Konsernsjef Christian Rynning Thønnesen(Foto: Statkraft)

Andre kvartal i år markerte et rekordhøyt driftsresultat for Statkraft, med inntekter på over 15 milliarder kroner. Etter fjorårets resultattap, har produksjonen og resultatet fått en kraftig rekyl.

– Kort oppsummert er resultatet hittil i år en kombinasjon av økende kraftpriser og stor inntjening på handelsaktivitetene våre, sier adm. direktør i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen til Finansavisen.

Fjoråret var preget av mye snø og unormalt lave kraftpriser.

– I år er det langt mindre snø og mer normaliserte tilbudsforhold. Vi er godt posisjonert ettersom vi har lagret mye vann fra i fjor som vi kan bruke i perioder med høy etterspørsel, hvor det er tilsvarende godt betalt.

Driftsinntektene økte fra 6,2 til 15,6 milliarder kroner, og bunnlinjen økte med rundt 2 milliarder sammenlignet med samme kvartal i fjor, skriver avisen.

– I tillegg har vi hatt stor inntjening på handelsaktivitetene våre, som har bidratt med over én milliard kroner i nettoresultat dette kvartalet. Høye priser kommer også av at det er blitt dyrere å produsere strøm på kontinentet, som et resultat av EUs innstramminger rundt kvotemarkedet for CO₂-utslipp i ETS-handelssystemet (Emission Trading System). Politikken som føres for å endre sammensetningen i energiproduksjonen i Europa er fordelaktig for oss, sier Tønnesen til Finansavisen.

Mot slutten av fjoråret solgte Statkraft blant annet sin eierandel på 40 prosent i havvindparken Sheringham Shoal. Bokført gevinst for disse transaksjonene var 3 milliarder kroner. Avtalen var en del av Statkrafts strategi om ikke å investere i nye havvindprosjekter og å selge sine eierandelene i eksisterende havvindparker.

– Salget av havvindparkene og den nye langsiktige utbyttemodellen vil forbedre selskapets finansielle kapasitet. Sammen med forbedringsprogrammet vil dette gi oss et solid fundament for videre vekst innen fornybar energi, sier Rynning-Tønnesen.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*