Finansminister Siv Jensen bør kjøpe fler aksjer i utlandet( Foto: Regjeringen)

I statsbudsjett foe 2018 legger regjeringen opp til å bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene. Det er en økning på 5,5 milliarder fra forrige budsjett. Regjeringen legger opp til å bruke totalt 1325 milliarder kroner på 2018-budsjettet. I en pressemelding torsdag morgen skrev regjeringen at de vil bruke 2,9 prosent av oljefondet, og med det holde seg under det nye taket på 3,0 prosent. Finansminister Siv Jensen (Frp) sier at det ikke blir noen reformpause, da statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem på Stortinget. For å få til et stramt statsbudsjett for 2018 bør oljefondet kjøper fler aksjer i utlandet, fordi Norge renner over av penger, skriver Nordens Nyheter i en budsjettkommentar.

Enorm verdiøkning

Regjeringen bør bruke oljefondet som en konjunkturregulator. Veksten i fondet er nå så sterk at regjeringen bør kjøpe fler aksjer i utlandet, ta mer risiko, og øke eierandelene. Man kan styrke forsvaret i Norden og bedre situasjonen for flyktninger i Europa ved å satse på produsenter av mat og ren energi. Statens Pensjonsfond utland har vokst til ufattelige 8000 milliarder kroner( litt under), og avkastningen var ifjor på 447 milliarder kroner(6,9 prosent. Vi ser at regjeringen bruker mindre enn halvparten i årets budsjett. Første halvår i år var oljefondets avkastning 499 milliarder(2,6 og 3,8 prosent). Dermed er verdiveksten så sterk at man bør satse på aksjekjøp i utlandet med et strammere budsjett. Det vil igjen gi større vekst på sikt, skriveer Nordens Nyheter i en budsjettkommentar.

Ti tusen milliarder

Oljefondets verdi økte med 1200 milliarder kroner i 2013 og dagens verdi verdien på NOK 5288 milliarder kroner er rekordhøy. Kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Banks Investment Management bekrefter at verdiøkningen i fjor(2013) var den største i fondets historie. Dersom verdien av oljefondet øker med 1200 milliarder i 2014 vil fondets totalverdi nærme seg 6500 milliarder kroner. I 2014 økte verdien på fondet på 6.980 milliarder kroner.Dermed kan det norske oljefondets verdi øke til ti tusen milliarder kroner før 2020, dersom Verdensbankens prognoser holder. Oljefondet er dermed blitt en viktig global konjunkturindikator, skrev Nordens Nyheter 11. juni 2014.

En ny Volvo-avtale

Et utvalg ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslo før sommerferien 2017 at Norges Bank bør miste oppgaven med å forvalte Oljefondet. Professor Arne Jon Isachsen ved BI(Bedriftsøkonomisk Insitutt) skriver i en artikkel at «Med trygg forankring i Norges Bank blir imidlertid sannsynligheten for at SPU dummer seg kraftig ut, kraftig redusert. Den trauste kulturen vår sentralbank er preget av vil ikke gi rom for annet enn en god og seriøs forvaltning av oljemilliardene, slik det har fungert til nå. Samtidig som forvalterne i Norges Bank er helt i tet rent faglig. Med åpenhet til omverdenen, med vekt på etikk. Videre kan det anføres at ledelsen i Norges Bank vil ha både nytte og glede av å være nærme på de internasjonale kapitalmarkedene gjennom sent1ralbanksjefens rolle som leder av styret for kapitalforvaltningen, med egen visesentralbanksjef som nestleder. Nordens Nyheter foreslår at finansminister Siv Jensen leser artikkelen «Modell for en ny industristrategi» i NUPI`s Årbok fra 1978(side 1)der visjonen om en «Volvo-avtale» først ble lansert.

Carl Henric Svanberg er styreleder i Volvo AB og BP, der oljefondet er stor aksjonær(Foto: Volvo)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*