Ill: Rystad Energy Norway

Globale olje- og gassfunn i 2021 er på vei til å nå sitt laveste helårsnivå på 75 år dersom resten av desember ikke skulle gi noen vesentlige funn, viser analyse fra Rystad Energi. Ved utgangen av november er totale globale oppdagede volumer i år beregnet til 4,7 milliarder fat oljeekvivalenter (boe), og uten store funn annonsert så langt denne måneden, er industrien på vei mot de laveste funnene siden 1946. Dette vil også representere et betydelig fall fra de 12,5 milliarder fat oe som ble avdekket i 2020.

Det største funnet i november 2021 var den russiske gruppen Lukoils Yoti West utenfor kysten av Mexico, som anslås å inneholde rundt 75 millioner fat oljeekvivalenter med utvinnbare ressurser. Oppdagelsen styrker Lukoils kumulative oppdagede volumer i den nordamerikanske nasjonen. Disse volumene er imidlertid fortsatt utilstrekkelige for kommersiell utvikling og vil kreve ytterligere funn av tilsvarende omfang før et utbyggingskonsept kan utarbeides. Disse funnene gir imidlertid håp til Mexico om at landet kan stoppe eller bremse produksjonsnedgangen. Flere brønner skal etter planen bores i blokker som tilbys i ulike budrunder, mange av ledende internasjonale oljeselskaper.

Reduksjon i Volum

Væsker fortsetter å dominere hydrokarbonblandingen, og utgjør 66 % av de totale funnene. Syv nye funn ble annonsert i november 2021, og avdekket rundt 219 millioner fat oljeekvivalenter av nye volumer. Det månedlige gjennomsnittet av oppdagede volumer i år er nå 424 millioner fat oe. En reduksjon i kumulativt volum synliggjør fraværet av store enkeltfunn, slik tilfellet har vært tidligere år.

«Selv om noen av de høyt rangerte prospektene er planlagt boret før slutten av året, kan det hende at selv et betydelig funn ikke kan bidra til 2021-oppdagede volumer, ettersom disse brønnene kanskje ikke blir fullført i løpet av dette kalenderåret. Derfor er det kumulative oppdagede volumet for 2021 på vei til å være det laveste på flere tiår, sier Palzor Shenga, visepresident for oppstrømsforskning ved Rystad Energy.

Utenfor Malaysia ble Nangka-1 den andre påfølgende letebrønnen som ble boret i blokk SK 417. Villkatten ble boret av den thailandske statsoperatøren PTTEP til en dybde på 3758 meter og oppdaget søtgass i klastiske reservoarer i middels til sen miocen syklus VI.

Norge fortsetter å avdekke små til mellomstore funn, noe som gir en mulighet til å materialisere disse funnene med tilgjengelig infrastruktur.

Om Rystad Energy

For mer analyser, innsikt og rapporter kan kunder og ikke-klienter søke om tilgang til Rystad Energys gratisløsninger og få en smakebit av vårt data- og analyseunivers.Kontakter Palzor Shenga
Visepresident, Upstream Telefon: +47 24 00 42 00 palzor.shenga@rystadenergy.com og Elliot Busby Media Relations Manager Telefon: +1 708 513 4214 elliot.busby@rystadenergy.com

Jarand Rystad i Rystad Energy( Foto: Rystad Energy)
Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

*