Konsernsjef Kjersti Braathen i DnB( Foto: Elin Høyland)

Sverige kan få ti prosents arbeidsløshet i 2021. DnB tror det kommer en norsk renteøkning til høsten. Banken viser til uttalelsene fra Norges Bank i desember og januar. I desember var sentralbankens utsikter var at rentene blir liggende på dagens nivå i et år fremover, fulgt av renteøkninger i 2022. Den norske og svenske økonomien gikk bedre enn ventet mot slutten av 2020 . Norges Bank trodde den økonomiske veksten målt i brutto nasjonalproduktet (bnp) for fastlandsøkonomien i 2020 ville ende på minus 3,5, men det ble minus 3,2 prosent. Den svenske Riksbanken vedtok 17 februar fortsatt nullrente «så lenge det er behov for det». Riksbanken skriver at uten en støttepakke på 700 milliarder kroner hadde koronakrisen ramme Sverige hardere, skriver Nordens Nyheter

Sterkere økonomisk trend, særlig i november og desember, og relativt stabile arbeidsledighetstall, gjør at DNB mener økonomien er såpass robust at rentehevelsene vil komme noe tidligere enn de tidligere prognosene, fra mars 2022.Inflasjonen viser også tegn til å bli høyere enn tidligere anslått, 2,5 prosent på årsbasis i januar, mens Norges Banks prognoser var på 1,9 prosent. I januar var det særlig strømprisen som trakk opp inflasjonen, men den generelle trenden er at den er på vei opp. Lønnsveksten i 2020 var også betydelig sterkere enn ventet, 3,1 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå, mot Norges Banks anslag på 2,2 prosent. Den svenske Riksbanken tror altså på at det drøyer med renteøkning og at banken først hever styringsrenten neste år. Her ventes arbeidsledigheten å øke til 9 prosent i 2021 og falle tilbake til 8,2 prosent i 2022.

Sentralbanksjef Stefan Ingves tror arbeidsløsheten i Sverige går ned 2022 (Foto: Riksbanken)

Boligpriser gir inflasjon

Boligprisene fortsetter også å stige, noe Norges Bank gjentatte ganger har pekt på som en bekymring. Alle disse makrotallene og økonomiske indikatorene, som er bedre enn Norges Bank spådde, kombinert med en forventning om økonomisk gjenopphenting med vaksineringen, gjør at en renteoppgang rykker stadig nærmere.

Danske Bank fremholder at den norske økonomien har klart seg overraskende bra gjennom pandemien, og at særlig smitteverntiltakene etter sommeren har gjort mye mindre skade på økonomien enn den første nedstengningen i mars ifjor. DNB slår følge med Nordea som sist måned også varslet renteoppgang i desember, og nærmer seg Danske Bank, som spådde renteoppgang i september, skriver Dagens Næringsliv.

Norges Bank endrer typisk renten hver gang med en kvarting, altså 0,25 prosentpoeng. De nye prognosene fra DNB betyr derfor at rentene ved utgangen av neste år kan være ett prosentpoeng høyere enn i dag. I sin årstale sa sentralbanksjef Øystein Olsen at så snart man ser tegn til at de økonomiske forholdene normaliseres, vil Norges Bank søke en normalisering. Riksbankens seneste beslutnning 17. februar tyder ikke på at svensk økonomi er over krisen, skriver Nordens Nyheter.

Alle tror på rentehopp

SEBs sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø sier til E 24 at de store svingningene i kronekursen i vår fremfor alt har bekreftet hvor sårbar kronen er når det smeller. Blomgren Dalstø venter at de store svingningene i kronekursen vil løfte norsk økonomi i 2021 I slutten av 2021 lyder prognosen på at en euro vil koste 11 kroner, sier hun til E 24. Nordens Nyheter tolker renteprognosene dithen at norske og svenske renter ikke stiger før 2022 President Joe Bidens krisepakke på nye 1.900 milliarder dollar kan bli den siste spikeren i kista og tvinge  Federal Reserve til å stramme inn tidligere enn man har håpet», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering tirsdag ifølge Finansavisen.

Civilekonom Erica Blomgren Dalstö i SEB (Foto: SEB)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*