Richard Kennedy har vært styreleder i Skanska USA i femten år(Foto: Skanska)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skanskas balanseregning er sterk som et troll og det svenske byggekonsernet kan dele ut et ekstraordinært utbytte for 2020. I Fjerde kvartal ligger noe av de store norske inntektere i SKanska AB. SEB(Skandinaviska Enskilda Banken) skriver i en fersk analyse at selskapet tilbyr 6 kroner i ordinært utbytte og ytterligere 14 kroner i ekstraordinært utbytte. Richard Kennedy som har vært styreleder i SKanska USA i femten år, har vært meget viktig for det svenske byggekonsernet i disse koronatider. Det statlige norske oljefondet bør kjøpe aksjer for ytterligere fem milliarder norske kroner i Skanska AB, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Banken peker på at Skankas byggevirksomhet og boligutvikling har klart seg godt under pandemien. Skanskas fortjeneste har økt innenfor den kommersiella eiendomsutviklingen, innen infrastruktur, mens investeringsbehovet på disse områdene er stort i Norge menmer moderat i Sverige. IUSA har Skanska klart seg godt gjennom pandemien takket være Richard Kennedy som har ledeet SKanska USA i femten åpr.

SEB spår en aksjekurs på over 200 svenske kroner. Skanskas aksjer landwet på SEK 226,30 forrige mandag og dermed har kursen steget 8 prosent de første dagene av 2021. Det statlige norske oljefondet har mer enn doblet sitt eierskap i SKanska AB og eier aksjer for 1,9 milliarder norske kroner, sosm tilsvarer en andel på 2 prosent. Den norske stat bør kjøpe inntil 9 prosent av det svenske selskapet , skriver Nordens Nyheter.

Store norske jobber

Skanska og Statsbygg signerte like før årsskiftet en gjennomføringsavtale for Høyblokken. Bygget skal rehabiliteres etter ødeleggelsene fra terrorangrepet 22. juli og byggearbeidene starter i januar. Byggingen av det nye regjeringskvartalet er et av de største byggeprosjektene i Norge gjennom tidene. Det enorme prosjektet er delt inn i tre byggetrinn, hvor rehabiliteringen av Høyblokken inngår i det første byggetrinnet. Arbeidet med å rehabilitere bygget starter 6. januar og det er forventet at bygget vil stå klart i 2024. Kontraktssummen er på 1,12 milliarder kroner. Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, trekker frem at dette er et viktig prosjekt, både for Skanska og Norge.

– Dette er et prosjekt av stor nasjonal betydning. Vi er stolte over å få muligheten til å være med på gjenoppbygningen av regjeringskvartalet og bidra inn i et viktig byutviklingsprosjekt i hovedstaden vår. Vi takker Statsbygg for tilliten og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet fra samspillsfasen inn i byggeperioden, sier Rød.Arbeidet omfatter ca. 15 000 kvm med rehabilitering og påbygg. De tre øverste etasjene skal rives, mens den originale toppetasjen skal gjenskapes. Den nye bygningen vil få en høyde på rundt 65 meter over terrenget. 

Skanska har signert kontrakt med Fornebubanen Oslo kommune om gjennomføring av grunnarbeider på Fornebu stasjon og Base. Kontrakten er på 497 millioner kroner og inkluderes i ordrereserven for Norden i fjerde kvartal 2020

Dette er Fornebus hangarhaller i Oslo som rives av Skanska. Det er ikke et bilde fra Syria(Foto: TANI)

Byggegropen som skal graves ut og sprenges er på ca 600 000 fm3, så det er en stor massehåndteringsjobb som innbefatter både fjerning av løsmasser og fjell. En betydelig del av massene er forurenset og skal leveres til godkjent mottak. Byggegropen skal spuntes, sikres og injiseres slik at den blir tett, og denne delen av prosjektet vil bli utført av Skanskas heleide spesialistselskap Entreprenørservice. Løsmasser og fjell vil bli håndtert og kjørt bort som overskuddsmasser. Hovedandelen av steinmassene vil bli levert til Skanska Industrial Solutions sin gjenvinningsterminal på Fornebu til foredling og videre gjenbruk. Dette reduserer transportavstandene betydelig og er et viktig bidrag til reduserte klimagassutslipp.

Både Fornebubanen og Skanska vil ha stort fokus på HMS, da denne type arbeider i bynære strøk er krevende med tanke på støy og trafikk. Prosjektet har ambisiøse klimamål og det vil bli benyttet en stor andel fossilfrie anleggsmaskiner. Det vil bli brukt både elektriske maskiner og lastebiler drevet av biogass.

– Vi har rigget organisasjonen og er klare for å starte anleggsarbeidet på Fornebu sør. Vi føler oss trygge på at Skanska vil gjøre en solid anleggsjobb i tilknytning til endestasjonen. Fornebubanen ønsker å gjennomføre et prosjekt hvor både naboer og myndigheter opplever at vi ivaretar nærmiljøet, samtidig som vi får utført arbeidene på en effektiv og miljøvennlig måte, sier Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen.

Tirsdag 2 februar, signerte Skanska avtale med Ølen Betong AS, for levering av ferdig betong til prosjekt E8 Forberedende arbeider. Entreprisen er del av prosjektet Ny vannforsyning Oslo, som gjennomføres av Vann- og avløpsetaten på vegne av Oslo kommune.

Det svenske investeringsselskapet Industrivärden har 24,3 prosent av antall stemmer på generalforsamlingen i Skanska. Industrivärden er dominert av Lundbergs-gruppen og Svenska Handelsbanken, der tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor i styret. Oljefondet er allerede indirekte store eiere i Industrivärden gjennom SCA( Svenska Cellulosa), der det statlige norske fondet, stemmer for nesten ti prosent av aksjene.

Kennedy on the American scene

Richard Kennedy has been with the U.S. division of global construction company Skanska AB for the last 15 years. Now CEO, president and part of the global management team that guides the company’s worldwide operations, he has the unique perspective of someone who has seen the industry move from Great Recession to robust recovery; from traditional delivery methods to cutting edge; and from business as usual to enterprising solutions that put more value on safety, diversity and inclusion — the directions in which Kennedy is steering Skanska USA.

«Richard is a strategic leader,» said Skanska AB CEO Anders Danielsson, «with an extraordinary ability to connect vision, people and experience together to move our company forward in the right ways.» Kennedy said he was pleased to hear that Larry Fink, CEO of investment firm BlackRock, last year expressed the sentiment that companies need to focus on social responsibility as well as profits, but pointed out that Skanska has been espousing that philosophy for some time.

Skanska year-end report, January-December 2020 (compared to January-December 2019)

Highlights according to segment reporting

– Revenue decreased 10 percent and amounted to SEK 158.6 billion (176.8); adjusted for currency effects revenue decreased 8 percent.

– Operating income, which includes the divestment of the ownership stake in the Elizabeth River Crossings, increased 52 percent and amounted to SEK 11.9 billion (7.8).

– Earnings per share increased 45 percent and amounted to SEK 22.46 (15.46).

– The Board of Directors propose a dividend of SEK 9.50 (3.25) per share, of which SEK 6.50 (3.25) per share as ordinary dividend and SEK 3.00 (0.00) per share as extra dividend.

Konsernsjef Anders Danielsson i Skanska AB.(Foto: Skanska)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*