President Laurence G. Fink har bygget opp BlackRock til å bli en sentral partner for Oljefondet(Foto: BlackRock)

Norges Bank har endret karakter fullstendig og er ikke lenger en uavhengig sentralbank. Det fremstår som klinkende klart etter sentralbanksjef Øystein Olsens årstale 2018. Det uforståelige er at Norges Bank ikke selv forstår at institusjonen har mistt sin dyd og sin uavhengighet. På den annen side er Norges Bank i lomma på global økonomi, og fondets investeringer iinternasjonal økonomi. kinesiske aksjer viser med all tydelighet at milliarder av kroner er plassert i skatteparadis over hele kloden- ikke minst via kinesiske selskaper. Dette har bare Nordensnyheter.no tatt tak og beskrevet i detalj i en rekke artikler. Finansminister Siv Jensen har ikke kommentert forholdete, hun er opptatt av Statistisk Sentralbyrå, som heller ikke har oppdaget Norges Banks omfattendeinvesteringer i global økonomi, og hvilken innflytelse dette gir, sammen med globale amerikanske eller kinesiskeaktører. Eller kanskje det er nettopp det finansministeren forstår.

Avhengig av USA

Norges Banks troverdighet står og faller med ti enorme amerikanske aksjeposter som binder opp hundre milliarder oljekroner. Men hva er vel det mot et oljefond på 8100 milliarder kroner fordelt på aksjer, eindom og obligasjoner over hele kloden. Norske høyskoler og universiteeter er ikke opptatt av eet slikt maktfenomen, og har ikke begynt å studere disse strukturene. Det de ikke forstår er at dominerende minoritesaksjer kan bli til dominerende aksjeposter sammen med store globale partnere. Her er de ti største amerikanske aksjepostene som oljefondet har investert i. Eierandelene er gjennomgående lavere enn i Europa og Asia, med beløp er store nok til å gjøre Norges Bank til et underbruk av Federal Reserve i USA, i samarbeid med investeringsselskapet BlackRock(se på listen nedenfor). Norges Banks beholdningstall for 2016.

Apple Inc 44,9 mrd. kroner(0,86%)
Alphabet 36,6 mrd. kroner(0,79%)
Microsoft.com 34,6 mrd. kroner(0,83%)
BlackRock Inc. 27,8 mrd. kroner(5,18%/stemmer for 5,23%)
Exxon Mobile Inc. 26,4 mrd.kroner(0,82%)
Wells Fargo Inc. 22,6 mrd.kroner(0,9%)
Amazon.com 21,9 mrd.kroner(0,72%)
AT&T Inc. 19,4 mrd.kroner(0,86%)
Bank of America 18,2 mrd.kroner(0,94%)
Facebook Ind. 16,2 mrd.kroner(0,57%)

Ti største investeringer 268,5 mrd. kroner utgjør 3,3 prosent av oljefondet.

Foto:Norges Bank.

Norges Bank er avhengig

Vi ser at Norges Bank har mistet sin rolle som uavheneig aktør, så lenge oljefondet ligger som en del av Norges Bank. Vi må selvsagt se og forstå at de 8100 milliarder kroner som ligger i Norges Banks Investment Managament utgjør flere statsbudsjett dersom vi relaiserte midlene, noe den norske regjeringen selvsagt ikke kan gjøre som ansvarlig investor. Nå presenterer Norges Bank nye beholdningstall for aksjene i fondet 27. februar, og her har Nordic News allerede satt fokus på den potensielle makten som NBIM og BlackRock utgjør i global økonomi. Disse investeringspartnerne har oppnåd meget storinnflytelse i store internasjonale selskaper fra Japan til USA. De har en makt og innflytelse som er betydelig og omfattende og som gjør dem til meget ansvarlige globale aktører og partnere.

Norges Banks nye rolle

Norges Bank er ikke lenger en troverdig partnere når det gjelder å spå om den økonomiske fremtiden. Den tradisjonelle sentralbanken har mistet sin rolle i kjølvannet av ESB(Den europeiske sentralbanken) og Federal Reserves økende makt og innflytelse. Derfor ligger uavhengig rentestyring utenfor Riksbankens og Norges Banks rekkevidde, der oljepengene pussig nok har styrket Norges økonomiske troverdighet, men samtidig redusert Norges Banks rolle som uavhengig analytiker. Vi lytter simpelthen ikke til sentralsbanksjef Øysten Olsens på samme måte lenger. Det fins bare en vei ut av dette dilemma, og det er å flytte oljefondet ut av Norges Bank. Dette er i strid med det finansprofessor Arne Jon Iscachsen på Handelshøyskolen BI mener , men sosialøkonomene har heller aldri interessertseg for studier av makt eierskap i kjølvannet avdet fremvoksende oljefondet, skriver Nordens Nyheter i en kommentar til sentralbanksjefens årstale 2018. Oljefondets aksjeinvesteringer  bør deles i tre fond og forvaltes som Nobel-stiftelser med uavhengig styre. Disse fondene bør ta ulik risiko, og innta ulik eierposisjon i ulike fond( F.eks. for noterte og unoterte aksjer).  Fast eiendom og obligasjoner bør også organiseres i egne fond, skriver Nordens Nyheter.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt nylig sin årstale 2018(Foto: Nancy Bundt)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*