Co-owner Odd Reitan i Reitan-gruppen bygger tjue nye Hydrogen-stasjoner(Foto: Alchetron)

Uno-X og HYOP får hydrogenstøtte av den norske staten. Enova støtter byggingen av tre hydrogenstasjoner i Akershus og Oslo med 30 millioner kroner. Uno-X Norge og Uno-X Danmark, eid av Reitan-gruppen, selger drivstoff gjennom et landsdekkende nettverk av selvbetjente stasjoner. Uno-X kjeden i Norge skal innen 2020 etablere 20 utsalgssteder som tilbyr drivstoffet hydrogen, i tillegg til bensin og diesel med økende andel biokomponenter. Omfattende funksjoner for å ivareta forsyningsleddet i verdikjeden drives i begge land.

– Transportsektoren skal på sikt bli utslippsfri, og her kan hydrogen ha en viktig rolle å spille. Enova ønsker å legger til rette for en gradvis opptrapping av hydrogentilbudet for å bidra til en raskere vekst når tilgangen på hydrogenkjøretøy etter hvert tar seg opp. Derfor er vi glade for å kunne bidra til tre nye fyllestasjoner som skal bygge erfaringer for en videre satsing, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Får statlig støtte

UNO-X Hydrogen får rett i overkant av 20 millioner kroner i støtte for bygging av to hydrogenstasjoner. Fyllestasjonene skal etableres på Ås og Hvam. Enova har tidligere gitt selskapet støtte til to stasjoner i Bergen, og Uno-X drifter også den Enova-støttede hydrogenstasjonen i Sandvika som åpnet i fjor.

HYOP får 10,4 millioner kroner i støtte for etableringen av en hydrogenstasjon på Ryen i Oslo. Denne vil erstatte nåværende stasjon på Gaustad. I tillegg har HYOP fyllestasjoner på Høvik, Lillestrøm og Gardermoen i Akershus samt på Herøya i Porsgrunn.

Hydrogenstasjonene skal være i drift senest 1. september 2019.

I takt med markedet

Enova fikk i alt 4 søknader om støtte til bygging av hydrogenstasjon, hvorav 3 søknader var kvalifiserte. Dermed innvilget Enova støtte til samtlige kvalifiserte hydrogenprosjekter i denne runden.

– Vi hadde som ambisjon å støtte opptil tre hydrogenstasjoner i år, og det har vi nå innfridd. Basert på søknadsbunken ser nivået på satsingen vår ut til å være i takt med det som markedet selv har kapasitet til, sier Nakstad.

Enova bekrefter at det blir mulig å søke om støtte til bygging av fyllestasjoner også i 2018.

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova SF eies av Olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Uno-X Energi er et handelsselskap som markedsfører og selger drivstoff og smøreoljeprodukter til private og bedrifter, og er etablert i Norge og Danmark. Uno-X Energis overordnede visjon er å være det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden. Forretningsområdene i gruppen er rendyrket i egne selskaper for å legge til rette for markedsfokus, utvikling og vekst. Uno-X Energi består i dag av syv robuste og velfungerende selskaper, fire i Norge og tre i Danmark.

Avtale med Preem

Datterselskapet YX Norge er drivstoffleverandør til en kjede betjente bensinstasjoner, og har som mål å være den beste samarbeidspartneren for bensinstasjoner som eies og drives av forhandleren selv (selveiere). Gjennom en avtale med svenske Preem kan YX markedsføre og selge Preem Evolution Diesel med 20 % bio fra 2017, og ambisjonen er å øke bioandelen. YX tilrettelegger også for at selveierne kan tilby lading av elbil til sine kunder gjennom en avtale med danske Clever, hvor målet er å sette opp 20 ultra-raske elbilladere langs de største transportkorridorene i Norge i perioden 2018 – 2020. YX Norge driver også en landsdekkende YX Truck kjede som tilbyr diesel til transportmarkedet med en høy andel avansert bærekraftig biodrivstoff, helt uten palmeoljeprodukter. YX Truck er skreddersydd for transportbransjen, og er ofte samlokalisert med betjente YX stasjoner. Uno-X Energi har også en landsdekkende YX Truck kjede i Danmark, som drives av datterselskapet YX Danmark. YX selskapene markedsfører og selger også drivstoff- og fyringsprodukter til privat- og bedriftsmarkedene i begge land.

Datterselskapene Uno-X Norge og Uno-X Danmark selger drivstoff gjennom landsdekkende nettverk av selvbetjente stasjoner. Kunden kan tanke enkelt, effektivt og billig på lett tilgjengelige lokasjoner. Uno-X kjeden i Norge skal innen 2020 etablere 20 utsalgssteder som tilbyr drivstoffet hydrogen, i tillegg til bensin og diesel med økende andel biokomponenter. Omfattende funksjoner for å ivareta forsyningsleddet i verdikjeden drives i begge land.

Høykvalitets Texaco smøreoljeprodukter markedsføres og selges av Uno-X Smøreolje selskapene i Norge og Danmark, og selskapene tilbyr også Panolin smøreoljeprodukter som er utviklet med tanke på miljøvennlighet.Siden 2010 har Uno-X Energi vært hovedsamarbeidspartner med den holdningsskapende organsiasjonen MOT som arbeider for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle, gjennom sine omfattende programmer i norsk ungdomsskole. Uno-X Energi har tilbudt drivstoff og smøreoljeprodukter til markedet i over 100 år. Historien startet tidlig på 1900 – tallet, med Hydro (1905) og Texaco (1902). I 1995 ble Hydro Texaco etablert etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøpte Reitangruppen aksjene i selskapet og endret navnet til YX Energi. I 2008 skiftet selskapet navn til Uno-X Energi og etablerte separate selskaper for hvert forretningsområde, skriver Nordens Nyheter.

UNO-X bygger tjue nye hydrogen-stasjoner i Norge( Foto: UNO-X)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*