstegn. Oljesektoren er ikke lenger den vekstmotoren den var, selv ikke om oljeprisen skulle komme noe opp igjen. Risikoen for en lengre periode med lav oljepris har økt. OPECs beslutning om ikke å redusere oljeproduksjonen får konsekvenser for norsk økonomi.

I Nordea Markets’ makroøkonomiske rapport Økonomisk Oversikt som publiseres i dag, har økonomene i Nordea markert nedjustert anslaget for oljeprisen fremover.

– Oljeprisen ventes å komme noe opp fra de nivåene vi nå ser, sier sjeføkonom Steinar Juel. – Det skyldes at lave priser etter hvert vil gjøre at produksjonen fra skiferfeltene i USA reduseres. Det er imidlertid usikkert hvor langt ned prisen må, før det skjer i tilstrekkelig grad, legger han til. Med et oljeprisanslag på om lag 75 dollar fatet neste år og 85 dollar i 2016 venter økonomene i Nordea at oljeinvesteringene i Norge faller med 15 prosent i 2015 og 5 prosent i 2016. Skulle imidlertid oljeprisen falle til 60 dollar per fat, vil oljeinvesteringene reduseres vesentlig mer, særlig i 2016.

Veksten ute blir høyere

Lavere oljepris med tilhørende lavere oljeinvesteringer vil trekke ned veksten i norsk økonomi. I Økonomisk Oversikt anslås veksten i fastlands-Norge til 1 ½ prosent neste år og 2 prosent i 2016. Arbeidsledigheten vil stige noe, og lønnsveksten vil dempes. Det vil bidra til lavere vekst i privat forbruk og i etterspørselen etter boliger. Lavere oljepris stimulerer imidlertid tradisjonell norsk eksport fordi kronen svekkes, og veksten internasjonalt blir noe høyere. Lav oljepris virker negativt på norsk økonomi, men er en vitamininnsprøytning for våre handelspartnere, sier Steinar Jue, til slutt.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets er usikker på hvor lavt oljeprisen går denne vinteresn(Foto:Cision)
Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets er usikker på hvor lavt oljeprisen går denne vinteresn(Foto:Cision)

Denne artikkelen har 1 kommentar

  1. Nils Petter Tanderø

    Det mest sannolika är att oljepriset kommer att vara lågt för lång tid framöver. Den överproduktion som nu sker kommer inte att minska i tillräcklig grad. Priset under 2015 kommer att parkera omkring 70 USD med en botten omkring 65 USD i slutet av 2014/början 2015. Opecs ovillighet att minska produktionen och oförmåga att komma överens internt, främst med Saudiarabien som står för knappt 30 procent av de 12 medlemsstaternas utbud, samt externt med de andra producenterna, som står för 2/3 delar av världsproduktionen, kan bli förödande för prisbilden. Ett relativt nytt inslag är den amerikanska skifferoljan. Dagens totala marknad kännetecknas därför inte längre av att vara kartell- eller oligopolstyrd utan mer att betrakta som en normal och fri sådan. Att ändra detta förhållande i tillräcklig grad för att kunna styra priserna uppåt kräver att Saudiarabien agerar, vilket är osannolikt. Den nya frackingindustrin i USA är inte heller benägen att vika sig och har ett starkt federalt stöd. Andra stora producenter, främst Ryssland och Norge, har också svårighet att göra något substantiellt. Ryssland behöver sina inkomster mer än väl i den rådande situationen och Norge som stat har inte verktygen som behövs för att intervenera mot en fri marknad. Därför pekar prognosen för oljepriset nedåt under de närmsta kommande åren.

    Med vänlig hälsning Bertil Homgren, Bara, Sverige

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*