Tina Bru er fortsatt norsk energiminister her fotografert av Olje og energidepartementet i Oslo

Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) besluttet nylig å kutte overproduksjonen med 520.000 fat daglig de neste 40 dagene. Men meglere frykter at en oljepris på over hundre dollar fatet kan føre til økonomisk tilbakegang.

Ifølge OPEC er produksjonskuttet et forsøk på å unngå ny uro i oljemarkedet samtidig som man hindrer at oljeprisen faller for dypt. Beslutningen ble fattet på et OPEC-møte i Wien.andag ettermiddag møtes det utvidede oljekartellet Opec+ for å diskutere reguleringen av medlemslandenes oljeproduksjon fremover.

Et prishopp til 90 eller 100 dollar fatet eller mer kan kaste kaldt vann etter behov for olje og føre til politisk tilbakeslag, inkludert fra USA, sier analytikere til New York Times. Dagens Næringsliv siterer oljemeglere som spår en pris på 110 dollars per fat.

Spørsmålet vil sannsynligvis komme ned på om prins Abdulaziz og hans kolleger ønsker å gjøre et forhåndsinngrep nå eller vente på videre utvikling. Alle vet at frem mot vnteren øker oljeprisen uansett i de vestlige industrilandene.

Like før klokken 16 skriver VG at Opec bekrefter at det på møtet er blitt enighet om å holde oljeproduksjonspolitikken uendret. Oljeprisen stiger betydelig etter nyhetene. Nordsjøoljen brent (spot), som brukes som referanse for oljehandel verden over, handles for over 81 dollar fatet – opp nær fire prosent.

Vann er mangelvare

Den globale rørledningen for grønne hydrogenprosjekter vokser raskt, med et nåværende mål på 206 gigawatt (GW) i installert elektrolyserkapasitet innen 2040. En Rystad Energy -analyse avslører imidlertid at plasseringene til de planlagte prosjektene er overveldende i områder der det er vann mangelvare. Dette betyr at det må opprettes et ekstra avsaltingsmarked for å produsere mesteparten av de 620 millioner kubikkmeter vann som disse prosjektene trenger.Forskning og utvikling pågår for å legge til og forbedre den innebygde avsaltingsevnen til hydrogenprosjekter, men mange avsaltingsinstallasjoner må være eksterne-og for at hydrogenet skal være «grønt» må det mates med ekstra ren, fornybar kraft .

Den nåværende prosjektledningen tar sikte på å produsere omtrent 30 millioner tonn hydrogen per år innen 2040, med et årlig krav på 620 millioner kubikkmeter renset vann. Mer enn 70% av disse hydrogenelektrolysatorprosjektene vil være lokalisert i vannbelastede områder som Spania og Chile, og som et resultat kan nesten 85% av hydrogenskapasiteten som er stilt opp for 2040 trenge å skaffe vannforsyning via avsalting, skriver Rystad Energi.

HM Saniso Barkando,generalsekretær i OPEC( Foto: OPEC)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*