Statsminister Jonas Gahr Støre( Foto: NTB Kommunikasjon(Ref. Kaja S. Godager)

Flere går nå på jobb i Norge enn noen gang tidligere. Ledigheten har ikke vært så lav siden 2008. Går det som vi nå tror, vil nesten 100 000 flere komme i jobb i år. Det er bra, skriver statsminister Jonas Gahr Støre i et innlegge i Nordens Nyheter. 

Samtidig er det skyer i horisonten på den økonomiske himmelen. Mange opplever en vanskelig tid, og strever med å få endene til å møtes. Og fortsatt står mange – særlig unge – uten jobb og uten de papirene eller den opplæringen de trenger for å få seg en.

Et av de viktigste målene for denne regjeringen er å utjevne forskjeller mellom folk. Det har det alltid vært for vår bevegelse. Fordi vi tror på rettferdighet og at alle skal ha de samme mulighetene.

  • Derfor øker vi skatten for dem med store formuer og høye inntekter og kutter for resten.
  • Vi kutter barnehageprisen.
  • Vi innfører gratis kjernetid i SFO for de minste.
  • Vi fjerner karensåret for folk på arbeidsavklaringspenger.
  • Vi sikrer et landbruksoppgjør som gir den norske bonden bedre inntekt og trygger norsk matproduksjon.
  • Vi sørger for brillestøtte til alle barn som trenger briller.

Brillestøtten kommer nå tilbake etter at høyreregjeringen tok fra 29 000 barn retten på støtte. «Dette går altfor langt», sa Høyre om vårt forslag. Nei, Høyre. Det er ikke å gå for langt å hjelpe barn til å se godt og stille likt. Det er rettferdighet i praksis!  

I den økonomiske situasjonen vi står i, er det viktigste vi kan gjøre for vanlige folk å sørge for trygg styring av økonomien. For utgiftene som nå kommer på økte priser på drivstoff og mat, kan bli små i møte med en galopperende rente. 

I åtte år sa høyreregjeringen «ja takk, begge deler», og smurte hvert eneste budsjett med oljemilliarder for å beholde makten. Nå er vi nødt til å endre kurs.
 
Vi må sørge for at skattebetalernes penger brukes der de skal: ikke på skattekutt til de rikeste og politikk som øker forskjellene, men på fellesskapet. Og vi må gjenvinne kontrollen på økonomien.

I bygge- og veiprosjekt ser vi arven etter Høyre: Regninger ute av kontroll, prosjektsprekk lenge før første spadetak, fordyrende løsninger uten tanke på kostnader for skattebetalerne. 

Nå kreves det at Arbeiderpartiet på ny sørger for trygg økonomisk styring, slik vi har måttet gjøre tidligere. Sammen med Senterpartiet i regjering og SV i Stortinget, skriver statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.. 

Vi må handle klokt, sette noen prosjekter på vent, gå gjennom planene og se om noe kan gjøres rimeligere. Jeg vet godt at bak hvert prosjekt, bak hver vei som er kjempet fram på budsjettet, ligger årevis med engasjement og politisk arbeid. Derfor vil det aldri være enkelt å si stopp eller kutt. 

Men det er nødvendig. Gjennom trygg og stabil styring kan vi sikre at den gode utviklingen vi har sett gjennom vinteren, kan fortsette. Da kan vi benytte den lave arbeidsledigheten til å få inn i jobb de som fortsatt står utenfor. 

Det kan ikke være slik at arbeidsfolk skal bære hovedbøren for stram politikk. De med mest har de sterkeste skuldrene for slike tak. Vi skal bygge videre på rettferdig fordeling. 

Skritt for skritt, dag for dag, sak for sak forandrer vi Norge.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*