Magnus Lingjrde i LOS Energy er ekspert på nordisk kraft(Foto: Mynewsdesk)

Natt til tirsdag produserte vindkraftanleggene i Norden mer kraft enn kjernekraftanleggene i Norden til sammen.
Den enorme satsingen på vindkraft i Norden bærer frukter. Natt til tirsdag denne uken satt Nordisk vindkraft ny produksjonsrekord på 12,1 GW på en time. I fire timer lå vindkraftproduksjonen i Norden samlet på rundt 12 GW. Dette er mer enn all kjernekraft i Norden klarer å produsere per time.  Finske Fortum,svenske Vattenfall, tyske E.ON og europeiske Uniper er eiere av de svenske og finske kjernekraftanleggene.

Gratis strøm i Danmark
Danskene har fått betalt for å bruke strøm denne uken. Kraftproduksjonen i Danmark har vært vært større enn etterspørselen i markedet. Dette har gitt negative priser. Negative priser blir stadig vanligere. Spesielt i Danmark og Nord-Tyskland hvor vindkraft har blitt en vesentlig del av kraftproduksjonen, og dermed har større innflytelse på prissettingen, skriver Mynewsdesk.

Statkrafts vindmøller gir oss billig strøm(Foto: Statkraft)

I Norden gir vinteren klassiske vinterpriser i spotmarkedet. Den gode ressurssituasjonen bidrar til å holde strømprisene nede. Internasjonalt preges prisene av usikkerhet knyttet til fossile energikilder.

Høy kullpris preger Europa

Kullprisen i Europa er på sitt høyeste siden begynnelsen av 2013. De fleste land utenfor Norden er avhengig av kullkraft, og dette påvirker følgelig kraftprisene i resten av Europa. I Norden har den gode ressurssituasjonen så langt gjort at kullprisen ikke har hatt innvirkning på kraftprisene. Hvis vinteren i Norden fortsetter å være like snørik vil Norden påvirkes mindre av de europeiske kraftprisene.

Svensk kjernekraft

Oskarshamns kärnkraftverk eies av OKG Aktiebolag, som i sin tur eies med 54,5 % av Uniper Sverige och 45,5 % av det finske selskapet Fortum Sweden AB. Like ved Oskarshamnsverket ligger CLAB, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle. Fortum byr i disse dager på tyske E.ON`s eierandel i europeiske Uniper på 45,5 prosent. Fortum solgte seg som kjent nylig ut av Hafslund, men overtok selskapets salg av kraft i Norge, skriver Nordens Nyheter. Oljefondet har investert vel en milliard kroner i Fortum, med hovedkontor i Helsingfors. Ringhals kjernekraftverk ligger i Varbergs kommune, 60 km sør for Göteborg i Sverige. Det eies av Vattenfall (70%) og tyske EON (30%). Verket produserer kjernekraft basert på anriket uran og står for nesten 20% av Sveriges elektrisitetsforsyning. Oljefondet har investert vel en milliard kroner også i E.ON, skriver Norddens Nytheter.

Kjernekraftverket i Oscarshamn eies delvis av Fortum8Foto: Maynewsdesk)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*