Styreleder Odd Gletitch i Jotun sier nei til salg av familieaksjer til orkla(Foto: Jotun)

Sandefjord, 6. februar 2018) Jotun omsatte for 16 401 millioner kroner i 2017, en økning på fire prosent sammenlignet med 2016. Samtidig endte driftsresultatet på 1 354 millioner, en nedgang på 23 prosent. Kraftig økning i råvarepriser er hovedårsaken til resultatnedgangen.

Vedvarende lav aktivitet innen skipsbygging og svake olje- og gassmarkeder påvirker salget negativt, men kompenseres delvis av god vekst innen vedlikehold. Salget av pulverlakker ble påvirket av økonomiske nedgangstider i viktige markeder, mens segmentet for dekorative malinger fortsetter å levere solid vekst. Samlet er salgsveksten for konsernet på fire prosent, mens veksten målt i volum er på 10 prosent.

– Salget av dekorative malinger er solid og segmentet er en viktig bidragsyter til Jotuns resultater i 2017. Særlig har utviklingen i Sørøst-Asia og Midtøsten vært god, sier konsernsjef Morten Fon.

– Sett opp mot den krevende situasjonen i shipping og offshore over lengre tid, er vi tilfredse med at vårt fokus på vedlikeholdsmarkedet gir resultater. Det viser at organisasjonen er i stand til å tilpasse seg når markedssituasjonen endres, sier Fon.

Økende råvarepriser

Råvareprisene økte jevnt gjennom fjoråret, og er nå over 20 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Dette påvirker Jotuns resultat for 2017 negativt.

– Råvarer utgjør en betydelig del av kostnadene våre, og lønnsomheten påvirkes derfor kraftig når vi opplever en stigning som den i 2017. Med forventet fortsatt økning i råvareprisene i 2018 kommer vi ikke utenom prisøkninger i tiden fremover, kommenterer Fon.

Investeringer

Jotun fortsetter sitt langsiktige investeringsprogram og investerte 967 millioner kroner i 2017. Dette utgjør seks prosent av omsetningen og vil bidra til å skape et solid fundament for videre vekst i årene som kommer. De største investeringene knytter seg til nye produksjonsanlegg i Malaysia, Myanmar og Filippinene, i tillegg til nytt hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord.

Mobil arbeidsstyrke

Jotun forventer betydelig vekst i årene som kommer i tråd med selskapets organiske vekststrategi. Dette betyr flere ansatte, og økt behov for fremtidige ledere, styrking av kompetanse og videreføring av bedriftskultur. De senere årene har Jotun lansert flere interne mobilitetsprogrammer for å stimulere til økt utveksling mellom forretningsområder, land og funksjoner. Jotuns mobile arbeidsstyrke er mer enn doblet siden 2013, og omfattet i 2017 over 20 nasjonaliteter i mer enn 30 land.

– Å gi flere ansatte internasjonal erfaring vil bidra til å opprettholde Jotuns suksess i de mange ulike markedene vi opererer i, og i de nye markedene vi skal inn i fremover. Samtidig er det viktig for å bygge og videreutvikle den sterke bedriftskulturen Jotun er kjent for, sier Morten Fon.

Finansielle nøkkeltall (millioner kroner) 2017 2016 Endring
Driftsinntekter 16 401 15 785 +4 %
Driftsresultat 1 354 1 763 -23 %
Resultat før skatt 1 236 1 594 -23 %

Familien selger ikke

Jotun er markedsleder innen dekorative malinger i Norge, og en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med 63 selskaper og 40 produksjonsanlegg på alle kontinent. Jotuns produkter er tilgjengelig i mer enn 100 land gjennom egne selskaper, felleskontollerte selskaper, avdelingskontorer, agenter og distributører. Jotun hadde i 2016 en omsetning på NOK 15,8 milliarder, og har mer enn 9 800 medarbeidere. Konsernet er organisert i fire ulike segmenter og sju geografiske regioner, og har sitt hovedkontor i Sandefjord.

Styreleder Odd Gleditsch d.y og hans nærmeste familie møter Orklas bud på Jotun med en kald skulder.Til E24 skriver Odd Gleditsch, hvis nærmeste familie kontrollerer over 41.000 A-aksjer i Jotun, at han mener det er lite sannsynlig at Orkla – med Stein Erik Hagen i spissen – lykkes med å få kontroll over den historiske malingsprodusenten i Sandefjord.

Byr 5 milliarder for Jotun-aksjer

– Gleditsch-familien har i ulike sammenhenger uttalt at de er langsiktige eiere i Jotun. Tilbudet endrer ikke på det for mitt vedkommende, skriver Gleditsch i en e-post til E24 onsdag formiddag.

Orkla er gjennom datterselskapet Lilleborg den største aksjonæren i Jotun, med en eierandel på 42 prosent av aksjene, og med en stemmeandel på 38,2 prosent.

Resten av aksjene er fordelt på ulike grener av familien Gleditsch, som er etterkommere ettter selskapets grunnlegger Odd Gleditsch, som etablerte Jotun i 1926.

Odd Gledistch poengterer i e-posten til E24 at hele Gleditsch-familien totalt sitter på 53,7 prosent av aksjekapitalen og rundt 59 prosent av stemmene, og at Orkla ikke vil kunne få kontroll med selskapet uten å kjøpe aksjer fra noen av familiegrenene.

Taus om mulig familiekonflikt

E24 har spurt Gleditsch om han frykter en konflikt mellom aksjonærgruppene i Jotun, og hvorvidt det vil endre hans syn dersom Orkla lykkes med å få en stemmeandel på over 50 prosent i Jotun.

– Ytterligere kommentarer har jeg ikke, fordi jeg ennå ikke har hatt anledning til å snakke med alle i familien, skriver Gleditsch.

Jotun-konsernet selger mer med lavere løssomhet(Foto: Jotun)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*