Finansmannen Kjell Inge Røkke vil bygge tettere på Fornebu(Foto: Aker ASA)

Finansmannen Kjell Inge Røkke planlegger hovedkvarter for verdenshavene på Fornebu like utenfor Oslo. Nå vil han ha ha Bærum kommunen med på planene om signalbygg og hovedkvarter på Fornebu.

– Norge er en verdensledende havnasjon, og har muligheter og forutsetninger for å ta et globalt lederskap for havet. Vi ønsker å legge til rette for å samle ledende kunnskaps-, innovasjons- og forskningsmiljøer til «Verdenshavenes hovedkvarter» på Fornebu, sier Nina Jensen, administrerende direktør i X Four-10, ifølge «Budstikka»(Asker og Bærums Budstikke).

X Four-10 er et datterselskap av Kjell Inge Røkkes private selskap TRG, og X Four-10 vil blant annet bygge et over 180 meter høyt signalbygg og flere andre bygg rundt en åpen plass, et campus. Verdens mest avanserte forsknings- og ekspedisjonsfartøy REV skal ha hjemmehavn like ved.

Må få med seg Bærum Kommune
Jensen presenterte planene under et kommunestyreseminar i regi av Bærum kommune fredag. For å realisere prosjektet er X Four-10 avhengig av at «Verdenshavenes hovedkvarter» blir en del av Kommunedelplan 3 for utbyggingen av Fornebu.

Vil ha 11 000 boliger

• Siste fly tok av fra flyplassen på Fornebu 7. oktober 1998.
• Da var diskusjonen om hvor mange boliger som skulle bygges i fremtiden forlengst i gang.
• Luftfartsverket (nåværende Avinor) ønsket i utgangpunktet 10.000 boliger, formannskapet i Bærum 2.000
• I kommunedelplanen som ble vedtatt av Bærum kommunestyre i 1999 ble boligtallet satt til 6.300.
• Grunneierne har presset på for et høyere boligtall, og i 2016 ba kommunestyret rådmannen vurdere konsekvensene av å øke tallet til mellom 9.000 og 11.000 boliger.

• 7. februar 2018 legger rådmannen frem forslag til ny kommunedelplan for Fornebu der tallet er satt til 11.000 boliger.
• Fornebu er delt i tre områder, «Byen», «Parken» og «Landet».

• «Byen» vil fremstå med tre lokalsentra rundt de fremtidige stasjonene på Fornebubanen: Fornebuporten, Flytårnet og endestasjonen Fornebu sør.

• I dag er det bygd ca. 2.200 boliger på Fornebu, mens mellom 200 og 300 er under utbygging.
• Den videre boligutbyggingen krever investeringer på om lag 5,1 milliarder kroner de neste 20 årene til sosial infrastruktur som skoler, barnehager og omsorgsboliger.
• Bærum kommune ønsker at utbyggerne skal være med å betale for dette.
• Det er også en forutsetning av utbyggerne på Fornebu betaler to milliarder kroner av kostnadene til Fornebubanen.
Kilde: Bærum kommune/NRK.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*