Europarådet står overfor sin vanskeligste krise noensinne fordi Russland nekter å betale medlemsavgift til rådet og risikerer å bli ekskludert fra organisasjonen. Finland overtar presidentskapet i Europarådet, og forsøker ifølge Hufudstadsbladet å overtale Russland til å betale for å kunne bli værende i organisasjonen. Hufudstadsbladet i Helsingfors,  skriver at Finland vil forsøke å beholde Russland som medlemmer av Europarådet.

Når Finland overtar formannskapet i Europarådet står menneskerettighetsorganisasjon overfor store problemer fordi Russland kan bli utestengt fra organisasjonen. Torsdag besøkte Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland Helsinki og utenriksminister Timo Soini. En eksklusjon av Russland under det finske formannskapet kan bety en dramatisk forverring i menneskerettigheter i Russland fordi russerne ville miste muligheten til å appellere til EU-domstolen, for brudd på menneskerettighetene.

Problemene i Europarådet startet i 2014 da Russland annekterte Krim. Deretter vedtok Europarådets parlamentarikerforsamling sanksjoner, som i sin tur førte til at Russland sluttet å betale kontingent til Europarådet. Russlands gjeld beløper seg allerede til titalls millioner euro, og organisasjonen står overfor alvorlige nedskjæringer deersom landet fortsetter å nekte å betale. Tiden for å få Russland til å bli værende i Europarådet er i ferd med å løpe ut i juni, etter at Finlands formansskap overlater stafettpinnen til Frankrike. Siden i fjor er Russland ikke lenger med i parlamentarikets arbeid.

En russisk utmeldelse(utkastelse) vil være et stort tilbakeslag for russiske borgere som ville miste muligheten til å rapportere menneskerettighetsspørsmål til EU-domstolen. Men en russisk tilbaketrekking vil også være et stort tilbakeslag for det europeiske samarbeidet, og for menneskerettighetene generelt.

  • Finland har alltid vært en sterk forsvarer av menneskerettighetene, og vi har store forhåpninger til det finske formannskapet vil endre i løpet av de seks månedene som kommer, sier generalsekretær Jagland til Hufudstadsbladet. Han advarer om at en russisk tilbaketrekking vil ha negative konsekvenser for Europa, og særlig for russiske borgere, skriveer Nordens Nyheter

Ny delelinje i Europa
-Jeg ser det som veldig seriøst om Russland forlater Europarådet. Da ville vi få en ny skillelinje som minner om den som eksisterte før Berlinmuren falt. Det ville være veldig dårlig for Europa, men spesielt for Russland og dets borgere, sier Norges tidligere statsminister Thorbjørn Jagland i et intervju for med Hufudstadsblaet i Helsingfors.

Russland har valgt å tre ut av Europarådets parlamentariske forsamling, og har således mistet innflytelse over avtalene inngått i Europarådet. Dette har ført til at Russland ble fjernet fra organisasjonen, og faren er at landet snart ikke ser det som formålstjenlig å være med i organisasjonen.

Russiske borgere mest berørt
Til tross for den låste situasjonen håperThorbjørn  Jagland på en løsning.

-Det er selvsagt utenkelig at Europarådet vil akseptere Russlands anneksasjon av Krim. Men vi kan bør skille dette spørsmålet fra Europarådets mandat med å beskytte menneskerettighetene uavhengig av situasjonen. Hvis Russland forlater Europarådet, ville det være en sanksjon rettet mot russiske borgere. Vårt oppdrag er å beskytte menneskerettighetene, sier Jagland, og legger til at den prekære oppgaven med å få til en lösnig Krim og østlige Ukraina virkelig teller for OSSE og FNs sikkerhetsråd.

Jagland sier at det er mulig at vi står overfor en russisk tilbaketrekning, selv om ingen første tenkte det kunne være mulig.

-Det er også en risiko for at Russland sette seg i en situasjon der landet vanskelig kan bli med i Europarådets arbeid fremover. Finlands utenriksminister Timo Soini, som var vert da Thorbjørn Jagland besøkte Helsinki, sier ifølge HBL, at Finland jobber for en løsning, men hvordan dette går vil han ikke si noe om idag.

Finlands utenriksminister Timo Soini(Foto: Regeringen.fi)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*