Bjørn Wahlroos, ofte kalt Finlands Wallenberg, gjenvelges som styreleder i Nordens største bank Nordea 19. mars ( Newsroom Nordea)
Bjørn Wahlroos, ofte kalt Finlands Wallenberg, gjenvelges som styreleder i Nordens største bank Nordea 19. mars ( Newsroom Nordea)

Norske Birger Steen og Silvija Seres foreslås som nye styremedlemmer i Nordens største bank Nordea på generalforsamlingen 19. mars. Birger Steen er styremedlem i Schibsted ASA og medlem av Board of Trustees for Nordic Heritage Museum i Seattle.Silvija Seres er bl.a. nestleder i styret i Norsk Tipping og styremedlem i Enoro AS,The North Alliance AS,og Transparency International Norge. Styreleder i Nordea Bjørn Wahlroos spiller samme sentrale rolle i Finland, som familie Wallenberg i Sverige, skriver Nordens Nyheter, og analyserer den økonomiske makten i norden.

Finlands Wallenberg

Dermed gjenvelges Björn Wahlroos, som også er styremedlem i finske Sampo, Marie Ehrling, styreleder i TeliaSonera, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell og Kari Stadigh frem til neste generalforsamling. Nordmennene Silvija Seres og Birger
Steen velges altså til nye styremedlemmer for samme periode. Valgkomitéen for Nordea Bank AB (publ) ble opprettet av generalforsamlingen i 2014 og består av Torbjörn Magnusson, leder av valgkomitéen(fra Sampo Abp), Mogens Hugo, representant for Nordea-fonden, Per Frennberg, representant for Alecta, Monica Caneman(Fjerde AP-fond),Nordeas generalforsamling avholdes 19. mars 2015.

Frasier seg gjenvalg

Valgkomitéen foreslår gjenvalg av alle styremedlemmer med unntak av Elisabeth Grieg som har frasagt seg gjenvalg, og nyvalg av Silvija Seres og Birger Steen. Valgkomitéen foreslår gjenvalg av Björn Wahlroos som styreleder. Den svensk-finske storbanken Nordea , er idag Nordens største forretningsbank. Norges Banks oljefond har investert 6 milliarder norske kroner i Nordea, og eier 1,82 prosent av aksjene. dermed er oljefondet sjette største eier i Nordea, der finske Sampo er størst med vel 20 prosent.

To matematikere

Silvija Seres(45)har en MBA fra INSEAD, en doktorgrad i matematikk fra University of Oxford og en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo. Silvija Seres er assosiert partner i TechnoRocks AS og arbeider som investor, rådgiver og styremedlem i bedrifter innen IT, telekommunikasjon, media og energi. Hun var administrerende direktør i TechnoRocks AS fra 2011-2015. Fra 2008-2011 arbeidet hun som Director of Business Management i Microsoft Norge og fra 2004-2008 som Vice President for Services Strategic Development. Silvija Seres er nestleder i styret i Norsk Tipping og styremedlem i Enoro AS, The North Alliance AS, Hun er rådsmedlem i Teknologirådet i Norge, ekspertvurderer i Forskningsrådet, medlem av Instituttrådet Sintef IKT og medlem av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomitéen i Telenor ASA. Hun har ingen aksjer i Nordea.

I Schibsted og Nordea

Birger Steen(59)er sivilingeniør i informatikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og har en MBA fra INSEAD. Birger Steen
er administrerende direktør i Parallels Holdings Ltd., et programvareselskap med base i Seattle i USA. Fra 2002-2010 var han ansatt i Microsoft: fra 2009-2010 som Vice President i Worldwide SMB & Distribution i Microsoft Corporation, fra 2004-2009 som administrerende direktør i Microsoft i Russland og fra 2002-2004 som administrerende direktør for Microsoft i Norge. Fra 2000-2002 var han administrerende direktør i Scandinavia Online AS, fra 1996-1999 direktør for forretningsutvikling i Schibsted ASA, fra 1993-1996 konsulent i McKinsey & Company og fra 1992-1993 oljetrader og administrerende direktør i Norwegian Oil Trading AS.Birger Steen er styremedlem i Schibsted ASA og medlem av Board of Trustees for Nordic Heritage Museum i Seattle og har ingen aksjer i Nordea.

To millioner til styreleder

Alle de foreslåtte styremedlemmene er å anse som uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse. Av de foreslåtte styremedlemmene er alle unntatt Björn Wahlroos og Kari Stadigh å anse som uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Minst to av de foreslåtte styremedlemmene som er uavhengige i forhold til selskapet og selskapets ledelse, er derfor også uavhengige i forhold til selskapets store aksjonærer. Valgkomitéens begrunnelse for dette er at Björn Wahlroos er styreleder i Sampo Abp og Kari Stadigh er konsernsjef i Sampo Abp som eier mer enn ti prosent av aksjene og stemmerettene i Nordea Bank AB (publ).Valgkomitéen foreslår valg av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor frem til neste generalforsamling.Honorarer til bankens styremedlemmer og revisor
Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen fastsetter honoraret til styrelederen til 279.000 euro, 132.500 euro til nestlederen og 86.250 euro til hvert av de andre styremedlemmene. I tillegg skal det betales honorar for møtene i kompensasjonskomitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med 35.000 euro til komitéleder og 25.000 euro til andre medlemmer. Det betales ikke honorar til
medlemmer ansatt i Nordea-konsernet.

Pluss åtte prosent

Den foreslåtte økningen i styrehonoraret er på 7,5 prosent for samtlige styremedlemmer, mens honoraret for komitéarbeidet økes med 64 prosent for komitélederne og 65 prosent for medlemmene. Den samlede honorarøkningen er 15,5 prosent. Valgkomitéen konstaterer at styrearbeidet i Nordea har blitt mer komplekst, tar mer tid og at sakene krever mer omfattende forberedelser i komitéene. Valgkomitéen har også foretatt en sammenlikning med andre nordiske banker. De nye reglene om maksimalt antall styreverv har ført til at flere av
styremedlemmene har frasagt seg andre styreverv. Dette gjør økningen på 15,5 prosent berettiget. Honorar til revisor foreslås betalt etter regning, sier leder av valgkomitten i Nordea Torbjörn Magnusson til Nordens Nyheter.

Silvija Seres med dpktprgrad i matematikk,  er nestleder i styret i Norsk Tipping og velges nå inn i styret i Nordens største bank Nordea sammen med Birger Steen(Foto: Norsk Tipping)
Silvija Seres med dpktprgrad i matematikk, er nestleder i styret i Norsk Tipping og velges nå inn i styret i Nordens største bank Nordea sammen med Birger Steen(Foto: Norsk Tipping)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*