CEO Thomas Ingelath i Polestar( Foto: Polestar)

.Polestars klare beskjed til bilindustrien under klimatoppmøtet: For lite, for sakte. Under transportdagen på COP26, påroper Thomas Ingenlath, CEO av Polestar, en akselerasjon av skiftet til klimanøytral mobilitet, samt økt åpenhet fra bilindustrien. Dette for å kunne nå klimamålene.

Nylig ble ‘Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans’ lansert. Her forplikter en rekke selskap seg til å fase ute fossildrevne kjøretøy mellom 2035 og 2040.

– Store deler av bilindustrien snakker fortsatt om å selge bensin- og dieselbiler frem til 2040. Med tanke på levetiden til en bil, betyr det at disse vil forurense langt inn i andre halvdel av dette århundret. Dette utsetter en av de mest effektive klimaløsningene vi har tilgjengelig, sier Thomas Ingenlath.

Uttalelsen kommer på bakgrunn av at store deler av bilindustrien ser ut til å drøye skiftet til elektrifisering så lenge som mulig. Bilindustrien fortsetter å investere i utvikling av nye bensin- og dieseldrevne drivlinjer – og uten mer ambisiøse planer for utfasing, vil disse bilene fortsatt være på veiene i 2050 og utover. Dette i stedet for å allokere midlene til å fremme innovasjon som leder til klimanøytral mobilitet.

Thomas Ingenlath forstår de komplekse utfordringene og kostnadene involvert for tradisjonelle bilprodusenter. Han ønsker OEMs (Original Equipment Manufacturer) skifte til å utvikle elektriske biler varmt velkomment. Men han er fundamentalt uenig i utviklingen av nye generasjoner av bensin- og dieseldrevne motorer.

– Dette er ikke tiden for gradvis endring, det er tid for radikale endringer. Skal vi forklare barna våre i dag at 30 år fra nå, så vil biler fortsatt produsere giftige gasser som gjør at luften blir vanskeligere å puste i, spør Ingenlath.

– Det å utvikle og selge elektriske biler er bare begynnelsen. Vi trenger vel så mye oppmerksomhet på det å skape en klimanøytral verdikjede og på resirkulering. En elektrisk bil er en god start, og er riktig retning for klimanøytral mobilitet. Men ren betyr ren fra produksjon til bruk – fra start til slutt. Polestar er langt fra perfekte, men vi jobber kontinuerlig med å bli bedre, sier Ingenlath.

Polestar legger frem en detaljert utslippsanalyse over selskapets biler i sin branjse-unike Product Sustainability Declaration. Dette gjør det enklere for forbrukere å vurdere klimapåvirkningen, i tillegg til for eksempel pris og rekkevidde, av ulike Polestar-biler.

Selskapet bruker også blockchain-teknologi for mer åpenhet i forsyningskjeden. Ambisjonen er å spore alle risikomaterialer, som nikkel, mangan, grafitt og litium, i tillegg til kobolt, som allerede spores.

Polestar har et industriledende mål om å produsere en bil som er klimanøytral når den forlater fabrikken innen 2030. Dette uten å benytte klimakompensasjon.

Polestar mener at klimatiltak krever ambisjon og ansvar. Polestar vil ta notater under denne avgjørende konferansen og bokstavelig talt skrive dem i sten. Klimamålene fra bilprodusenter under COP26 vil hugges i en granittblokk, og vil være et historisk dokument for fremtidige generasjoner å vurdere om industrien gjorde nok, skriver Polestar i en pressemelding.

Thomas Ingelath da han var designsjef for Polestar i 2017( Foto: Volvo/Polestar/Geely

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*